Skip to main content

Taggar

Universell utformning

Mänskliga rättigheter

Arbete och försörjning

Vård och hälsa

Barn, familj, skola

LSS

Nyhetsbrev december 2018

Nyheter   •   Dec 19, 2018 15:02 CET

Här kommer ett årets sista nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. I december är det 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket vi uppmärksammade på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Nyhetsbrev november 2018

Nyheter   •   Nov 06, 2018 15:58 CET

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har så långt haft ett händelserikt år, under vilket vi bland annat har genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på en ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli.

Debattartikel: Gör nu verklighet av elevers rätt till stöd!

Debattartikel: Gör nu verklighet av elevers rätt till stöd!

Nyheter   •   Apr 09, 2018 19:04 CEST

Vi ser fram emot att en majoritet röstar igenom förslaget om Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser, i riksdagen i vår. Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention, Afasiförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Dyslexiförbundet och Sveriges elevråd - SVEA i en gemensam debattartikel idag.

Debattartikel: LSS borde exporteras - inte decimeras

Debattartikel: LSS borde exporteras - inte decimeras

Nyheter   •   Mar 28, 2018 10:06 CEST

Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter.

Debattartikel:  Fokus på undantag hotar tillgänglighet på webben

Debattartikel: Fokus på undantag hotar tillgänglighet på webben

Nyheter   •   Feb 26, 2018 16:31 CET

Det borde vara självklart att alla har rätt att ta del av information och tjänster på webben, eller hur? Särskilt om det rör sig om innehåll som finansierats med offentliga medel. Så är det inte idag. När EU nu bestämt att lagstadga digital tillgänglighet presenterar regeringen ett lagförslag där undantagen står i fokus.

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev december 2017

Nyheter   •   Dec 20, 2017 08:51 CET

Vid årsskiftet är det treåriga Arvsfondsprojektet DATE - Nya målgrupper slut. Nu kvarstår summering och rapportering av detta mycket spännande projekt på Funktionsrätt Sverige.

Nyhetsbrev december 2017

Nyheter   •   Dec 01, 2017 12:33 CET

Nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige Styrelsen 3:e december Bryssel Det outsagda Valarbetet Personskadeförbundet Lars Ohlys blogg Remisser Skrivelser Funktionsrätt Sverige i media

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev november 2017

Nyheter   •   Nov 16, 2017 13:27 CET

Nyhetsbrev - Alla vinner!

Nyhetsbrev - Alla vinner!

Nyheter   •   Okt 12, 2017 13:57 CEST

Alla vinners webbutbildning klar att användas! I september presenterades Alla vinners nya webbutbildning. Den vänder sig till alla som är intresserade av att bli användarrepresentanter inom standardisering. Alla vinner är finansierat av Arvsfonden. Ett av målen med projektet är att fler inom funktionshinderrörelsen ska delta i arbetet med standardisering.

Nyhetsbrev oktober 2017

Nyhetsbrev oktober 2017

Nyheter   •   Okt 10, 2017 09:27 CEST

Regeringens funktionshindersdelegation 18 september Styrelsen 12 september4 Lasses blogg LSS ska utvecklas - inte avvecklas #PSFunk Remissyttranden Skrivelser Funktionsrätt Sverige i media

Funktionsrätt Sveriges nyhetsbrev juni 2017

Nyheter   •   Jun 15, 2017 17:27 CEST

Händelserik kongress Handikappförbunden blev Funktionsrätt Sverige Välkommen Lars Ohly! Så här firade vi vårt 75-års jubileum Funktionsrätt Sverige i Almedalen Funktionshindersdelegationen den 29 maj Remissyttranden Skrivelser Press

“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Nyheter   •   Maj 23, 2017 10:37 CEST

Personer med funktionsnedsättning kan idag tvingas flytta mot sin vilja. Lekebergs kommun har beslutat att Anders, 42 år, ska flytta från sitt boende för personer med autism och utvecklingsstörning, trots att han bott där i 21 år och vill bo kvar. En överklagan av kommunens beslut har nyligen avslagits av Förvaltningsrätten i Karlstad, men fallet kommer att drivas vidare.

Handikappförbundens nyhetsbrev april 2017

Nyheter   •   Apr 19, 2017 13:47 CEST

Handikappförbunden har flyttat Kongress och 75-års jubileum i maj LSS-arbetet Funktionsrätt - vad är det? Remissyttranden Skrivelser Press

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev mars 2017

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev mars 2017

Nyheter   •   Mar 28, 2017 12:01 CEST

Nya DATE lärmaterial ute nu!

Nyhetsbrev  - Från snack till verkstad

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyheter   •   Jan 19, 2017 13:01 CET

Det här är ett nyhetsbrev från projektet Från snack till verkstad som drivs av Handikappförbunden.

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev december 2016

Nyheter   •   Dec 21, 2016 11:17 CET

DATE lärmaterial är inlämnat för tryck - klart i februari 2017.

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyheter   •   Dec 21, 2016 10:19 CET

Det här är ett nyhetsbrev från projektet Från snack till verkstad som drivs av Handikappförbunden.

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Nyheter   •   Nov 25, 2016 09:07 CET

Handikappförbunden byter namn till Funktionsrätt Sverige Kongress och 75-års jubileum i maj 3:e dec - Den internationella funktionsrättsdagen Handikappförbundens vice ordförande Pelle Kölhed, expert i LSS utredningen Remissyttranden Skrivelser Press

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyheter   •   Nov 16, 2016 12:45 CET

Det här är ett nyhetsbrev från projektet Från snack till verkstad som drivs av Handikappförbunden.

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Nyheter   •   Okt 17, 2016 13:34 CEST

Det här är ett nyhetsbrev från projektet Från snack till verkstad som drivs av Handikappförbunden. Den 18 oktober arrangerar vi i projektet en konferens med fokus på de rekommendationer som FN lämnat till Sverige angående funktionshinderkonventionen. Thomas Hammarberg, Johan Vamstad och Maria Johansson är några av de som medverkar vid konferensen.