Pressmeddelande -

Garageportexperten gjorde starkt 2017

Garageportexperten behåller positionen som Sveriges största leverantör av garageportar. Totalt hade Garageportexperten 55 procent av marknadsandelarna när årets fjärde kvartal stängdes. Sammanfattningsvis blev 2017 ett tufft år för branschen som backade med sex procent som helhet.

– Vi går stärkta ut ur ett tufft år tack vare vårt starka fjärde kvartal i förhållande till övriga branschen. Det är bra att inte tappa marknadsandelar när året varit svagt vilket vi klarar tack vare vår riskspridning på flera olika kundgrupper och vårt nationella perspektiv, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Under årets fjärde kvartal hade Garageportexperten 58 procent av marknadsandelarna, och helåret slutade på 55 procent. I branschen som helhet minskade försäljningen med sex procent 2017 jämfört med föregående år, vilket speglas i ett vikande utnyttjande av rotavdraget. Även Garageportexperten tappade sex procent, men behåller sin position som marknadsledande. 

– Det är tydligt att debatten om en överhettad bostadsmarknad tillsammans med det sänkta rotavdraget och amorteringskravet har gjort många villaägare mer försiktiga. Det är olyckligt om myndigheternas åtgärder för att bromsa prisutvecklingen på fastighetsmarknaden leder till att villa- och fastighetsägare håller igen på nödvändigt underhåll, säger Mikael Holmstrand.

Garageportexperten fortsätter att dominera marknaden och står för 55 procent av försäljningen bland branschföreningen Portgruppens medlemmar. Statistiken omfattar endast takskjutportar eftersom det är den typ av port som majoriteten av medlemmarna i Portgruppen säljer. Garageportexperten säljer också vipp- och slagportar vilket innebär att företagets totala volym är större än den redovisade.

Med en omsättning på 310 miljoner kronor är Garageportexperten Sveriges största leverantör av garageportar. Kedjan består av 30 franchisetagare med 47 butiker över hela landet. Sedan starten har kedjan levererat och monterat över 230 000 garageportar.

Fakta nedan:
Att tänka på vid byte av garageport

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Fakta:


Att tänka på vid byte av garageport
• En garageport ska leva i 25–30 år. Köp garageporten av en väletablerad leverantör så att du har tillgång till reservdelar i framtiden och också har någon att kontakta för frågor, garanti och service.
• Tänk över vilka krav du har när det gäller isolering och säkerhet.
• Om du väljer garageportöppnare ska den vara godkänd tillsammans med porten. Det finns Europanormer för säkerhet som måste uppfyllas. Låt en montör montera porten så att det blir säkert och bra gjort.
• Du kan få rot-avdrag för monteringen.

Ämnen


Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med en omsättning på 310 Mkr. Det är en rikstäckande franchisekedja som består av 30 franchisetagare och finns på nästan 50 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Sedan starten 1995 har Garageportexperten levererat och monterat över 230 000 portar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar. www.garageportexperten.se