Skip to main content

”Nothing about us, without us” – utan handikapprörelsens medverkan kommer regeringens politik inte att lyckas

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:42 CEST

Idag har regeringens förslag till statsbudget presenterats. Handikappförbundens samarbetsorgan välkomnar att regeringens funktionshinderpolitik tar ett tydligt avstamp i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, som Sverige ratificerat 2009. Det är bra att den nationella handlingsplanen som gällt fram till 2010 ersätts med en strategi med tydliga delmål och en starkare uppföljning. Levnadsnivån för personer med funktionsnedsättning är fortfarande eftersatt i Sverige och vägen till jämlikhet och full delaktighet är alltjämt lång.

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar anger tydligt att statsmakten måste inkludera handikapprörelsen i utformningen av funktionshinderpolitiken.

– Mot den bakgrunden är vi frågande till varför regeringen inte tar med oss i de viktiga diskussionerna med arbetsmarknadens parter om hur fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. Hon fortsätter:

– Det är också besvärligt att det statliga anslaget till handikapporganisationerna är fryst ända fram till år 2014. I praktiken innebär det en successiv minskning av bidraget. Ska regeringens funktionshinderpolitik lyckas, måste handikapprörelsen vara med där diskussionerna förs. I dag finns vi endast med vid ett fåtal tillfällen om året då regeringens handikappdelegation samlas. 

Anm 1: Nothing about us, without us är en slogan som den europeiska handikapprörelsen använder.

Anm 2: Utgiftsområde 9, politikområde 5, Funktionshinderpolitik

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera