Kisd7cb6wjidnjk9vccg

Hur vill partierna säkerställa funktionsrätt i lagen?

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 12:39 CET

Funktionsrätt Sverige välkomnar regeringens beslut idag att stärka barns rättigheter i svensk lag och i framtida lagstiftning. "Nu ser vi fram emot en liknande utveckling när det gäller att säkerställa funktionsrätt i lag", säger Elisabeth Wallenius nyvald ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Wqpt25ol5xd3no7g1aqw

Elisabeth Wallenius blir ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:54 CET

Idag valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017. "Jag ser uppdraget som en spännande och viktig utmaning”, säger Elisabeth Wallenius.

Media no image

Idag pratar vi funktionsrätt med regeringen

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 10:49 CET

”Att funktionsrätt ska säkerställas i lag och att rättigheter ska vara lika tillgängliga oavsett var man bor är två av de frågor vi vill diskutera idag,” säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige i en kommentar inför dagens möte med regeringens funktionshinderdelegation.

På dagens möte deltar SKL:s ordförande Lena Micko och utredaren Martin Olauzon som ska se över styr- och uppföljning av funktionshinderpolitiken.

”Såväl SKL som regering och riksdag har slagit fast att politiken ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Därför har vi stora förväntningar på en förändring”, säger Lars Ohly. ”Det gäller bland annat de stora och allvarliga skillnader som finns när det gäller genomförandet av konventionen beroende på var man är bosatt i landet.”

När Martin Olauzon startar sin utredning om styrningen av funktionhinderspolitiken undrar vi bland annat om arbetet kommer att ta hänsyn till internationella rekommendationer.

”Utredningsdirektiven berör inte den kanske största frågan, nämligen hur funktionsrätt ska göras gällande i svensk lag”, säger Lars Ohly. ”Det tycker vi är allvarligt.”

Redan 2014 gav FN:s övervakningskommitté rekommendationer till Sverige att inkorporera konventionen i svensk lag.

”På fyra år har regeringen inte kommit med några tydliga ställningstaganden eller planer för hur man vill hantera FN:s rekommendationer” avslutar Lars Ohly. ”Tystnaden kan svårligen tolkas på annat sätt än att regeringen inte tar FN:s rekommendationer på allvar.”

Funktionsrätt Sverige har nyligen skickat en skrivelse till Socialdepartementet med kommentarer till genomförandet av FN:s rekommendationer om Sveriges efterlevande av Funktionsrättskonventionen.

Vid dagens funktionshinderdelegation deltar även Funktionsrätt Sveriges projekt ”Från snack till verkstad”

Funktionsrätt Sveriges skrivelse till socialdepartementet

Frågor till Lena Micko, SKL

Frågor till Martin Olauzon

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

”Att funktionsrätt ska säkerställas i lag och att rättigheter ska vara lika tillgängliga oavsett var man bor är två av de frågor vi vill diskutera idag,” säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige i en kommentar inför dagens möte med regeringens funktionshinderdelegation.

Läs vidare »
Nkhbp8nfzpvtosbmuf8z

Debattartikel: Fokus på undantag hotar tillgänglighet på webben

Nyheter   •   Feb 26, 2018 16:31 CET

Det borde vara självklart att alla har rätt att ta del av information och tjänster på webben, eller hur? Särskilt om det rör sig om innehåll som finansierats med offentliga medel. Så är det inte idag. När EU nu bestämt att lagstadga digital tillgänglighet presenterar regeringen ett lagförslag där undantagen står i fokus.

Ic0wiyhhoexpbee4xcqm

Sorgligt att åtgärdsgarantin dras tillbaka

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 09:52 CET

Funktionsrätt Sverige är besvikna över regeringens besked att dra tillbaka sitt viktiga förslag om en läsa-, skriva- räknagaranti, för att lägga ett nytt förslag i vår. ”Vi lägger skulden på alliansen och Sverigedemokraterna, som inte står upp för alla elevers rätt till åtgärder och känner nu oro över att förslaget kommer att naggas i kanten”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

B9mrhffafazcb69wqw2c

Mikael Klein blir ny expert i LSS-utredningen

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 13:18 CET

Mikael Klein, intressepolitisk chef i Funktionsrätt Sverige är från och med den 1 februari utsedd till expert i den pågående statliga översynen av LSS (S 2016:03). Mikael Klein ersätter därmed Pelle Kölhed, som tidigare var ledamot 2:e vice ordförande i Funktionsrätt Sverige.​

Media no image

Regeringen är ansvarig för Försäkringskassans osunda kultur

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 09:15 CET

Häromdagen kunde vi i Dagens ETC läsa flera vittnesmål från medarbetare på Försäkringskassan. Här beskrivs en myndighet vars viktigaste drivkraft är att göra så många avslag som möjligt med målet att nå ett sjukpenningtal på max 9,0. Vi på Funktionsrätt Sverige och Huvudvärksförbundet menar att det är regeringens signalpolitik som ligger bakom den rådande kulturen på Försäkringskassan och vi kräver att regeringen agerar.

