Europeisk tillgänglighetslag utan udd

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:42 CET

Funktionsrätt Sverige har under många år arbetat både i Sverige och Europa för att förverkliga en lagstiftning om en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster. Den 8 november enades EU:s institutioner äntligen om tillgänglighetsdirektivet. Tyvärr grumlas segern av att lagen begränsats av så många undantag att den inte längre lever upp till sitt namn.

Förslaget till det europeiska tillgänglighetsdirektivet, The European Accessability Act, EAA, presenterades av den europeiska kommissionen 2015, efter mer än 10 års opinionsarbete från den samlade europeiska funktionsrättsrörelsen. Syftet var att skapa ett europeiskt samhälle som präglas av tillgänglighet på alla områden. När nu lagen blir verklighet fokuserar den till största del på ett begränsat antal digitala produkter och tjänster, medan krav på samhällets fysiska miljö får stå tillbaka.

Funktionsrätt Sverige ser ändå lagen som en steg på vägen mot ett mer tillgängligt Europa.

”EU och alla medlemsländer har antagit Funktionsrättskonventionen, och därmed ställt sig bakom universell utformning av alla nya produkter och tjänster, så att de kan användas av hela befolkningen. Genom begränsningarna i lagen utestängs många i den femtedel av den europeiska befolkningen som lever med funktionsnedsättningar”,säger Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare, som arbetat med det europeiska tillgänglighetsdirektivet under många år.

Från den europeiska paraplyorganisationen för funktionsrättsfrågor, European Disability Forum, EDF, poängterar man vikten av att EU:s medlemsstater har en skyldighet att se till att personer med funktionsnedsättning har samma tillgång till miljöer, produkter och tjänster som alla andra.

”Vi delar EDF:s ståndpunkt, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Det är sorgligt att medlemsländerna inte nått längre när det gäller funktionsrättsperspektivet. Samtidigt stärker det oss i övertygelsen om vår viktiga roll i att fortsätta driva på mot ett universellt utformat samhälle.”

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet innehåller bland annat välbehövliga minimikrav på tillgänglighet för utbud av produkter och tjänster. En rad produkter och tjänster måste vara tillgängliga för och kunna användas av miljontals personer med funktionsnedsättning i EU. Det handlar bland annat om datorer, smartphones, TV-apparater, bankomater, betalterminaler, e-böcker, e-läsare, webbplatser, biljettmaskiner och mobila applikationer från privata företag. Nödnummer som 112 och telefonitjänster måste också vara tillgängliga för alla européer.

Men trots detta saknar lagen alltså väsentliga aspekter. Den utesluter transport, småföretag som tillhandahåller tjänster, hushållsapparater och berör endast ytligt tillgängliga byggnader och infrastruktur. Det utesluter alltså väsentliga delar av vardagsmiljön där människor tillbringar större delen av sin tid.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

​Funktionsrätt Sverige har under många år arbetat både i Sverige och Europa för att förverkliga en lagstiftning om en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster. Den 8 november enades EU:s institutioner äntligen om tillgänglighetsdirektivet. Tyvärr grumlas segern av att lagen begränsats av så många undantag att den inte längre lever upp till sitt namn.

Läs vidare »

Nyhetsbrev november 2018

Nyheter   •   Nov 06, 2018 15:58 CET

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har haft ett händelserikt år, då vi bland annat genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli, bland annat av kanslichef och projektmedarbetare.

Vi satte LSS och funktionsrätt på valagendan

Under våren och ända fram till valet genomförde vi ett intensivt opinionsarbete under parollen "Valet 2018 handlar om funktionsrätt". Vi avslutade med en uppmärksammad partianalys som fick stort medialt genomslag, bland annat i TV4 och Metro. Analysen baseras bland annat på vår valenkät med 15 frågor om funktionsrätt. Nu ser vi fram emot att partierna börjar arbeta i linje med sina svar. Vi kommer att följa det spännande arbetet och rapportera om utvecklingen.

