Äntligen har man lyssnat och inrättar en oberoende MR-institution

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 12:58 CET

​Vi på Funktionsrätt Sverige vill gratulera Stefan Löfven till statsministerposten och önskar hela regeringen lycka till i det kommande arbetet. ”Vi är mycket glada för att regeringen lyssnat på oss och nu lovar att inrätta en oberoende MR-institution i sin förklaring, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige som oförtrutet drivit denna fråga under många år.

Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 11:25 CET

Funktionsrätt Sverige ser fram emot en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren. ”Vi ser fram emot förändringar som måste till för den tänkta funktionshinderspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Vi hoppas att regeringsförklaringen ger oss besked.”

"Vi kan aldrig acceptera LSS-utredningens förslag"

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 15:03 CET

Idag har LSS-utredningen lämnat sitt betänkande. Precis som befarat innehåller förslaget förändringar, som innebär en grav nedmontering av LSS intentioner. ”Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade rätt att bestämma över sina egna liv” säger Mikael Klein intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige.

Nyhetsbrev december 2018

Nyheter   •   Dec 19, 2018 15:02 CET

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. I december är det 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket vi uppmärksammade på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. 

Budgeten ett svek mot de som lever i fattigdom

I väntan på en ny regering kommenterade Funktionsrätt Sverige M och KD:s gemensamma budget, som klubbades igenom i riksdagen den 12 december. Funktionsrätt Sverige är positiva till löftet om en lagändring som innebär att behov av stöd med andning och sondmatning räknas som grundläggande behov. 

Men det finns andra oerhört viktiga frågor som inte alls berörs i budgeten, exempelvis hur man ska komma till rätta med fattigdomen hos de personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Det betonar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius i ett pressmeddelande.

Läs mer på vår webbplats

Elisabeth Wallenius

Hög tid för en oberoende MR-institution

Trots att det nu är tio år sedan Funktionsrättskonventionen började gälla i Sverige saknar vi fortfarande en oberoende MR-institution. På internationella dagen för mänskliga rättigheter skrev vi ett inlägg på vår webbplats där vi betonar att "det är hög tid att Sverige inrättar en stark och oberoende institution för mänskliga rättigheter för att granska hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen och FN:s övriga konventioner om mänskliga rättigheter." Vi skriver också ett debattinlägg om behovet av en oberoende MR-institution tillsammans med Amnesty och andra organisationer  i Göteborgsposten den 14 december.

Inlägg på vår webbplats

Debattinlägg i GP

Manifestation för LSS på Internationella funktionshinderdagen

Måndagen den 3 december firades den internationella funktionshinderdagen! Funktionsrätt Sverige medverkade i RBU:s landsomfattande manifestation "Assistans är frihet! Rädda LSS!". Vår intressepolitiska chef Mikael Klein, som även är en av experterna i LSS-utredningen, talade vid manifestationen på Norrmalmstorg i Stockholm.  

På Funktionshinderdagen publicerades också ett debattinlägg på Svenska Dagbladet tillsammans med Karin Mossler och Peter Brusén, tidigare chefer på Socialstyrelsen. I artikeln betonas vikten av att anlägga ett samhälleligt helhetsperspektiv på frågan om personlig assistans: "Att bara fokusera på kostnader leder sällan rätt".

Läs mer

Mikael Klein

Mikael Klein

Projektstart i januari: Rätt från början

Efter nyår drar vi igång det treåriga projektet Rätt från början.

Rätt från början syftar till att höja kunskapen om Universell utformning. Med projektet vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, bland annat genom att skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning. Målet med projektet är att bidra till att miljöer, tjänster och verksamheter blir mer inkluderande. Fokusområden är arbetsmarknaden, bostadssektorn och utbildningsområdet. Projektet finansieras av Arvsfonden och kommer att drivas av Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola. Andra samarbetspartners är Akademikerförbundet SSRIkano bostad och ABF. 

Victoria Smedman är projektledare och Tor Gustafsson kommer att arbeta som kommunikatör/administratör. Vi hoppas kunna presentera den tredje projektmedarbetaren inom kort.   

