Oacceptabelt att NMR ges plats att manifestera

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 12:59 CEST

Imorgon lördag har Nordiska motståndsrörelsen, NMR fått polistillstånd att marschera runt Kungsholmen i Stockholm. Det förväntas bli 3 000 personer som deltar i marschen. ”Vi i Funktionsrätt Sverige är oerhört kritiska till att polisen återigen ger NMR möjlighet att manifestera sina människofientliga åsikter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2018 12:48 CEST

Inför valupptakten har Funktionsrätt Sverige idag publicerat en partianalys. Ta del av vår ranking som ger en indikation på hur partierna prioriterar våra frågor. ”Samtliga partier säger sig ha höga ambitioner på våra områden, men samtidigt lyser de flesta av våra frågor med sin frånvaro i valmanifest och budgetmotioner”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Sommarskola om funktionsrätt arrangeras för andra året

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 15:47 CEST

​Under några sommardagar i slutet av augusti kommer studenter, doktorander och forskare att samlas vid Furuboda folkhögskola utanför Kristianstad för att fördjupa sina kunskaper om Funktionsrättskonventionen. Deltagarna får samtidigt möjlighet att träffa några av de främsta svenska och internationella experterna och forskarna inom området.

Tragisk påminnelse om vikten av kunskap om funktionsnedsättningar

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 15:29 CEST

”Det som hänt är oerhört ledsamt”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige dödsskjutningen av en ung man med Downs Syndrom i Stockholm igår. "Den här händelsen påminner oss om hur viktigt det är att alla de som i sitt yrke möter allmänheten, också har kunskap om olika funktionsnedsättningar.”

Det är med chock och bestörtning vi på Funktionsrätt Sverige tagit del av nyheten om dödsskjutningen av en ung man med Down Syndrom i Stockholm i torsdags morse.

Det är tragiskt varje gång en person skjuts till döds. I detta fall handlar det om en ung man med Down Syndrom och autism, som rymt hemifrån med ett plastvapen i sin hand. En situation uppstod där polisen kände sig tvungen att snabbt agera".

Våra tankar går främst till den döde mannens familj. Vi tänker också på de poliser som nu med facit i hand vet att det handlade om en person med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

”Det är viktigt att utreda händelsen grundligt för att undersöka vad som hade behövts för att den uppkomna situationen skulle få en annan utgång, säger Elisabeth Wallenius. Det är ytterst viktigt att alla personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med allmänheten har kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de kan ta sitt uttryck, särskilt när det gäller kommunikation.”

Funktionsrätt Sverige hade tidigare samråd med polisen. Dialogen avstannade när polisen omorganiserade med följden att rekrytering och grundutbildning flyttade utanför myndigheten och Polisens uppdrag som strategisk myndighet för funktionshinderpolitiken upphörde 2016.

”Vi hade bra möten, bland annat med rektor för Polishögskolan om hur viktigt det är att lära sig att möta människors olikheter”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi vet inte hur det ser ut idag när det gäller utbildning och fortbildning av poliser, men menar att denna tragiska händelse aktualiserar behovet avatt på allvar se över kunskapen om funktionsrätt och funktionsnedsättningar inom olika samhällsfunktioner och samråd med funktionsrättsrörelsen.”

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Vill du inte ha fler utskick från Funktionsrätt Sverige skicka ett mejl till monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

”Det som hänt är oerhört ledsamt”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige dödsskjutningen av en ung man med Downs Syndrom i Stockholm igår. "Den här händelsen påminner oss om hur viktigt det är att alla de som i sitt yrke möter allmänheten, också har kunskap om olika funktionsnedsättningar.”

Läs vidare »

Kära partiledare och språkrör

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2018 11:04 CEST

Nu lider Almedalsveckan mot sitt slut och vi vill passa på att summera de partiutfrågningar under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”, som genomförts under veckan. Vi på Funktionsrätt Sverige har en personlig hälsning till er alla, men vill också påminna er om att även om inget parti vinner valet på funktionsrättsfrågor, har alla partier att förlora på att inte ta frågorna på allvar. Nu ser vi fram emot att ni på allvar lyfter funktionsrättsfrågorna i kommande partiledardebatter!

Jonas,

Du kunde ju inte komma till vår partiledarutfrågning i Almedalen, men Ulla Andersson tydliggjorde att ni har en genomtänkt funktionsrättspolitik. Det gläder oss. Men vi hade önskat att ni hade varit en starkare röst mot regeringen under den här mandatperiodens nedmontering av LSS. Vi stödjer er vilja att snabbt genomföra de lagändringar av LSS som krävs för att de tusentals som blivit nekade sin rätt till assistans återfår den. Vi räknar också med att ni kommer att kämpa för att undanröja fattigdomen för de som inte kan arbeta. De som idag tvingas leva på maximalt 9 590 kr före skatt. Varje månad, hela livet. Var femte väljare har någon funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Vi uppmanar dig att lyfta Vänsterpartiets viktigaste funktionsrättsfrågor i kommande partiledardebatter!

Gustav,

Du var den enda av partiledarna som kom till våra utfrågningar i Almedalen och för det vill vi ge dig en stor eloge! Vi uppskattar också ditt erkännande av att nedmonteringen av LSS är ett misslyckande för Miljöpartiet. Ni skulle ha protesterat mer och borde tillsammans med Vänsterpartiet vara en tydligare röst mot Socialdemokraterna. Som utbildningsminister har du verkligen lyft skolfrågorna och tillsammans med oss och andra organisationer lyckats med att genomföra den viktiga läsa-, skriva-, räknagarantin för tidiga insatser. Vi hoppas att resurserna kommer att räcka så att reformen blir verklighet på riktigt. Skolan måste fungera för alla barn och det är samhällets ansvar. Det finns många bra lagar i Sverige, men det är ofta svårt för den enskilde att utkräva sin rätt. Vi hoppas att ni är beredda att ta initiativ till att utreda frågan om Funktionsrättskonventionen kan införas i lag, på liknande sätt som Barnkonventionen nu införs i lag. Glöm inte bort att lyfta funktionsrättsfrågorna i kommande partiledardebatter!

Annie,

Du sällar dig till skaran av partiledare som inte hade möjlighet att komma på vår partiutfrågning under veckan. Det var trist, men nu fick Anders W Jonsson svara på varför Centerpartiet uppfattas som så otydliga när det gäller funktionsrättspolitik.

Och lite tydligare blev det kanske. Vi gläds åt att Centerpartiet vill genomföra en snabb lagändring av LSS för att säkra den personliga assistansen för de som behöver. och att ni inte ser något behov av kostnadstak för LSS. Ni är också tydliga med att ni vill ha ett statligt huvudmannaskap, men förvånande nog tycker ni att tvåårsomprövningen ska finnas kvar. Det tycker vi är fel eftersom det skapar en stor oro. Det låter också som om ni vill satsa på att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete, men är nyfikna på om ni har några andra idéer än att även personkrets 3 (i LSS) ska få rätt till daglig sysselsättning. Ni borde alliera er starkare med Liberalerna och Kristdemokraterna för att få med er Moderaterna i funktionsrättspolitiken. Och Annie, var femte medborgare behöver veta hur de ska rösta. Se nu till att tydliggöra era ståndpunkter i funktionsrättsfrågorna i partiledarutfrågningarna fram till valet!

Jan,

Liberalerna är en tydlig och stark röst i funktionsrättsfrågor. Synd att du själv inte kunde delta i våra utfrågningar i Almedalen, men Bengt Eliasson gav klara besked om ert ambitiösa funktionhinderspolitiska program. Vi hoppas att ni har kraft nog att också hålla kvar er linje i regeringsförhandlingar och inte pruta bort dem för andra frågor ni vill genomdriva. Men vi är oroliga över er syn på inkludering i skolan. Ni säger att inkluderingen gått för långt, vi säger att arbetet knappt påbörjats. Vi hoppas ni tänker till och satsar på en inkluderande skola som erbjuder en tillgänglig och flexibel lärmiljö – för alla elever – i enlighet med Skollagen och FN:s funktionsrättskonvention.

Och hur tänker ni när det gäller att stärka patientens rättigheter i Sverige? Se nu till att ta stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna för att få ut Moderaterna på banan när det gäller funktionsrättsområdet. Verkliga reformer har drivits igenom när det funnits en stark socialminister, vi hoppas att Liberalerna har en lämplig kandidat!

Ulf,

Vi blev besvikna, men inte så förvånade över att du valde att inte medverka på våra partiutfrågningar i Almedalen. Vi tror att du kanske kunnat lära dig ett och annat. Ni driver er politik under parollen Lika för alla - Rättigheter, Skyldigheter, Möjligheter”, men verkar inte räkna in personer med funktionsnedsättningar. Ni är på tok för tysta i funktionsrättsfrågor. Ann-Britt Åsebol gjorde ändå sitt bästa för att svara på våra frågor. Tyvärr kunde hon inte ge några klara besked, varken när det gäller er syn på kostnadstak eller huvudmannaskap i LSS. Det verkar som om Moderaterna ”outsourcat” de sociala frågorna till de andra allianspartierna. Det duger inte. Även ni behöver jobba på sin socialpolitiska profil. Lag och ordning kan inte vara det politiska svaret på alla problem. Personlig assistans är social innovation, en frihetsreform för många och dessutom samhällsekonomiskt effektivt. Behoven hos personer med omfattande funktionsnedsättningar kommer inte att försvinna, utan alltid finnas där, även under en M-ledd regering. Som du vet har LSS seglat upp som en het valfråga, inte bara på grund av nedskärningarna utan också därför att det är en symbolfråga för hur vi ser på alla människors lika värde i Sverige. Och det berör ju varje väljare. Inget parti vinner valet på funktionsrättsfrågorna, men varje parti som ignorerar frågorna riskerar förlora stort!

Ebba,

Det blev din partikollega Acko Ankarberg, som fick representera Kristdemokraterna på vår partiutfrågning i Almedalen. Det gjorde hon bra. Ni har länge haft ett engagemang i funktionsrättsfrågor och varit ett av de partier som högt sin röst mot de senaste årens oacceptabla nedskärningar av LSS. Därför är det särskilt olyckligt att ni väljer att svika de människor i samhället som lever under mest knappa förhållanden. På KD:s egen dag i Almedalen meddelade du Ebba att ni vill återställa den skattesänkning som regeringen genomfört på sjuk- och aktivitetsersättning. Då ska man komma ihåg att garantinivån för ersättningen ligger på maximalt 9 590 kr i månaden, före skatt. Dessa personer vill ni spara pengar på, samtidigt som ni vill genomföra skattelättnader till ett värde av 1.6 miljarder för personer som tjänar över 50 000 kr i månaden. Det är rent skamligt! Vi hoppas att ni återkommer med nya besked i den här frågan. Det är en förutsättning om ni vill ha våra medlemmars förtroende!

Stefan,

Som statsminister har vi förståelse för att du inte kunde komma på våra utfrågningar i Almedalen, dit vi bjudit alla partiledare. Lena Hallengren gjorde dock ett bra jobb med att företräda Socialdemokraterna. Men vi måste ärligt säga att vi inte riktigt känner igen oss i Socialdemokratin längre. Under många år var ni en tydlig och stark röst för funktionsrättsfrågor och många viktiga reformer har genomförts tack vare er. Besvikelsen är därför stor bland många av våra förbunds medlemmar över er nuvarande regeringsperiod. Aldrig i modern tid har så stora försämringar skett för personer med de största behoven som är beroende av stöd genom LSS.

Ert efterlängtade beslut att ta bort besparingskravet från LSS-utredningen var nödvändigt. Men de tusentals som blivit nekade sin rätt till personlig assistans under senare år har tappat hoppet om ett fungerande liv. De kan inte vänta tills utredningen blir klar för att få vardagen att gå ihop. Här måste ni leverera redan innan valet. Redan nu har ni förlorat många väljare på LSS-frågan, det riskerar att bli många fler om ni inte agerar!

 Funktionsrätt Sverige önskar er alla en trevlig semester!

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Nu lider Almedalsveckan mot sitt slut och vi vill passa på att summera de partiutfrågningar under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”, som genomförts under veckan. Funktionsrätt Sverige har en personlig hälsning till alla partiledare och språkrör.

Läs vidare »

Skamligt KD!

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 14:24 CEST

Vi är förfärade över Kristdemokraternas besked idag att ta bort den av regeringen införda skattesänkningen på sjuk- och aktivitetsersättning. "Skattesänkningen innebär en liten men mycket väsentlig förbättring för de personer som redan lever på en inkomst på under 10 000 kr i månaden.Vi ställer oss helt oförstående inför KD:s prioriteringar", säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige

Personer med funktionsnedsättning som aldrig kan arbeta får sjuk- eller aktivitetsersättning på den så kallade garantinivån. Den ligger idag på maximalt 9 590 kr i månaden, efter den senaste ökningen på 300 kr i månaden.

"Att man ens kan komma på tanken att genomföra en förändring som innebär en försämring för de personer som redan lever under så knappa förhållanden går inte att förstå. Att som Ebba Busch Thor säga att det är en mycket varsam och marginell förändring, tycker jag är ett hån mot de här personerna."

KD räknar med att göra en besparing på 480 milj på den här höjningen av skatten. Samtidigt föreslås stora skattesänkningar av ett värde på 1.6 miljarder kronor för personer som tjänar över 50 000 kr i månaden. 

"Förslaget är skamligt. Vi förväntar oss nya besked från KD i den här frågan."

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Vi är förfärade över Kristdemokraternas besked idag att ta bort den av regeringen införda skattesänkningen på sjuk- och aktivitetsersättning. "Skattesänkningen innebär en liten men väsentlig förbättring för de personer som redan lever på en inkomst på under 10 000 kr i månaden. Vi ställer oss oförstående inför KD:s prioriteringar", säger Elisabeth Wallenius, ordf i Funktionsrätt Sverige.

Läs vidare »

"Våra förväntningar på LSS-utredningen är kanske för stora"

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 20:10 CEST

"Vi som värnar LSS måste ju se till att reformen fungerar", sade Lena Hallengren (S), barn-, äldre och jämställdhetsminister under Almedalsveckans sista ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna” där Eva Hamilton frågat ut ledande partiföreträdare.

"Just nu vill jag bara återställa LSS - Vi behöver en omstart"

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 19:09 CEST

NMR:s människosyn kan aldrig accepteras i det demokratiska samtalet

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 17:42 CEST

Ännu ett år släpps nazistiska NMR in under Almedalsveckan. En vecka vars själva grundtanke handlar om att främja en öppen debatt i demokratins tecken. "Funktionsrätt Sverige är mycket kritiska till att polisen beviljat NMR mötesplats i Almedalen, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

"Min uppfattning är att man inte kan ha något kostnadstak för LSS"

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 12:49 CEST

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Intressepolitisk chef
 • midokaloelpz.koblexbinrn@hpmsogp.sxdeet
 • 070-480 71 66

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • modpnikbcarn.kdslaazsezin.ynmcxsgrxtatwzh@xshsapo.hjsepd
 • 0708-854265

Om Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Adress

 • Funktionsrätt Sverige
 • Box 1386, Besök: Landsvägen 50A
 • 172 27 Sundbyberg
 • Vår hemsida