Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 131 träffar

Tragisk påminnelse om vikten av kunskap om funktionsnedsättningar

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 15:29 CEST

”Det som hänt är oerhört ledsamt”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige dödsskjutningen av en ung man med Downs Syndrom i Stockholm igår. "Den här händelsen påminner oss om hur viktigt det är att alla de som i sitt yrke möter allmänheten, också har kunskap om olika funktionsnedsättningar.”

Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 15:42 CET

​Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

Otydlighet begränsar det fria skolvalet för elever med behov av särskilt stöd

Otydlighet begränsar det fria skolvalet för elever med behov av särskilt stöd

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 08:00 CET

Regeringen beslutade igår om förtydliganden av skollagen, bland annat gällande reglerna kring det tilläggsbelopp skolor kan få för elever med behov av särskilt stöd. Handikappförbunden välkomnar ett förtydligande av att tilläggsbeloppet innefattar åtgärder i undervisningssituationen, men saknar definitioner av vad regeringen menar med extraordinära stödåtgärder och stora inlärningssvårigheter.

Agenda 2030 förutsätter en inkluderande demokrati

Agenda 2030 förutsätter en inkluderande demokrati

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2016 10:41 CET

Gårdagen utmärktes av två viktiga politiska händelser; Först redovisades Sveriges arbete med Agenda 2030, och sedan lanserade Demokratiutredningen sitt slutbetänkande. ”Det finns en tydlig koppling här", kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. "Ska vi bygga ett inkluderande samhälle i enlighet med Agenda 2030 måste alla människor beredas möjligheter att delta i demokratin.”

Nyheter Visa alla 11 träffar

”Sluta tillgängliggör samhället”

”Sluta tillgängliggör samhället”

Nyheter   •   Feb 15, 2016 15:41 CET

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det inkluderande hållbara samhället. Det är dags att vi riktar in oss på satsningar på universell design, som ett sätt att öka delaktigheten för alla. Detta skriver Handikappförbunden tillsammans med Per-Olof Hedvall, Certec och Bodil Jönsson i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden februari 2012

Nyheter   •   Feb 13, 2012 13:01 CET

Innehåll i februarimånads nyhetsbrev från Handikappförbunden: EU:s strukturfonder kan utnyttjas mer effektivt Funktionshindersrörelsens roll i funktionshinderstrategin Debatt: Politiken sviker var femte väljare Tv-serien "Mot alla odds" är bara början Seminarium om Fas 3 Utan assistans stannar livet!

Handikappförbundens nyhetsbrev december 2011

Nyheter   •   Dec 16, 2011 10:48 CET

Handikappförbundens nyhetsbrev innehåller mycket matnyttigt för dig som är intresserad av vad som pågår inom området funktionshinderspolitik.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Nyheter   •   Sep 10, 2010 10:54 CEST

Handikappförbunden och Allavaljare.se har skickat ut enkäten ”Viktiga frågor för 1 av 5 väljare” till 452 personer som står på valbar plats i riksdagsvalet i september. Vi vill med det syna var riksdagskandidaterna står i handikappolitiska frågor. På tisdag den 14 september kommer vi att redogöra för svaren på en presskonferens i riksdagshuset. Kolla också valaffischer med budskap vi saknar.

Evenemang 3 träffar

Omvärlden knackar på – öppnar vi dörren? Den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling

Evenemang   •   Nov 15, 2011 10:17 CET

Den internationella funktionshinderdagen den 3 december uppmärksammas varje år över hela världen med lite olika infallsvinklar. I år, 2011, arrangerar Handikappförbunden, Nordens Välfärdscenter och Nordiska handikappolitiska rådet en eftermiddag kring den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling som rör tillgänglighet och diskriminering. FN:s konvention om rättig...

2011-12-03, 12:00 - 16:00 CET

Studio 3 i Kulturhuset, Stockholm

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Evenemang   •   Feb 23, 2010 08:21 CET

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs! Den 10 mars breddar Handikappförbunden diskussionen om framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Frågorna om arbete, försörjning och rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter, näringsliv och handikapporganisation...

2010-03-10, 10:00 - 16:00 CET

Hotell Birger Jarl i Stockholm

En av fem!

Evenemang   •   Nov 24, 2009 16:31 CET

Den Internationella handikappdagen den 3 december ordnar Handikappförbunden en mötesplats för handikapprörelsen och politiken. Tjänstemän och politiker från riksdag och regering, ordföranden i våra medlemsförbund med flera är inbjudna till en dag för möten och interaktion. Var femte väljare har en funktionsnedsättning – öppen eller dold. Majoriteten av de som inte har något arbete i dag til...

2009-12-03, 10:00 - 16:00 CET

Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Dokument 1 träff

Var femte väljare ignoreras – tunt med handikappolitiska ambitioner

Handikappförbundens 39 medlemsförbund ställer tio krav på nästkommande regering. Riksdagspartierna har svarat på vad de är beredda att göra i regeringsställning. Partierna delar i stort Handikappförbundens syn på att samhället måste förändras så att människor med funktionsnedsättning ska bli fullt delaktiga. Men konkreta politiska förslag lyser med sin frånvaro.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • mopdniyhcaxp.kjolaaxsedmn.jzmcqhgrltatsjh@phhsbro.cjsehn
  • 0708-854265

  • Presskontakt
  • Intressepolitisk chef
  • miobkajyelfg.kelledninko@hwhsozl.skieyu
  • 070-480 71 66