Skip to main content

Blanda varandra stipendiet för integration och mångfald

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 18:00 CEST

Blanda varandra stipendiaterna Gabriel Tshidimu och Cecilia Andrén Nyström

Gålöstiftelsens styrelse har beslutat tilldela Gabriel Tshidimu och Cecilia Andrén Nyström 2017 års Blanda Varandra stipendium om vardera 100 000 kronor. Stipendiaterna mottog idag sina stipendier, vid Gålöstiftelsens årshögtid i Konserthuset, av stiftelsens ordförande, landshövding Chris Heister.

Gabriel Tshidimu tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2017 om 100 000 kronor.

Motiveringen är: Gabriel kom som 11-årig flykting från krigets Kongo till en utsatt miljö i Toronto. Han räddades undan kriminalitet och droger genom fotbollen och organisationen FFA Global – Football For All. Genom ett stipendium kom Gabriel till Sverige, till Frälsningsarméns utbildning i frivilligt socialt arbete. Efter utbildningen fick Gabriel förfrågan om att starta en FFA Global-verksamhet bland utsatta ungdomar, framför allt ensamkommande flyktingungdomar, i södra Stockholm. Verksamheten använder fotbollen som motiverande kraft och den rymmer 30 - 40 deltagare som skriver på för att delta i hela programmet. Syftet är att hjälpa deltagarna utveckla sin fulla potential på fyra nyckelområden: sportsligt, akademiskt, socialt och existentiellt. Grundstenarna i verksamheten är fotboll, Life Class och mentorskap.

Gabriel har genom sitt driv, sitt engagemang och sin positiva livssyn vänt svåra erfarenheter till en tillgång. Ett extremt underläge har förvandlats till en fördel, och han blivit en förebild och storebror för ett stort antal ungdomar som identifierar sig med honom och hans livsresa. Han har därmed också blivit en bra ledare med en stark identitet, vilket gör att ungdomarna vänder sig till Gabriel. Nu håller han i ledarutbildning för dessa ungdomar, med syftet att få ungdomarna att själva bli goda förebilder och ledare, i sina egna utsatta miljöer, och därmed påverka andra ungdomar i samma riktning.

Cecilia Andrén Nyström tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2017 om 100 000 kronor.
Motiveringen är: Cecilia har utifrån viljan att förändra världen skapat en plattform som möjliggör för unga tjejer att stödja andra unga tjejer till ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. Detta har hon gjort genom att grunda och driva Futebol dá força, först i Mocambique och nu även i Sverige.
Genom att använda sig av fotboll har hon skapat mötesplatser för tjejer att helt förutsättningslöst kunna träffas och ha roligt. Syftet har varit att stärka deras kunskap om vad de har för rättigheter och öka deras möjligheter att själva påverka sin framtid samt att förse dom med verktyg att hitta en positiv och bra väg genom livet, men även för att unga kvinnor skall leva ett självständigt, hälsosamt och säkert liv. Cecilia ser inte bara till att tjejer från olika kulturer träffas och integreras med varandra utan hon är även en god entreprenör som arbetar för ett gott samarbete med näringsliv, olika föreningar och offentligheten i allmänhet. Idag finns Futebol dá força på ett stort antal platser i Stockholm. Ledarna, på de olika platserna, bildar ett starkt nätverk där de får stöd och råd av varandra, över gränserna, i ett ”segregerat Stockholm”.

Gålöstiftelsen instiftade 2016 ett helt nytt stipendium, Blanda varandra stipendiet, vilket syftar till att stärka integration och mångfald. Stipendiet skall tilldelas en eller flera personer, som på ett inspirerande och nyskapande sätt gör eller har gjort en insats för att skapa engagemang och framtidstro hos barn och unga för ett inkluderande mångkulturellt huvudstadsområde. Stipendiet 2016 delades ut till två personer, nämligen Dona Hariri, jurist med inriktning mot mänskliga rättigheter, och Sarah Beg, i ”Tillsammans för Sverige”.

För mer information gå in på Blanda varandras hemsida www.blandavarandra.se eller Gålöstiftelsens hemsida www.galostiftelsen.se

Gålöstiftelsen är en av Sveriges största stiftelser som varje år hjälper tusentals unga att nå sina drömmar. Vi är sprungna ur övertygelsen att om barn har en möjlighet att klara sina studier kommer vi att successivt bygga ett framtida samhälle där alla får en chans att utvecklas och maximera sina livschanser. Därför är våra studiestipendier hjärtat i vår verksamhet. En viktig del av arbetet för att ge unga stockholmare ett meningsfullt sammanhang sker inom många organisationer som är verksamma inom det civila samhället och Gålöstiftelsen stödjer många av dessa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.