Xaysuy374epa5veo53ml

SME-instrumentet: GAEU skrev fem beviljade ansökningar i årets första Fas 1-omgång

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 07:00 CEST

I årets första ansökningsomgång till Fas 1 i SME-instrumentet skrev GAEU Consulting hela fem godkända ansökningar för svenska innovationsföretag.

Gfauvbykfdusvmzdrafh

SME-instrumentet Fas 2: Hälften av de beviljade ansökningarna skrevs av GAEU Consulting

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 07:00 CET

I den senast omgången till SME-instrumentets Fas 2 skrev GAEU Consulting två av fyra godkända ansökningar för svenska innovationsföretag. TLA Targeted Immunotherapies AB beviljades 27 miljoner kronor för ett projekt inom behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Xzero AB beviljades 13 miljoner kronor för ett projekt inom vattenrening på nanopartikel-nivå.

Wozegqxpbyooz9krzwet

GAEU Consulting skrev EU-ansökan som gav Ilya Pharma 30 miljoner kronor från Horizon 2020 SME-instrumentet

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:15 CET

30 miljoner kronor i Fas 2-bidrag inom Horizon 2020 SME-instrumentet blev resultatet från ett samarbete mellan EU-bidragskonsulten GAEU Consulting och forskningsbolaget Ilya Pharma. Projektet ska utveckla nästa generations biologiska läkemedel för behandling av sår i hud och slemhinnor. Genom EU-bidraget har bolaget nu finansieringen säkrad för att nå kliniska data med sin nya läkemedelskandidat.

Tohee8hkx8bcrgc5hpru

GAEU Consulting skrev tio (!) beviljade ansökningar till SME-instrumentet i en och samma omgång

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 07:00 CET

I höstens första omgång till Horizon 2020 SME-instrumentet skrev EU-bidragskonsulten GAEU Consulting hela tio Fas 1-ansökningar som beviljades runt 500 000 kronor i bidrag av antingen EU-kommissionen eller Vinnova.

Txqveh5k8xafisdjtjyr

Nytt ”hat trick” från GAEU Consulting: 8 miljoner euro i EU-bidrag till tre svenska innovationsföretag

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 07:00 CEST

I den senaste beslutsomgången inom EU-programmet SME-instrumentet förbättrade EU-bidragskonsulten GAEU Consulting sitt tidigare rekord i tilldelning till svenska företag. Denna gång var det Scandinavian Biopharma, Idogen och NovaHep som fick dela på hela 8 miljoner euro i EU-bidrag från de GAEU-producerade bidragsansökningarna.

Ivckiylucjwhacavqvfr

7,3 miljoner till fem av GAEUs kunder i senaste Vinnova-omgången

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 09:53 CET

Fem av GAEUs kunder fick dela på 7,3 miljoner kronor i den senaste omgången av VINNOVAs populära bidragsprogram ”Innovationsprojekt i företag". Vinnarna är Wiraya Solutions AB, Dirac Research AB, Dafo Brand AB, Scila AB och Wint AB.

Media no image

EU-bidrag: Svenska innovationsbolag kammar hem storkovan från EU

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 07:00 CET

För första gången har tre svenska life science-bolag samtidigt beviljats mångmiljonbelopp i SME-instrumentet, det mest eftertraktade EU-bidraget till innovativa företag. Totalt delas hela 64 miljoner kronor ut till Corline Biomedical (2,4 Meuro), SenzaGen (2,4 Meuro) och Betagenon (1,8 Meuro).

Trots hundratals insända ansökningar från europeiska life science-bolag gick större delen av den totala bidragsbudgeten inom området till Sverige. Den ledande EU-konsultfirman GAEU Consulting skrev alla vinnande ansökningar.

Roland Vilhelmsson, koncernchef GAEU Consulting:

– Vår metod är att noga förstå vem som har vinnarpotential och därefter låta rådgivare med hög affärsmässig och akademisk förståelse producera EU-ansökningarna i gott samarbete med kund.

