Pressmeddelande -

Garageportexperten står starkt trots vikande bransch

Sveriges största leverantör av garageportar tappar något under andra kvartalet jämfört med samma period 2016, men behåller positionen som marknadsledande. Garageportexperten står för mer än hälften av de takskjutportar som rapporteras inom branschorganisationen Portgruppen.

– Vi står väl rustade för framtiden tack vare kompetenta franchisetagare och vårt starka fokus på kvalitet och säkerhet. Samtidigt är det tydligt att det sänkta rotavdraget och diskussioner om skärpta amorteringskrav påverkar branschen – många villaägare har blivit mer försiktiga, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Branschen som helhet tappar 8 procent under andra kvartalet jämfört med samma period 2016, vilket speglas i ett vikande utnyttjande av rotavdraget. Även Garageportexperten tappar något jämfört med föregående år, men behåller sin position som marknadsledande. Totalt står Garageportexperten för 52 procent av Portgruppens försäljning. 

– Det är viktigt att myndigheternas åtgärder för att bromsa utvecklingen på fastighetsmarknaden inte påverkar möjligheten att ta hand om fastigheterna. Vikande standard och samlade renoveringsbehov riskerar att sätta landets villaägare i en sämre sits, säger Mikael Holmstrand.

Statistiken omfattar endast takskjutportar eftersom det är den typ av port som majoriteten av medlemmarna i branschföreningen Portgruppen säljer. Garageportexperten säljer också vipp- och slagportar vilket innebär att företagets totala volym är större än den redovisade.

Med en omsättning på 300 miljoner kronor är Garageportexperten Sveriges största leverantör av garageportar. Kedjan består av 30 franchisetagare med 47 butiker över hela landet. Sedan starten har kedjan levererat och monterat över 210 000 garageportar.

Fakta nedan: Att tänka på vid byte av garageport

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Fakta:

Att tänka på vid byte av garageport
• En garageport ska leva i 25–30 år. Köp garageporten av en väletablerad leverantör så att du har tillgång till reservdelar i framtiden och också har någon att kontakta för frågor, garanti och service.
• Tänk över vilka krav du har när det gäller isolering och säkerhet.
• Om du väljer garageportöppnare ska den vara godkänd tillsammans med porten. Det finns Europanormer för säkerhet som måste uppfyllas. Låt en montör montera porten så att det blir säkert och bra gjort.
• Du kan få rot-avdrag för monteringen.

Ämnen


Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med en omsättning på 300 Mkr. Det är en rikstäckande franchisekedja som består av 30 franchisetagare och finns på nästan 50 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Sedan starten 1995 har Garageportexperten levererat och monterat över 210 000 portar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar. www.garageportexperten.se