Försäkringskassan skapades för att hjälpa medborgare som behöver stöd under perioder i livet. När vi via tidningen Dagens ETC får ta del av flera vittnesmål från medarbetare på Försäkringskassan, blir vi mycket oroade. Det berättas om en kultur där ”hårda” handläggare och ökade avslag premieras. Där nyanställda utbildas att lära sig att ifrågasätta läkarintyg, syna diagnoser och att neka sjuka människor rätten till ersättning. Där det öppet skämtas om folks sjukdomar och raljeras över sjukdomstillstånd. Det verkar dessutom endast vara antalet avslag som räknats, inte till exempel hur många personer som kunnat återgå i arbete

"En myndighet som tillåter sådana attityder att sprida sig har kommit mycket långt från sitt ursprungliga uppdrag: att vara medborgarnas stöd när livet är tufft", säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Det är självklart att reglerna för sjukförsäkringen ska följas och att det därför kan finnas anledning till avslag av ansökningar ibland, men Försäkringskassans viktigaste uppgift måste vara att fungera som medborgarnas verktyg för att få sina rättigheter tillgodosedda.

"Våra medlemmar vittnar om allt större svårigheter att få sjukpenning beviljad under perioder med exempelvis svår migrän. Vi har länge anat att Försäkringskassan har en skeptisk inställning till oss som drabbas av sjukdomsperioder, men att det var så illa som personalen nu vittnar om är helt oacceptabelt", säger Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet.

Vi erfar att ansvaret för den osunda kulturen hos Försäkringskassan måste spåras högre upp än hos myndighetens ledning.

"Det är regeringen som är ansvarig för att målsättningarna inom både sjukförsäkringen och LSS handlar mer om att spara pengar än om att ge människor de rättigheter de har rätt till. Det är också regeringen som måste ta ansvar för att rätta till det som gått fel så att förtroendet för Försäkringskassan kan återupprättas", säger Lars Ohly.

För frågor kontakta gärna Lars Ohly på 08-546 404 02 eller Anna Karin Wallberg på 072-511 21 65

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

​Häromdagen kunde vi i Dagens ETC läsa flera vittnesmål från medarbetare på Försäkringskassan. De beskriver en myndighet vars drivkraft är att göra så många avslag som möjligt med målet att nå ett sjukpenningtal på max 9,0. Funktionsrätt Sverige och Huvudvärksförbundet menar att det är regeringens signalpolitik som ligger bakom kulturen på Försäkringskassan och vi kräver att regeringen agerar.

Läs vidare »
Media no image

Rädda läsa-skriva-räkna-garantin

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 10:08 CET

Vi är djupt besvikna på alliansens och Sverigedemokraternas bristande stöd för den efterlängtade åtgärdsgarantin för läsning, skrivning och matematik. ”Det är ett svek mot alla de barn som idag inte får sina behov tillgodosedda i skolan. Det är djupt olyckligt om förslaget stoppas”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Professionen stödjer nu, via Lärarförbundet förslaget, men alliansen fortsätter ändå envist att driva sitt enda argument, nämligen risken för ökad administration för lärarna. Detta trots att man i förslaget betonar att ansvaret för administrationen ska ligga hos huvudmännen och inte hos lärare eller rektorer. Åtgärdsgarantin backas också upp av ett rejält resurstillskott för att skapa förutsättningar för reformen.

”Många elever går idag ut nian utan fullständiga betyg och vi tror att åtgärdsgarantin är en nyckel för att komma tillrätta med det”, säger Lars Ohly. ”Vi har länge drivit frågan och välkomnar därför förslaget som är oerhört viktigt för att fler barn med behov av stöd ska uppmärksammas tidigt. Genom våra medlemsförbund kan vi vittna om en situation där många elever inte får sina behov tillgodosedda i grundskolan, därför att deras behov inte uppmärksammas eller att de uppmärksammas alltför sent. Detta får negativa konsekvenser för många; för elever med exempelvis dyslexi eller neuropsykiatriska tillstånd är det förödande.”

Forskning och internationell erfarenhet visarmed all önskvärd tydlighet att det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna har en avgörande betydelse för den fortsatta skolgången.Kunskapen om hur viktigt det är med tidiga insatser för att stärka elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i skolan, kan inte nog betonas. I detta sammanhang kommer läsa-, skriva-, räknagarantin att få en avgörande betydelse för att elever får det viktiga stödet redan under de första grundläggande skolåren.

”Vi hoppas att alliansen och Sverigedemokraterna tar sitt förnuft till fånga och att en majoritet röstar för förslaget om en åtgärdsgaranti i riksdagen”, säger Lars Ohly.

