Skip to main content

Taggar

Universell utformning

Mänskliga rättigheter

Arbete och försörjning

Vård och hälsa

Barn, familj, skola

LSS

Media no image

Lars Ohly lämnar sitt uppdrag som ordförande i Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 14:43 CET

Under dagens extrakongress uttryckte en majoritet av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund att de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly, som ordförande för organisationen.

Media no image

Regeringen lyssnar till Funktionsrätt Sveriges kritik

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 15:56 CET

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag på ändringar gällande personlig assistans. Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter på det ursprungliga förslaget. Men det finns fortfarande mycket att göra om regeringen menar allvar med sina föresatser att uppfylla intentionerna i LSS.

Media no image

​Kommunen drog in Kristoffers kontaktperson efter 21 år – Nu tas fallet upp i kammarrätten

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 10:41 CET

Kristoffer, som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson i 21 år. Men plötsligt avslutades insatsen av Kungsholmens stadsdelsnämnd i Stockholm, trots att ingenting väsentligt har ändrats i Kristoffers situation. Efter att förvaltningsrätten gått på stadsdelsnämndens linje kommer nu fallet att avgöras i kammarrätten.

Media no image

Permanenta stoppet för tvåårsomprövning av personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 14:39 CET

Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om personlig assistans. ”Det är en självklarhet att personlig assistans beviljas för väntetid och beredskap samt för tiden mellan insatser vid olika aktiviteter utanför hemmet”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Vi tycker också att stoppet för tvåårsomprövning bör permanentas.”

Media no image

Regeringen måste lyssna på Socialstyrelsens varning

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 14:23 CET

Funktionsrätt Sverige kommenterar Socialstyrelsens utredning kring personlig assistans."Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen", säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu hoppas vi att regeringen tar detta på allvar och gör nödvändiga lagändringar som innebär att barn och familjer i fortsättningen får sina rättigheter tillgodosedda”

Media no image

​Genombrott för Europakonventionen i LSS-fall - Kammarrätten ändrade dom

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 10:06 CET

Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS.

Media no image

Våra medlemsförbund avgör ordförandefrågan

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 16:09 CET

Funktionsrätt Sveriges styrelse kommer därför att träffas inom två veckor för att fatta beslut om att sammankalla medlemsförbundens ordföranden till ett möte i januari. Då ska frågan om förtroende och förtroendeposter diskuteras.

Media no image

Den grundläggande lärarutbildningen behöver också förstärkas

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 15:43 CET

​Funktionsrätt Sverige tycker att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. "Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper för speciallärar- och specialpedagogexamen", säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Vi ser nu fram emot ökade krav också på den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen."

Media no image

Efterlängtad reformering av socialförsäkringen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 16:49 CET

​Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om att de nuvarande socialförsäkrings­förmånerna handikappersättning och vårdbidrag reformeras. ”Det är hög tid att reformera stöden”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Dagens system är föråldrat och inkonsekvent, det måste vara individens behov som ligger till grund för ersättningen.”

Media no image

Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans - men funktionshinderrörelsen är inte nöjda

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 14:59 CET

Den samlade funktionshinderrörelsen är positiva till Åsa Regnérs besked idag om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för många, kommenterar Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Men situationen är densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans."

Media no image

Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 12:25 CET

Funktionsrätt Sverige tar med glädje emot riksdagens beslut att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Lars Ohly Riksdagens beslut.

Media no image

Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 17:56 CET

”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring av LSS”, säger Lars Ohly ordförande i Funktionsrätt Sverige. Under eftermiddagen idag meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen nu planerar en lagändring av LSS. En ändring som beräknas träda i kraft under våren.

Media no image

Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 15:42 CET

​Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

Media no image

Funktionsrätt Sverige på MR-dagarna

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 15:41 CET

Media no image

Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:43 CET

Den 20 oktober skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till oron är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt FK att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Nu kräver Funktionsrätt Sverige att regeringen tar bladet från munnen,

Media no image

Avgörande skolförslag riskerar nedröstning – stöd förslaget om åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 09:51 CEST

Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund känner stor oro inför de reservationer som uttryckts från alliansens håll inför regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Mot bakgrund av de fakta som visar att många elever idag går ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen, vore det djupt olyckligt om förslaget stoppades.

Media no image

Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:32 CEST

Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.

Media no image

Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:40 CEST

Igår gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Media no image

Funktionsrätt Sverige välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 16:31 CEST

Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked idag om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Vi menar dock att denna förändring inte räcker för att leva upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förbudet mot diskriminering måste omfatta hela samhället.

Ny sommarskola ska öka intresset för Funktionsrättskonventionen

Ny sommarskola ska öka intresset för Funktionsrättskonventionen

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 11:38 CEST

Den 23-25 augusti kommer studenter, doktorander och forskare från hela landet att samlas på Värmdö för att fördjupa sina kunskaper om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Studenter och akademiker som själva har funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp för sommarskolan, som arrangeras för allra första gången i Sverige.