Skip to main content

Med anledning av LKAB:s utspel internt samt i media om eventuell nedläggning av gruvverksamheten i Malmberget

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2016 10:12 CEST

Kommunen har fått ett diktat från LKAB:s sida som inte lämnar något utrymme för fortsatt förhandling, med det har LKAB valt att avbryta den diskussion som förts under många år och som följer vårt gemensamma ingångna samarbetsavtal. Därmed frångår LKAB de tidigare överenskommelser som vi tillsammans varit överens om. Samarbetsavtalet är även rättsligt prövat av domstol.

Skulle Gällivare kommun gå med på detta slutbud skulle vi enligt vår uppfattning inte få den ersättning vi har rätt till enligt vårt gemensamma avtal.

Vi anser liksom LKAB att situationen i Malmberget är mycket allvarlig, och delar uppfattningen att ett fungerande planarbete är en förutsättning. Men att tillskriva kommunen ansvaret för LKAB:s förändrade läge i Malmberget är felaktigt. Kommunens mark- och planarbete har och kommer att fortsätta oavbrutet för att säkra upp behov i samhällsomvandlingen och även för bostadsförsörjningen i kommunen. Detta kräver dock att LKAB lämnar planeringsförutsättningar i rimlig tid.

Gällivare kommuns inställning är att kommunen och LKAB bör återuppta förhandlingarna för att nå en lösning för båda parter, vilket under hela förhandlingen varit Gällivare kommuns avsikt. Vår förhoppning är också att Gällivare kommun tillsammans med LKAB skall fortsätta med det goda samarbete och samtalsklimat som varit mellan parterna tidigare.

Vi hälsar media välkommen till presskonferens i kommunhuset (rum 1) på måndag 16 maj kl 12.45.

Jeanette Wäppling (V)
Kommunalråd
070-985 24 50
Lars Alriksson (M)
Kommunalråd
070-985 60 70

Henrik Ölvebo (MP)
070-740 60 50

Birgitta Larsson (S)
072-598 84 75

Gällivare ligger 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor drygt 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Här finns ett blomstrande näringsliv där särskilt gruvindustrin utmärker sig med en kraftig utveckling och expansion.

Gällivare kommun är inne i en fantastisk period med stor framtidstro och låg arbetslöshet. Samtidigt ska tre fjärdedelar av samhället Malmberget flytta till centralorten Gällivare under en 20-års period. Det är landets största samhällsomvandling i sitt slag.

250 000 kvadratmeter av bostadsområden, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 20 åren. Nu planeras det för ett nytt centrum, offentliga byggnader som äldreboenden, sporthall, badhus, ishall och skolor, multiarena och ishall. Dessutom berörs ungefär 1900 bostäder, ett antal historiska byggnader, kontor, handels- och industrilokaler. 

Genom ett gediget förarbete med bland annat medborgardialoger och nära kontakt med det lokala näringslivet och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision som man nu arbetar utifrån. Gällivare bygger nu en arktisk småstad i världsklass.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.