Partianalysen blev också avgörande för att LSS-frågan och de oacceptabla nedskärningarna av insatsen personlig assistans äntligen fick en framträdande plats i valrapportering, partiledarutfrågningar och politiska utspel veckan före valet.

Coallge med bilder på Jan Björklund, Annie Lööf, Anders W Jonsson, Lena Hallengren.

Läs mer om Valarbetet

Ta del av vår partianalys

Funktionsrätt Sverige bidrar till FN:s frågelista

FN:s kommitté för konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nyligen offentliggjort sin frågelista om hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Senast den 1 oktober 2019 ska frågelistan vara besvarad.

Funktionsrätt Sveriges roll har varit att samordna civilsamhällets bidrag med förslag till frågor att ställa till Sverige. 11 organisationer står bakom vår rapport.

Framöver kommer Funktionsrätt Sverige även att ansvara för samordning av en Alternativrapport som beskriver hur väl Sverige lever upp till konventionen på olika prioriterade områden.

Läs mer

Funktionsrättsrörelsens samarbete kring LSS

Parallellt med den pågående statliga utredningen av LSS har vi tillsammans med 19 andra funktionsrättsorganisationer genomfört en gemensam översyn av LSS. Sedan 2017 har en rad ställningstaganden av centrala frågor i LSS publicerats.

Bild på medverkande i LSS arbetsgruppens sista möte.

Arbetsgruppens sista möte den 5 november.

Ställningstaganden kring LSS

Den 11 oktober publicerade arbetsgruppen tillsammans en debattartikel i SvD med rubriken "Fullständigt haveri i LSS-utredningen" kring den pågående utredningen, vars utkast till förslag innebär stora försämringar för personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Den 31 oktober publicerades en slutreplik "Vi kräver en ny LSS-utredning" i SvD. Senare i november kommer arbetsgruppen att avge ett särskilt yttrande till den pågående statliga LSS-utredningen och ett antal ställningstaganden kommer att publiceras. Vårt arbetet fortsätter sedan i annan form och kommer givetvis inte att avstanna förrän vi med gemensamma krafter sett till att politiker och myndigheter tar sitt ansvar och återupprättar LSS.

Lisas blogg

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande

Missa inte vår ordförande Elisabeth Wallenius blogg där hon på ett personligt sätt behandlar aktuella funktionsrättsfrågor.

Läs Lisas blogg

Projektet "Från snack till verkstad" avslutas

Från snack till verkstad

Under tre år har projektet Från snack till verkstad arbetat för att stärka användningen av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Den13 november, kl13-16 presenteras resultatet och effekterna av projektet vid ett slutseminarium.

Länk till information och anmälan

Läs mer om projektet "Från snack till verkstad"

Funktiorätt Sverige i media

31 okt Debatt: Vi kräver en ny LSS-utredning

26 okt Debatt: Låt i LSS-utredningens förslag bli verklighet

11 okt Debatt: Fullständigt haveri i LSS-utredningen

7 okt Debatt: Revorna i välfärden

5 oktober Debatt: Vi behöver en primärvårdsreform. Nu.

3 september Debatt: Politikerna är vaga om patienträttigheter

30 augusti Debatt: Nog med tomma vallöften

30 augusti: Nyhet: Funktionsrätt Sverige möter FN:s övervakningskommitté i Genève

24 augusti Pressmeddelande: Oacceptabelt att NMR ges plats att manifestera

18 augusti Nyhet: Partianalys inför valupptakten

3 augusti Pressmeddelande: Tragisk påminnelse om vikten av kunskap om funktionsnedsättningar

13 juli Debatt: Fullt möjligt att förbjuda NMR:s organisering

12 juli Debatt: Mer idrott i skolan kräver bättre stöd

Funktionsrätt Sverige i media mars - juli

Länk till sidan med pressmeddelanden och debattartiklar

Besvarade remisser 2018 (februari - september)

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar(SOU 2018:50)

Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - en förutsättning för mediestöd

Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället

Framtidens biobanker SOU 2018:4

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning med anledning av prop. 2017/18:190

Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för modernare byggregler

Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Frågelista till FN:s övervakningskommitté

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Utkast till allmän kommentar 7 om funktionsrättsorganisationers involvering i beslutsprocesser

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (2017:23)

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Skrivelser mars - september

Länk till sidan med skrivelser

Nästa nyhetsbrev kommer i december! Kan du inte vänta - läs det senaste på funktionsrätt.se


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har så långt haft ett händelserikt år, under vilket vi bland annat har genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på en ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli.

Läs vidare »

Oacceptabelt att NMR ges plats att manifestera

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 12:59 CEST

Imorgon lördag har Nordiska motståndsrörelsen, NMR fått polistillstånd att marschera runt Kungsholmen i Stockholm. Det förväntas bli 3 000 personer som deltar i marschen. ”Vi i Funktionsrätt Sverige är oerhört kritiska till att polisen återigen ger NMR möjlighet att manifestera sina människofientliga åsikter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2018 12:48 CEST

Inför valupptakten har Funktionsrätt Sverige idag publicerat en partianalys. Ta del av vår ranking som ger en indikation på hur partierna prioriterar våra frågor. ”Samtliga partier säger sig ha höga ambitioner på våra områden, men samtidigt lyser de flesta av våra frågor med sin frånvaro i valmanifest och budgetmotioner”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Sommarskola om funktionsrätt arrangeras för andra året

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 15:47 CEST

​Under några sommardagar i slutet av augusti kommer studenter, doktorander och forskare att samlas vid Furuboda folkhögskola utanför Kristianstad för att fördjupa sina kunskaper om Funktionsrättskonventionen. Deltagarna får samtidigt möjlighet att träffa några av de främsta svenska och internationella experterna och forskarna inom området.

Tragisk påminnelse om vikten av kunskap om funktionsnedsättningar

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 15:29 CEST

”Det som hänt är oerhört ledsamt”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige dödsskjutningen av en ung man med Downs Syndrom i Stockholm igår. "Den här händelsen påminner oss om hur viktigt det är att alla de som i sitt yrke möter allmänheten, också har kunskap om olika funktionsnedsättningar.”

Det är med chock och bestörtning vi på Funktionsrätt Sverige tagit del av nyheten om dödsskjutningen av en ung man med Down Syndrom i Stockholm i torsdags morse.

Det är tragiskt varje gång en person skjuts till döds. I detta fall handlar det om en ung man med Down Syndrom och autism, som rymt hemifrån med ett plastvapen i sin hand. En situation uppstod där polisen kände sig tvungen att snabbt agera".

Våra tankar går främst till den döde mannens familj. Vi tänker också på de poliser som nu med facit i hand vet att det handlade om en person med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

”Det är viktigt att utreda händelsen grundligt för att undersöka vad som hade behövts för att den uppkomna situationen skulle få en annan utgång, säger Elisabeth Wallenius. Det är ytterst viktigt att alla personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med allmänheten har kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de kan ta sitt uttryck, särskilt när det gäller kommunikation.”

Funktionsrätt Sverige hade tidigare samråd med polisen. Dialogen avstannade när polisen omorganiserade med följden att rekrytering och grundutbildning flyttade utanför myndigheten och Polisens uppdrag som strategisk myndighet för funktionshinderpolitiken upphörde 2016.

”Vi hade bra möten, bland annat med rektor för Polishögskolan om hur viktigt det är att lära sig att möta människors olikheter”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi vet inte hur det ser ut idag när det gäller utbildning och fortbildning av poliser, men menar att denna tragiska händelse aktualiserar behovet avatt på allvar se över kunskapen om funktionsrätt och funktionsnedsättningar inom olika samhällsfunktioner och samråd med funktionsrättsrörelsen.”

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Vill du inte ha fler utskick från Funktionsrätt Sverige skicka ett mejl till monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

”Det som hänt är oerhört ledsamt”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige dödsskjutningen av en ung man med Downs Syndrom i Stockholm igår. "Den här händelsen påminner oss om hur viktigt det är att alla de som i sitt yrke möter allmänheten, också har kunskap om olika funktionsnedsättningar.”

Läs vidare »

Kära partiledare och språkrör

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2018 11:04 CEST

Nu lider Almedalsveckan mot sitt slut och vi vill passa på att summera de partiutfrågningar under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”, som genomförts under veckan. Vi på Funktionsrätt Sverige har en personlig hälsning till er alla, men vill också påminna er om att även om inget parti vinner valet på funktionsrättsfrågor, har alla partier att förlora på att inte ta frågorna på allvar. Nu ser vi fram emot att ni på allvar lyfter funktionsrättsfrågorna i kommande partiledardebatter!

Jonas,

Du kunde ju inte komma till vår partiledarutfrågning i Almedalen, men Ulla Andersson tydliggjorde att ni har en genomtänkt funktionsrättspolitik. Det gläder oss. Men vi hade önskat att ni hade varit en starkare röst mot regeringen under den här mandatperiodens nedmontering av LSS. Vi stödjer er vilja att snabbt genomföra de lagändringar av LSS som krävs för att de tusentals som blivit nekade sin rätt till assistans återfår den. Vi räknar också med att ni kommer att kämpa för att undanröja fattigdomen för de som inte kan arbeta. De som idag tvingas leva på maximalt 9 590 kr före skatt. Varje månad, hela livet. Var femte väljare har någon funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Vi uppmanar dig att lyfta Vänsterpartiets viktigaste funktionsrättsfrågor i kommande partiledardebatter!

Gustav,

Du var den enda av partiledarna som kom till våra utfrågningar i Almedalen och för det vill vi ge dig en stor eloge! Vi uppskattar också ditt erkännande av att nedmonteringen av LSS är ett misslyckande för Miljöpartiet. Ni skulle ha protesterat mer och borde tillsammans med Vänsterpartiet vara en tydligare röst mot Socialdemokraterna. Som utbildningsminister har du verkligen lyft skolfrågorna och tillsammans med oss och andra organisationer lyckats med att genomföra den viktiga läsa-, skriva-, räknagarantin för tidiga insatser. Vi hoppas att resurserna kommer att räcka så att reformen blir verklighet på riktigt. Skolan måste fungera för alla barn och det är samhällets ansvar. Det finns många bra lagar i Sverige, men det är ofta svårt för den enskilde att utkräva sin rätt. Vi hoppas att ni är beredda att ta initiativ till att utreda frågan om Funktionsrättskonventionen kan införas i lag, på liknande sätt som Barnkonventionen nu införs i lag. Glöm inte bort att lyfta funktionsrättsfrågorna i kommande partiledardebatter!

Annie,

Du sällar dig till skaran av partiledare som inte hade möjlighet att komma på vår partiutfrågning under veckan. Det var trist, men nu fick Anders W Jonsson svara på varför Centerpartiet uppfattas som så otydliga när det gäller funktionsrättspolitik.

Och lite tydligare blev det kanske. Vi gläds åt att Centerpartiet vill genomföra en snabb lagändring av LSS för att säkra den personliga assistansen för de som behöver. och att ni inte ser något behov av kostnadstak för LSS. Ni är också tydliga med att ni vill ha ett statligt huvudmannaskap, men förvånande nog tycker ni att tvåårsomprövningen ska finnas kvar. Det tycker vi är fel eftersom det skapar en stor oro. Det låter också som om ni vill satsa på att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete, men är nyfikna på om ni har några andra idéer än att även personkrets 3 (i LSS) ska få rätt till daglig sysselsättning. Ni borde alliera er starkare med Liberalerna och Kristdemokraterna för att få med er Moderaterna i funktionsrättspolitiken. Och Annie, var femte medborgare behöver veta hur de ska rösta. Se nu till att tydliggöra era ståndpunkter i funktionsrättsfrågorna i partiledarutfrågningarna fram till valet!

