Skip to main content

Ny rapport: Svenska innovationsföretag växer i USA och Kina

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 10:48 CEST

Pressmeddelande 2013-06-12 (för omedelbar publicering)

Svensk innovation efterfrågas i USA och Kina

GAEU Consulting har genomfört en studie över svenska teknikorienterade småföretags internationella tillväxtambitioner. Hälften siktar på den adaptiva amerikanska marknaden. Ju mer innovativa företagen är, destu större intresse för den adaptiva USA-marknaden. Även det allt mognare Kina lockar de teknikstarka svenska småföretagen. Lågt nyttiggörande av företagsstöd och extern expertis leder emellertid till trevande utlandsetableringar, även på nyckelmarknader.

Niclas Janson, KAM/utredare vid GAEU Consulting som har genomfört studien kommenterar utfallet:

– Vi har intervjuat ett urval av Sveriges vassaste teknikföretag, d v s den företagskategori bidragsmyndigheterna siktar på att främja. Det är därför anmärkningsvärt att endast en av tre har dragit nytta av den generösa bidragsflora som erbjuds för att finansiera tillväxtsatsningar. Här finns en stor outnyttjad potential för teknikföretagen.

Studien visar att Kina är en glödhet marknad för svenska teknikföretag:

– Det mognare Kina, med en gradvis köpstarkare medelklass och allt mer teknikintensiv industri, som växt fram under senare år, är en glödhet marknad för teknikorienterade svenska företag. Svensk innovation tar över när lågkostnadsproduktion fasas ut i Kina.

För mer information, kontakta:

Niclas Janson, Key Account Manager/Utredare

Telefon: 08-556 063 54, niclas.janson@gaeu.se

Bilder för fri publicering finns i Pressrum på www.gaeu.se 

Rapport över studien finns på www.gaeu.se och är fri att använda under förutsättning att källa anges.


GAEU Consultings affärsidé är att rådge företag, myndigheter och organisationer så att de kan stärka sin verksamhet med hjälp av offentlig finansiering eller tillväxtfrämjande satsningar. GAEU Consulting erbjuder en unik metod för att identifiera och förverkliga stödmöjligheter. Företaget är svensk marknadsledare när det gäller att ordna offentliga bidrag till investeringar, FoU och internationalisering. GAEU Consulting har kontor i Stockholm och Kraków. Mer information på www.gaeu.se