Från snack till verkstad avslutades med seminarium

Under november avslutades projektet Från snack till verkstad med ett välbesökt slutseminarium i Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg. Projektet har under tre år arbetat för att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Läs mer på projektets webbplats

Lars Lindberg - slutseminarium

Projektledare Lars Lindberg

Nicklas Mårtensson blir ny kanslichef på Funktionsrätt Sverige

I februari hälsar vi Nicklas Mårtensson välkommen som ny kanslichef på Funktionsrätt Sverige. Nicklas kommer närmast från Autism- och Aspergerförbundet där han arbetat som kanslichef och förbundssekreterare.

Läs mer

Nicklas Mårtensson

Nicklas Mårtensson

Funktionsrätt Sverige i media

14 december: Offra inte grupper på digitaliseringens altare

14 december:  Gå från ord till handling - mänskliga rättigheter viktigare än någonsin

3 december:  Debatt: ”Utan personlig assistans vrids klockan tillbaka”

22 november: Debatt: LSS-utredningens förslag bryter mot FN konventionen

21 november: Nyhet: Mer krävs för jämlik hälsa

12 november: Nyhet: Europeisk tillgänglighetslag blev halv seger

9 november: Debatt: Fyra förslag för högre tillit i vården

8 november: Debatt: ”Bollas runt är ovärdigt ett land som Sverige”

Remissvar

11 december: Slutbetänkande av samordnaren för Unga som varken arbetar eller studerar: Vårt gemensamma ansvar SOU 2018:11

11 december: Komvuxutredningens slutbetänkande, en andra och annan chans – ett komvux i tiden SOU 2018:71

19 november: God och nära vård – en primärvårdsreform, SOU 2018:39

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi på Funktionsrätt Sverige

Här kommer ett årets sista nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. I december är det 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket vi uppmärksammade på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Läs vidare »

Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 07:00 CET

Vi ser en god viljeriktning i M:s och KD:s budget och den lagändring som innebär att andning och sondmatning räknas som grundläggande behov och därmed berättigar till personlig assistans, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. Men andra oerhört viktiga frågor berörs inte alls, ex hur man vill komma till rätta med fattigdomen hos de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Europeisk tillgänglighetslag utan udd

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:42 CET

Funktionsrätt Sverige har under många år arbetat både i Sverige och Europa för att förverkliga en lagstiftning om en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster. Den 8 november enades EU:s institutioner äntligen om tillgänglighetsdirektivet. Tyvärr grumlas segern av att lagen begränsats av så många undantag att den inte längre lever upp till sitt namn.

Förslaget till det europeiska tillgänglighetsdirektivet, The European Accessability Act, EAA, presenterades av den europeiska kommissionen 2015, efter mer än 10 års opinionsarbete från den samlade europeiska funktionsrättsrörelsen. Syftet var att skapa ett europeiskt samhälle som präglas av tillgänglighet på alla områden. När nu lagen blir verklighet fokuserar den till största del på ett begränsat antal digitala produkter och tjänster, medan krav på samhällets fysiska miljö får stå tillbaka.

Funktionsrätt Sverige ser ändå lagen som en steg på vägen mot ett mer tillgängligt Europa.

”EU och alla medlemsländer har antagit Funktionsrättskonventionen, och därmed ställt sig bakom universell utformning av alla nya produkter och tjänster, så att de kan användas av hela befolkningen. Genom begränsningarna i lagen utestängs många i den femtedel av den europeiska befolkningen som lever med funktionsnedsättningar”,säger Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare, som arbetat med det europeiska tillgänglighetsdirektivet under många år.

Från den europeiska paraplyorganisationen för funktionsrättsfrågor, European Disability Forum, EDF, poängterar man vikten av att EU:s medlemsstater har en skyldighet att se till att personer med funktionsnedsättning har samma tillgång till miljöer, produkter och tjänster som alla andra.

”Vi delar EDF:s ståndpunkt, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Det är sorgligt att medlemsländerna inte nått längre när det gäller funktionsrättsperspektivet. Samtidigt stärker det oss i övertygelsen om vår viktiga roll i att fortsätta driva på mot ett universellt utformat samhälle.”

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet innehåller bland annat välbehövliga minimikrav på tillgänglighet för utbud av produkter och tjänster. En rad produkter och tjänster måste vara tillgängliga för och kunna användas av miljontals personer med funktionsnedsättning i EU. Det handlar bland annat om datorer, smartphones, TV-apparater, bankomater, betalterminaler, e-böcker, e-läsare, webbplatser, biljettmaskiner och mobila applikationer från privata företag. Nödnummer som 112 och telefonitjänster måste också vara tillgängliga för alla européer.

Men trots detta saknar lagen alltså väsentliga aspekter. Den utesluter transport, småföretag som tillhandahåller tjänster, hushållsapparater och berör endast ytligt tillgängliga byggnader och infrastruktur. Det utesluter alltså väsentliga delar av vardagsmiljön där människor tillbringar större delen av sin tid.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

​Funktionsrätt Sverige har under många år arbetat både i Sverige och Europa för att förverkliga en lagstiftning om en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster. Den 8 november enades EU:s institutioner äntligen om tillgänglighetsdirektivet. Tyvärr grumlas segern av att lagen begränsats av så många undantag att den inte längre lever upp till sitt namn.

Läs vidare »

Nyhetsbrev november 2018

Nyheter   •   Nov 06, 2018 15:58 CET

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har haft ett händelserikt år, då vi bland annat genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli, bland annat av kanslichef och projektmedarbetare.

Vi satte LSS och funktionsrätt på valagendan

Under våren och ända fram till valet genomförde vi ett intensivt opinionsarbete under parollen "Valet 2018 handlar om funktionsrätt". Vi avslutade med en uppmärksammad partianalys som fick stort medialt genomslag, bland annat i TV4 och Metro. Analysen baseras bland annat på vår valenkät med 15 frågor om funktionsrätt. Nu ser vi fram emot att partierna börjar arbeta i linje med sina svar. Vi kommer att följa det spännande arbetet och rapportera om utvecklingen.

Partianalysen blev också avgörande för att LSS-frågan och de oacceptabla nedskärningarna av insatsen personlig assistans äntligen fick en framträdande plats i valrapportering, partiledarutfrågningar och politiska utspel veckan före valet.

Coallge med bilder på Jan Björklund, Annie Lööf, Anders W Jonsson, Lena Hallengren.

Läs mer om Valarbetet

Ta del av vår partianalys

Funktionsrätt Sverige bidrar till FN:s frågelista

FN:s kommitté för konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nyligen offentliggjort sin frågelista om hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Senast den 1 oktober 2019 ska frågelistan vara besvarad.

Funktionsrätt Sveriges roll har varit att samordna civilsamhällets bidrag med förslag till frågor att ställa till Sverige. 11 organisationer står bakom vår rapport.

Framöver kommer Funktionsrätt Sverige även att ansvara för samordning av en Alternativrapport som beskriver hur väl Sverige lever upp till konventionen på olika prioriterade områden.

Läs mer

Funktionsrättsrörelsens samarbete kring LSS

Parallellt med den pågående statliga utredningen av LSS har vi tillsammans med 19 andra funktionsrättsorganisationer genomfört en gemensam översyn av LSS. Sedan 2017 har en rad ställningstaganden av centrala frågor i LSS publicerats.

Bild på medverkande i LSS arbetsgruppens sista möte.

Arbetsgruppens sista möte den 5 november.

Ställningstaganden kring LSS

Den 11 oktober publicerade arbetsgruppen tillsammans en debattartikel i SvD med rubriken "Fullständigt haveri i LSS-utredningen" kring den pågående utredningen, vars utkast till förslag innebär stora försämringar för personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Den 31 oktober publicerades en slutreplik "Vi kräver en ny LSS-utredning" i SvD. Senare i november kommer arbetsgruppen att avge ett särskilt yttrande till den pågående statliga LSS-utredningen och ett antal ställningstaganden kommer att publiceras. Vårt arbetet fortsätter sedan i annan form och kommer givetvis inte att avstanna förrän vi med gemensamma krafter sett till att politiker och myndigheter tar sitt ansvar och återupprättar LSS.

Lisas blogg

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande

Missa inte vår ordförande Elisabeth Wallenius blogg där hon på ett personligt sätt behandlar aktuella funktionsrättsfrågor.

Läs Lisas blogg

Projektet "Från snack till verkstad" avslutas

Från snack till verkstad

Under tre år har projektet Från snack till verkstad arbetat för att stärka användningen av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Den13 november, kl13-16 presenteras resultatet och effekterna av projektet vid ett slutseminarium.

Länk till information och anmälan

Läs mer om projektet "Från snack till verkstad"

Funktiorätt Sverige i media

31 okt Debatt: Vi kräver en ny LSS-utredning

26 okt Debatt: Låt i LSS-utredningens förslag bli verklighet

11 okt Debatt: Fullständigt haveri i LSS-utredningen

7 okt Debatt: Revorna i välfärden

5 oktober Debatt: Vi behöver en primärvårdsreform. Nu.

3 september Debatt: Politikerna är vaga om patienträttigheter

30 augusti Debatt: Nog med tomma vallöften

30 augusti: Nyhet: Funktionsrätt Sverige möter FN:s övervakningskommitté i Genève

24 augusti Pressmeddelande: Oacceptabelt att NMR ges plats att manifestera

18 augusti Nyhet: Partianalys inför valupptakten

3 augusti Pressmeddelande: Tragisk påminnelse om vikten av kunskap om funktionsnedsättningar

13 juli Debatt: Fullt möjligt att förbjuda NMR:s organisering

12 juli Debatt: Mer idrott i skolan kräver bättre stöd

Funktionsrätt Sverige i media mars - juli

Länk till sidan med pressmeddelanden och debattartiklar

Besvarade remisser 2018 (februari - september)

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar(SOU 2018:50)

Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - en förutsättning för mediestöd

Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället

Framtidens biobanker SOU 2018:4

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning med anledning av prop. 2017/18:190

Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för modernare byggregler

Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Frågelista till FN:s övervakningskommitté

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Utkast till allmän kommentar 7 om funktionsrättsorganisationers involvering i beslutsprocesser

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (2017:23)

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Skrivelser mars - september

Länk till sidan med skrivelser

Nästa nyhetsbrev kommer i december! Kan du inte vänta - läs det senaste på funktionsrätt.se


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har så långt haft ett händelserikt år, under vilket vi bland annat har genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på en ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli.

Läs vidare »

Oacceptabelt att NMR ges plats att manifestera

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 12:59 CEST

Imorgon lördag har Nordiska motståndsrörelsen, NMR fått polistillstånd att marschera runt Kungsholmen i Stockholm. Det förväntas bli 3 000 personer som deltar i marschen. ”Vi i Funktionsrätt Sverige är oerhört kritiska till att polisen återigen ger NMR möjlighet att manifestera sina människofientliga åsikter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2018 12:48 CEST

Inför valupptakten har Funktionsrätt Sverige idag publicerat en partianalys. Ta del av vår ranking som ger en indikation på hur partierna prioriterar våra frågor. ”Samtliga partier säger sig ha höga ambitioner på våra områden, men samtidigt lyser de flesta av våra frågor med sin frånvaro i valmanifest och budgetmotioner”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Sommarskola om funktionsrätt arrangeras för andra året

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 15:47 CEST

​Under några sommardagar i slutet av augusti kommer studenter, doktorander och forskare att samlas vid Furuboda folkhögskola utanför Kristianstad för att fördjupa sina kunskaper om Funktionsrättskonventionen. Deltagarna får samtidigt möjlighet att träffa några av de främsta svenska och internationella experterna och forskarna inom området.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Intressepolitisk chef
 • miaykakseldi.khrlewuinun@htgsoes.sbveqi
 • 070-480 71 66

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • motqniktcazh.kbxlasgsexgn.ngmcpagrfyatosh@lfhsxxo.tzsevj
 • 0708-854265

Om Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Adress

 • Funktionsrätt Sverige
 • Box 1386, Besök: Landsvägen 50A
 • 172 27 Sundbyberg
 • Vår hemsida