Skip to main content

Mer utbildning om funktionsnedsättningar för rektorer och lärare

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 07:22 CEST

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Fråga nummer 4 handlar om ökad utbildning om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen.

Frågan löd så här:
Är ni beredda att i regeringsställning efter valet 2014, säkerställa en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen?

Samtliga partier svarar ja på frågan.

- Det är glädjande att det råder politisk enighet om att utbildningarna behöver förstärkas. Nu förutsätter vi att partierna kommer med konkreta förslag i frågan, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Bland de elever som inte klarar målen i skolan finns många barn och unga med dolda eller synliga funktionsnedsättningar. Detta är ofta elever som med rätt stöd och bättre förutsättningar skulle kunna nå samma goda resultat i skolan som andra. Men resurserna för att ge stöd till elever som är i behov av särskilt stöd har minskat under många år och ligger nu på en alarmerande låg nivå. Utöver detta finns brister i rektors- och lärarutbildningen när det gäller att ge kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur skolans verksamhet kan behöva förändras för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap och utveckla sina färdigheter.

- När skolan är tillgänglig och lärare och rektorer har kunskap om olika funktionsnedsättningar, sprids också kunskapen till eleverna som bär med sig den in i sitt vuxna liv. Att satsa på en tillgänglig skola är alltså en ren framtidsinvestering och ett steg mot ett så kallat universellt utformat samhälle, där alla kan vistas och verka oavsett funktionsförmåga, säger Ingrid Burman.

Samtliga frågor och svar finns på http://www.hso.se/verksamhet/Valkampanjen/Infor-riksdagsvalet-2014/Fragor-till-partierna/

För ytterligare kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.

För mer information om enkätundersökningen, var god kontakta: Lena Ridemar, Handikappförbunden, telefon 076-949 44 76


Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så att det blir tillgängligt för alla.

Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy