Skip to main content

IT-bolaget Gaia utvecklar socialt nätverk för grannar

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 08:30 CET

Det norrköpingsbaserade IT-bolaget Gaia visar idag prototypen av sin nya internationella kommunikationsplattform, som ska främja miljöengagemang, grannsamverkan och människors inflytande i sitt närområde. Projektet är ett EU-finansierat samarbete mellan bostadsområden i Norrköping, Helsingfors och Riga.

Kommunikationsplattformen är utvecklad inom ramen för EU-projektet Caddies, vars syfte är att främja och väcka engagemang hos invånare i olika regioner.

- Vårt arbete har till stor del handlat om att realisera stora visioner. Språkbarriärer, kulturella skillnader och skilda tekniska förutsättningar är faktorer som vi har fått ta hänsyn till när vi utvecklat plattformen. Målet var att skapa något utöver befintliga sociala medier som dessutom främjar grannsämjan, säger Johan Lindén, teknisk chef och vice vd på Gaia.

Gaias lösning baserar sig på ett nytt gränssnitt för att spegla information från olika källor som t ex bloggar, microbloggar, hemsidor och wikis baserat på .NET. Resultatet är ett socialt nätverk med funktioner som håller alla i närområdet uppdaterade på vad som händer. Lösningen fungerar som en anslagstavla där alla har möjlighet att ”sätta upp sin lapp”, läsa information från andra och kommentera. Grannar, föreningar och hyresvärdar kommer att snabbt kunna visa och se aktuell information. Målsättningen är att det ska bidra till ökad trivsel och ökat engagemang bland de boende, framförallt kring frågor som rör miljö, som t ex energibesparing.

- Det som började med enkäter kring hur våra hyresgäster kan tänka sig kommunicera i framtiden börjar nu bli verklighet. Under 2011 ska hyresgästerna få testa det nya nätverket och därefter kommer vi att arbeta vidare på det tillsammans, säger Martin Callmeryd, på Hyresbostäder i Norrköping som är den svenska bostadsaktören i projektet.

Molntjänst och mobilt
De tre bostadsaktörerna i de olika länderna har olika förutsättningar att drifta den tekniska lösningen och dessutom arbetar de med vitt skilda plattformar. Att hitta samspelet mellan dessa är en utmaning.

- Den här plattformen skulle vara optimal som en molntjänst. Då kommer man förbi problemet med att äga egna servrar och ha en egen it-struktur. Det skulle också fungera utmärkt att använda som en mobil tjänst. Vi på Gaia brinner för it-lösningar som gör världen lite smartare, det här är verkligen ett sådant exempel, avslutar Johan Lindén.

För mer information, kontakta:
Johan Linden, teknisk chef och vice vd på Gaia
johan.linden@gaia.se
0733-26 42 66

Om CADDIES
CADDIES handlar om att utveckla metoder och strukturer för att skapa framtidens bostadsområden. Projektet, som till huvuddelen är finansierat med medel från EU. Är ett samarbete mellan de tre städerna Norrköping, Helsingfors och Riga. Hyresbostäder i Norrköping är ytterst ansvariga för projektet. CADDIES står för Creating Attractive, Developed and Dynamic Societies together with Inhabitants. www.caddiesproject.eu

Gaia System är ett konsultföretag inom it, som utvecklar och underhåller smarta it-system. Våra it-system underlättar våra kunders vardag och skapar affärsnytta. Vi kombinerar lång erfarenhet av it-utveckling med en ständig nyfikenhet på de senaste trenderna. Vårt kontor finns i Norrköping och vi jobbar framförallt med företag som har sin bas i Östergötland. Idag är vi 28 gaianer. Förra åretomsatte vi 27,5 miljoner kr. Läs gärna mer på www.gaia.se eller besök oss på Facebook.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera