Skip to main content

Fler vackra ord utan konkreta förslag

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2017 11:31 CEST

Statsrådet Åsa Regnérs presskonferens idag om propositionen för en ny funktionshinderspolitik lämnade mycket att önska. Vi saknar konkreta reformförslag och en plan för hur FNs kritik från 2014 ska åtgärdas.


Handikappförbunden välkomnar att det äntligen efter 17 år formulerats ett nytt övergripande mål för funktionsrättspolitiken.

”Det är på tiden att man nu uttalar att all politik ska ha utgångspunkten i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. ”Frågan är om regeringen förstår vidden av vad målet innebär. Att utgå ifrån konventionen kräver att funktionsrättsperspektivet slår igenom hos alla statsråd och på alla andra nivåer i samhället. Det krävs en genomgripande omställning mot universell utformning.”

När Sverige ratificerade konventionen 2008 innebar det en rad åtaganden, inklusive lagstiftning och universell utformning. Trots det saknas fortfarande en handlingsplan för att åtgärda FNs kritik när det gäller Sveriges genomförande av funktionsrättskonventionen från 2014.

”Det är många vackra ord, men återigen skjuter man utmaningarna på framtiden. Utvecklingen går för långsamt, hur länge ska vi vänta på konkreta reformer?”, säger Stig Nyman. Nu ser vi ser fram emot propositionen som kommer i veckan och att vi inom funktionsrättsrörelsen involveras i framtagandet av en åtgärdsplan så att vi inom en snar framtid får se en förändring. Det är viktigt, inte minst om Sverige ska vara ledande för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Handikappförbunden är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 39 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige den maj 2017.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.