Henrik Nittmar, CEO Corline Biomedical:

– Detta är helt fantastiskt för Corline! EU-bidraget ger oss möjlighet att finansiera hela vår kliniska studie på Renaparin®. Den enastående poäng EU-ansökan har fått är ett bevis på kvaliteten på GAEUs tjänster.

Thomas Edlund, CEO Betagenon:

– EU-bidraget banar väg för vår produkt att komma in på marknaden. GAEU Consultings rådgivare är av toppklass, de har visat god förståelse för vår läkemedelskandidat och de kommersiella drivkrafterna kring läkemedel.

Anki Malmborg Häger, CEO SenzaGen:

– Vi kommer att använda EU-bidraget för att marknadsintroducera en innovativ produkt med potential att bli fundamental för vår långsiktiga konkurrenskraft. GAEU är en utmärkt Horizon 2020-rådgivare och långsiktig affärspartner.

Mer information:

Roland Vilhelmsson, GAEU Consulting, 08-556 063 50, roland.vilhelmsson@gaeu.se

Bilder för fri publicering finns i Pressrum på www.gaeu.se

GAEU Consulting är ett europeiskt landmärke när det gäller att ordna offentliga bidrag till innovationer, investeringar, och internationalisering. I företaget finns GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence – Europas största privata kompetenscenter för Horizon 2020-projekt.

För första gången har tre svenska life science-bolag samtidigt beviljats mångmiljonbelopp i SME-instrumentet, det mest eftertraktade EU-bidraget till innovativa företag. Totalt delas hela 64 miljoner kronor ut till Corline Biomedical (2,4 Meuro), SenzaGen (2,4 Meuro) och Betagenon (1,8Meuro). EU-konsultfirman GAEU Consulting skrev alla vinnande ansökningar.

Läs vidare »
Media no image

Vinnova: Över 10 miljoner kronor till GAEU Consultings kunder

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2015 08:28 CEST

Hela sex av GAEUs kunder beviljades bidrag vid Vinnovas första utlysning inom programmet Innovationsprojekt i företag. Ansökningsomgången var den mest konkurrensutsatta någonsin. Tillsammans fick kundföretagen drygt tio miljoner kronor att dela på, samtliga minst en miljon vardera. Utöver GAEUs kunder fick endast 22 av de rekordmånga 706 som ansökte över en miljon kronor i bidrag.

Roland Vilhelmsson, vd i GAEU Consulting, kommenterar:

– Det är uppenbart att GAEU gör stor skillnad. Vi rekommenderar bara dem att ansöka, vars projektförslag vi har analyserat och funnit tillräckligt starka. Sen gör vi vår del. Gemensamma nämnare för de vinnande projekten är hög innovationsgrad, tydlig roll på internationell marknad, starkt projektteam och ett relevant och trovärdigt genomförande av projektet. Deadline till årets sista ansökningsomgång till Innovationsprojekt i företag är 29 september.

Presentation av de vinnande företagen och erhållna bidrag:

Adtoma AB (IT/media), 2 146 107 kr

Brannstrom Sweden AB (marin miljöteknik), 1 339 000 kr

Ferroamp Elektronik AB (grön energiframställning), 1 064 000 kr

Packetfront Software Solutions AB (IT/telecom), 1 700 000 kr

PriceGain AB (webbaserat IT-verktyg), 1 700 000 kr

Protracer AB (visualiseringsteknik), 2 200 000 kr

Mer information:

Roland Vilhelmsson, vd GAEU Consulting AB

Telefon 08-556 063 55, roland.vilhelmsson@gaeu.se

Bilder för fri publicering finns i Pressrum på www.gaeu.se

GAEU Consulting hjälper företag och organisationer att enklare nå sina affärsmål med hjälp av offentlig finansiering. I GAEU finns Sveriges största privata kompetensgrupp för Horizon 2020-projekt. Företaget är svensk marknadsledare när det gäller att ordna offentliga bidrag till investeringar, FoU och internationalisering. GAEU Consulting har kontor i Stockholm och Kraków. Mer information på www.gaeu.se

Hela sex av GAEUs kunder beviljades bidrag vid Vinnovas första utlysning inom programmet Innovationsprojekt i företag. Ansökningsomgången var den mest konkurrensutsatta någonsin. Tillsammans fick kundföretagen drygt tio miljoner kronor att dela på, samtliga minst en miljon vardera. Utöver GAEUs kunder fick endast 22 av de rekordmånga 706 som ansökte över en miljon kronor i bidrag.

Läs vidare »
Media no image

Watty får Horizon 2020-bidrag med hjälp av GAEU Consulting

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2015 09:19 CET

Pressmeddelande 2015-03-20 (för omedelbar publicering)

Horizon2020: Watty får EU-bidrag inom SME-instrumentet

GAEU Consulting fortsätter att skörda viktiga framgångar inom Horizon 2020. Denna gång handlar det om Watty AB – utvecklare av en banbrytande teknik för att reducera hushållens energiförbrukning som man nu vill etablera på en internationell marknad.

Horizon 2020 är EUs, tillika världens, största bidragsprogram för forskning och innovation. I ett delprogram kallat SME-instrumentet erbjuds små och medelstora företag, som redan har utvecklat en innovation, förenklad möjlighet att i ett stegvist förlopp erhålla från 50 000 euro upp till hela fem miljoner euro i bidrag för att finansiera kostnader förenade med uppskalning, demonstration och internationell marknadsutveckling. Med GAEU Consultings hjälp har Watty nu blivit nästa företag i raden som har beviljats finansiering från Horizon 2020.

Watty ABs vd Hjalmar Nilsonne tipsar:

– GAEU Consulting skrev EU-ansökan och vägledde oss metodiskt genom ansökningsprocessen. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings insats och rekommenderar företaget för liknande insatser.

Roland Vilhelmsson, vd i GAEU Consulting, kommenterar:

– Wattys ansökan erhöll hela 14,17 poäng av 15 möjliga. Projektet bygger på banbrytande innovation med stor marknadspotential och drivs av en mycket kapabel projektledning. Detta parat med starka insatser från GAEUs experter ligger bakom denna framgång.

– EU-ansökningar är komplexa och konkurrensen om pengarna är stenhård. Endast 3-10 procent av alla europeiska projektförslag beviljas. Jag rekommenderar därför den som är intresserad av att lyckas inom Horizon 2020 att välja en kvalificerad bidragsrådgivare, snarare än att låta sig snärjas av något av de gratisalternativ som från tid till annan kommer och går i denna än så länge oreglerade del av rådgivningsbranschen.

Nästa deadline inom Horizon 2020 SME-instrumentet är 17 juni.

Mer information:

Hjalmar Nilsonne, vd Watty AB, 070-4156362, hjalmar@watty.se

Roland Vilhelmsson, vd GAEU Consulting AB, 08-556 063 55, roland.vilhelmsson@gaeu.se

Bilder för fri publicering finns i Pressrum på www.gaeu.se och www.watty.se

GAEU Consulting är svensk marknadsledare när det gäller att ordna offentliga bidrag till investeringar, FoU-projekt och internationalisering. Mer information på www.gaeu.se 

EU-bidragskonsulten GAEU Consulting fortsätter att skörda framgångar inom Horizon 2020. Denna gång var det Watty AB, utvecklare av en banbrytande teknik för att reducera hushållens energiförbrukning, som fick sin ansökan beviljad. – GAEU Consulting skrev EU-ansökan och vägledde oss metodiskt genom ansökningsprocessen, kommenterar Wattys vd, Hjalmar Nilsonne.

