Skip to main content

Hur störd får man vara i ert varumärke? En rapport om företagens attityder till personer med utvecklingsstörning

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 07:44 CEST

Hur störd får man vara i ert varumärke?

”Skulle du kunna tänka dig att låta en person med lindrig utvecklingsstörning representera företaget i kontakten med kunderna?”

Det är en av frågorna som vi har ställt till 600 privata och offentliga företag över hela Sverige. Syftet har varit att ta reda på hur företagens attityder och eventuella fördomar mot personer med utvecklingsstörning.

De som har fått frågan är personer som har ansvaret för den externa bilden av företaget, alltså vd, varumärkesansvariga, marknads- och kommunikationschefer.

Parallellt med den riksomfattande undersökningen, har vi gjort en serie djupare intervjuer med företag som redan har integrerat personer med utvecklingsstörning i sin verksamhet.

Resultatet innehåller många överraskningar och visar tydligt att hindren inte alltid sitter där man tror. Undersökningen och slutsatserna presenteras i projektets rapport "Hur störd och stolt får man vara i ert varumärke?"

– Att våga och ”bara göra det” är de viktigaste faktorerna i att inkludera personer med utvecklingsstörning i arbetslivet, säger Lillemor Holgersson, Störd och stolts styrgrupp och vice ordförande i FUB.

– Jag tror att många vd:ar och marknadschefer inte inser vilken möjlighet de faktiskt har att påverka samhällets syn på personer med utvecklingsstörning, säger Marianne Bogle, Störd och stolts styrgrupp och executive director på CSR Sweden.

– Genom att våga tänka utanför ramarna i reklam och kundmöten, kan företagen bidra till att lyfta fram osynliga grupper. Rapporten ger tydliga svar på hur det kan göras.

För frågor som rör:

FUB och personer med utvecklingsstörning:

Lillemor Holgersson, Störd och stolts styrgrupp och vice ordförande i FUB Tel 0703-78 97 79, mail lillemor.holgersson@fub.se

Företagens ansvar:

Marianne Bogle, Störd och stolts styrgrupp och executive director CSR Sweden Tel 076-215 71 22, mail marianne.bogle@csrsweden.se 

Undersökning och rapport:

Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson, Störd och stolts operativa team Tel Åsa 0708-49 47 21, mail asa.stenborg@hippodrome.se 

Tel Torbjörn 0708-242121, mail torbjorn@globalhappypeople.se

Projektet "Störd och stolt" sätter fokus på uppfattningen om vad som är normalt och onormalt i samhället. Projektet ska öka förståelse, bekämpa fördomar och skapa jobb och är en satsning från FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning med finansiering från Svenska PostkodLotteriet.

Styrgrupp: Marianne Bogle, executive director CSR Sweden,Teddy Falkenek, varumärkesdirektör ICA, Thorbjörn Larsson, fd chefredaktör, Lillemor Holgersson, vice ordförande FUB, Erling Södergren, ekonomiansvarig FUB. 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.