Jan,

Liberalerna är en tydlig och stark röst i funktionsrättsfrågor. Synd att du själv inte kunde delta i våra utfrågningar i Almedalen, men Bengt Eliasson gav klara besked om ert ambitiösa funktionhinderspolitiska program. Vi hoppas att ni har kraft nog att också hålla kvar er linje i regeringsförhandlingar och inte pruta bort dem för andra frågor ni vill genomdriva. Men vi är oroliga över er syn på inkludering i skolan. Ni säger att inkluderingen gått för långt, vi säger att arbetet knappt påbörjats. Vi hoppas ni tänker till och satsar på en inkluderande skola som erbjuder en tillgänglig och flexibel lärmiljö – för alla elever – i enlighet med Skollagen och FN:s funktionsrättskonvention.

Och hur tänker ni när det gäller att stärka patientens rättigheter i Sverige? Se nu till att ta stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna för att få ut Moderaterna på banan när det gäller funktionsrättsområdet. Verkliga reformer har drivits igenom när det funnits en stark socialminister, vi hoppas att Liberalerna har en lämplig kandidat!

Ulf,

Vi blev besvikna, men inte så förvånade över att du valde att inte medverka på våra partiutfrågningar i Almedalen. Vi tror att du kanske kunnat lära dig ett och annat. Ni driver er politik under parollen Lika för alla - Rättigheter, Skyldigheter, Möjligheter”, men verkar inte räkna in personer med funktionsnedsättningar. Ni är på tok för tysta i funktionsrättsfrågor. Ann-Britt Åsebol gjorde ändå sitt bästa för att svara på våra frågor. Tyvärr kunde hon inte ge några klara besked, varken när det gäller er syn på kostnadstak eller huvudmannaskap i LSS. Det verkar som om Moderaterna ”outsourcat” de sociala frågorna till de andra allianspartierna. Det duger inte. Även ni behöver jobba på sin socialpolitiska profil. Lag och ordning kan inte vara det politiska svaret på alla problem. Personlig assistans är social innovation, en frihetsreform för många och dessutom samhällsekonomiskt effektivt. Behoven hos personer med omfattande funktionsnedsättningar kommer inte att försvinna, utan alltid finnas där, även under en M-ledd regering. Som du vet har LSS seglat upp som en het valfråga, inte bara på grund av nedskärningarna utan också därför att det är en symbolfråga för hur vi ser på alla människors lika värde i Sverige. Och det berör ju varje väljare. Inget parti vinner valet på funktionsrättsfrågorna, men varje parti som ignorerar frågorna riskerar förlora stort!

Ebba,

Det blev din partikollega Acko Ankarberg, som fick representera Kristdemokraterna på vår partiutfrågning i Almedalen. Det gjorde hon bra. Ni har länge haft ett engagemang i funktionsrättsfrågor och varit ett av de partier som högt sin röst mot de senaste årens oacceptabla nedskärningar av LSS. Därför är det särskilt olyckligt att ni väljer att svika de människor i samhället som lever under mest knappa förhållanden. På KD:s egen dag i Almedalen meddelade du Ebba att ni vill återställa den skattesänkning som regeringen genomfört på sjuk- och aktivitetsersättning. Då ska man komma ihåg att garantinivån för ersättningen ligger på maximalt 9 590 kr i månaden, före skatt. Dessa personer vill ni spara pengar på, samtidigt som ni vill genomföra skattelättnader till ett värde av 1.6 miljarder för personer som tjänar över 50 000 kr i månaden. Det är rent skamligt! Vi hoppas att ni återkommer med nya besked i den här frågan. Det är en förutsättning om ni vill ha våra medlemmars förtroende!

Stefan,

Som statsminister har vi förståelse för att du inte kunde komma på våra utfrågningar i Almedalen, dit vi bjudit alla partiledare. Lena Hallengren gjorde dock ett bra jobb med att företräda Socialdemokraterna. Men vi måste ärligt säga att vi inte riktigt känner igen oss i Socialdemokratin längre. Under många år var ni en tydlig och stark röst för funktionsrättsfrågor och många viktiga reformer har genomförts tack vare er. Besvikelsen är därför stor bland många av våra förbunds medlemmar över er nuvarande regeringsperiod. Aldrig i modern tid har så stora försämringar skett för personer med de största behoven som är beroende av stöd genom LSS.

Ert efterlängtade beslut att ta bort besparingskravet från LSS-utredningen var nödvändigt. Men de tusentals som blivit nekade sin rätt till personlig assistans under senare år har tappat hoppet om ett fungerande liv. De kan inte vänta tills utredningen blir klar för att få vardagen att gå ihop. Här måste ni leverera redan innan valet. Redan nu har ni förlorat många väljare på LSS-frågan, det riskerar att bli många fler om ni inte agerar!

 Funktionsrätt Sverige önskar er alla en trevlig semester!

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Nu lider Almedalsveckan mot sitt slut och vi vill passa på att summera de partiutfrågningar under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”, som genomförts under veckan. Funktionsrätt Sverige har en personlig hälsning till alla partiledare och språkrör.

Läs vidare »

Skamligt KD!

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 14:24 CEST

Vi är förfärade över Kristdemokraternas besked idag att ta bort den av regeringen införda skattesänkningen på sjuk- och aktivitetsersättning. "Skattesänkningen innebär en liten men mycket väsentlig förbättring för de personer som redan lever på en inkomst på under 10 000 kr i månaden.Vi ställer oss helt oförstående inför KD:s prioriteringar", säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige

Personer med funktionsnedsättning som aldrig kan arbeta får sjuk- eller aktivitetsersättning på den så kallade garantinivån. Den ligger idag på maximalt 9 590 kr i månaden, efter den senaste ökningen på 300 kr i månaden.

"Att man ens kan komma på tanken att genomföra en förändring som innebär en försämring för de personer som redan lever under så knappa förhållanden går inte att förstå. Att som Ebba Busch Thor säga att det är en mycket varsam och marginell förändring, tycker jag är ett hån mot de här personerna."

KD räknar med att göra en besparing på 480 milj på den här höjningen av skatten. Samtidigt föreslås stora skattesänkningar av ett värde på 1.6 miljarder kronor för personer som tjänar över 50 000 kr i månaden. 

"Förslaget är skamligt. Vi förväntar oss nya besked från KD i den här frågan."

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Vi är förfärade över Kristdemokraternas besked idag att ta bort den av regeringen införda skattesänkningen på sjuk- och aktivitetsersättning. "Skattesänkningen innebär en liten men väsentlig förbättring för de personer som redan lever på en inkomst på under 10 000 kr i månaden. Vi ställer oss oförstående inför KD:s prioriteringar", säger Elisabeth Wallenius, ordf i Funktionsrätt Sverige.

Läs vidare »

"Våra förväntningar på LSS-utredningen är kanske för stora"

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 20:10 CEST

"Vi som värnar LSS måste ju se till att reformen fungerar", sade Lena Hallengren (S), barn-, äldre och jämställdhetsminister under Almedalsveckans sista ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna” där Eva Hamilton frågat ut ledande partiföreträdare.

"Just nu vill jag bara återställa LSS - Vi behöver en omstart"

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 19:09 CEST

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Intressepolitisk chef
 • mikskalkelrw.kkylemlinsi@hczsotn.sqcemt
 • 070-480 71 66

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • morenizecamr.koulavdsemqn.lwmchhgrgfatkwh@ywhspxo.juseqh
 • 0708-854265

Om Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Adress

 • Funktionsrätt Sverige
 • Box 1386, Besök: Landsvägen 50A
 • 172 27 Sundbyberg
 • Vår hemsida