Läs vidare »
Media no image

GAEU Consulting investerar i innovationsföretag

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2015 10:31 CET

Pressmeddelande 2015-03-09 (för omedelbar publicering)

Innovation Investments: Nytt affärsområde i GAEU Consulting

GAEU Consultings interna investeringsverksamhet växer och organiseras nu i ett eget affärsområde – GAEU Innovation Investments. I fokus är entreprenörsledda företag som utvecklar banbrytande innovationer med global potential. Företag verksamma inom Cleantech, ICT och Life science är särskilt intressanta.

– Vi satsar vinstmedel som genererats från vår konsultverksamhet och ser på vår insats som en kombination av möjligheten till värdeskapande med förmånen att få bidra till att stimulera entreprenörer till framgång, förklarar Roland Vilhelmsson, vd i GAEU Consulting.

Kontakta oss om du vill veta mer om GAEU Consultings investeringskriterier.

Investeringsportföljen innehåller för närvarande följande bolag:

Elbil2020 AB verkar för att underlätta elektrifieringen av fordonsflottan inom alla fordonssegment i Sverige. Bolaget har utvecklat ”Demostad Stockholm”, Sveriges största demonstrationsprogram för elfordon. www.elbil2020.se

Gaia Tellus Energy AB utvecklar en disruptiv teknik för förnyelsebar energiutvinning ur havsströmmar avsedd för en global energimarknad. www.gaiatellus.org

Sustainable Energy Angels AB (SEA) är ett affärsängelbolag som investerar i lovande unga företag inom hållbar energiteknik med ambitioner att bli marknadsledande. www.seangels.se

SEA är i sin tur delägare i Ferroamp AB och Efficax AB. Genom den egenutvecklade solvärmetekniken SolarFlex erbjuder Efficax AB ett lönsamt och miljövänligt sätt att sänka en fastighets energikostnader. Ferroamp AB har utvecklat energioptimeraren EnergyHub ACE, en produkt som ger kontroll över en fastighets elsystem och reducerar nätavgiften till den lägsta möjliga. www.efficaxenergy.comwww.ferroamp.se

Läs mer på http://www.gaeu.se/item/gaeu-innovation-investment-portfolio

Mer information:

Roland Vilhelmsson, vd GAEU Consulting AB, 08-556 063 55, roland.vilhelmsson@gaeu.se

Bilder för fri publicering finns i Pressrum på www.gaeu.se

GAEU Consulting är svensk marknadsledare när det gäller att ordna offentliga bidrag till investeringar, FoU-projekt och internationalisering. Företaget har Sveriges största privata rådgivningsavdelning för Horizon 2020-projekt. Mer information på www.gaeu.se

GAEU Consulting breddar sin konsultverksamhet till att även inrymma en egen investeringsverksamhet som organiseras i det nya affärsområdet GAEU Innovation Investments. I fokus är entreprenörsledda företag som utvecklar banbrytande innovationer med global potential. Företag inom Cleantech, ICT och Life science är särskilt intressanta.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • verkställande direktör
  • rwbryouaegrolaghndoo.vilheowntlmsshgcuonfh@gdiaeqau.se
  • 0702058729

Om GAEU Consulting AB

GAEU Consulting är marknadsledare när det gäller att ordna EU-bidrag och annan offentlig finansiering till innovativa företag.

Sverige är en av världens ledande innovationsnationer. I centrum av denna kreativa miljö finns GAEU Consulting. Vårt uppdrag är att ordna EU-pengar till de företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer.

Vår expertis är samlad i Europas största privata kompetenscenter inom SME-instrumentet: GAEU Horizon 2020 Center of Excellence. I Sverige är vi branschledande med den längsta referenslistan inom Horizon 2020 och annan typ av offentlig innovationsfinansiering. På vår hemsida kan du ta del av hundratals kunders egna berättelser om hur de med hjälp av oss har nått sina affärsmål snabbare och till lägre risk än vad de annars skulle ha gjort.

Adress

  • GAEU Consulting AB
  • Kungsgatan 35
  • 11156 Stockholm
  • Sverige