Läs vår debattartikel i UNT okt 17

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Vi är djupt besvikna på alliansens och Sverigedemokraternas bristande stöd för den efterlängtade åtgärdsgarantin för läsning, skrivning och matematik. ”Det är ett svek mot alla de barn som idag inte får sina behov tillgodosedda i skolan. Det är djupt olyckligt om förslaget stoppas”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs vidare »
Media no image

Lars Ohly lämnar sitt uppdrag som ordförande i Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 14:43 CET

Under dagens extrakongress uttryckte en majoritet av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund att de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly, som ordförande för organisationen.

Idag har Funktionsrätt Sverige haft extrakongress. På mötet var 36 av våra 41 medlemsförbund representerade.

Under mötet diskuterades förtroendet för Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly samt framtiden för Funktionsrätt Sverige utifrån den uppkomna situationen. Majoriteten av medlemsförbunden uttryckte att de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly som ordförande i organisationen.

”Det är naturligtvis ledsamt att det inte längre finns ett förtroende för mig som ordförande i organisationen.”, säger Lars Ohly. ”Det viktigaste för mig är nu att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att Funktionsrätt Sverige ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete. Jag kommer därför att finnas kvar som ordförande till det att en ny ordförande utsetts. Jag ska också göra allt jag kan för att en ny ordförande får de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb”.

Nyval av ordförande och fyllnadsval av fyra styrelseledamöter, som kommer att ersätta de fyra som lämnade styrelsen i december, sker vid en extrakongress den 8 mars.

Lars Ohlys tal till kongressen

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Under dagens extrakongress uttryckte en majoritet av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund att de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly, som ordförande för organisationen.

Läs vidare »
Media no image

Regeringen lyssnar till Funktionsrätt Sveriges kritik

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 15:56 CET

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag på ändringar gällande personlig assistans. ”Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter på det ursprungliga förslaget”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Men det finns fortfarande mycket att göra om regeringen menar allvar med sina föresatser att uppfylla intentionerna i LSS.”

Det ena förslaget handlar om att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och det andra om att införa rätt till assistans för väntetid, beredskap, alltså tid mellan aktiva insatser. Regeringen har här lyssnat på Funktionsrätt Sverige när det gäller att även resor till och från aktiviteter ska omfattas av assistansersättning. 

”Vi har fått gehör för våra invändningar om att resan självklart måste anses utgöra en del av aktiviteten, säger Mikael Klein. ”Regeringen har också tagit fasta på vår synpunkt om att dessa regler måste gälla vid alla aktiviteter utanför hemmet, alltså även på arbetsplatser och i utbildningssammanhang. Det är bra att detta nu förtydligas i lagrådsremissen.”

Regeringen förtydligar också förslaget om nödstopp av tvåårsomprövningarna med att Försäkringskassan inte ska ompröva beslut om assistansersättning om det inte finns väsentligt ändrade förhållanden i personens situation. I dessa fall är det endast de ändrade förhållandena som ska omprövas och inte hela beslutet.

”Nödstoppet är välkommet och tydliggörandet innebär att personer som har assistans kan känna en trygghet på lite längre sikt eller åtminstone tills stoppet av tvåårsomprövningar återupptas igen. Funktionsrätt Sverige förordar dock ett permanent stopp av tvåårsomprövningarna, som skapar mycket oro för rättighetsbärare.”

Funktionsrätt Sverige är positiva till ändringarna i regeringens åtgärdspaket, men menar att de är långt ifrån tillräckliga.

”De aktuella ändringarna skyddar dem som har fått assistansersättning beviljad och som fortfarande har den kvar. Däremot påverkar ändringarna inte de många assistansberättigade som under senare år fått avslag på sin ansökan, förlorat sin assistans eller fått den reducerad. Vi förväntar oss därför att regeringen skyndsamt föreslår lagändringar som återställer den förändrade rättstillämpning som blivit konsekvensen av flera av de domar som rör insatser enligt LSS. I kommande lagförslag måste de grundläggande prin­ciperna i LSS vara vägledande och det innebär att den pågående utredningen behöver ändrade direktiv som både betonar lagens intentioner och som helt stryker fokus på kostnadsbesparingar, avslutar Mikael Klein.

Regeringens lagrådsremiss

Funktionsrätt Sveriges remissvar på regeringens promemoria "Vissa förslag om personlig assistans"

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag på ändringar gällande personlig assistans. Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter på det ursprungliga förslaget. Men det finns fortfarande mycket att göra om regeringen menar allvar med sina föresatser att uppfylla intentionerna i LSS.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Intressepolitisk chef
 • mikael.klein@hso.se
 • 070-480 71 66

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • monica.kutdhzpogvflatsvgsen.mcgrath@hxixnwephsrypyzdkbo.zuhjruse
 • 0708-854265

Om Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Adress

 • Funktionsrätt Sverige
 • Box 1386, Besök: Landsvägen 50A
 • 172 27 Sundbyberg
 • Vår hemsida