Skip to main content

Infrastrukturministern värmde i kylan

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 12:35 CET

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd invigde Sveriges största tankställe för fordonsgas i köld och blåst vid Arlanda flygplats.

Gasmacken har tillkommit genom samarbete mellan Swedavia och Stockholm Gas för att lindra bristen på fordonsgas i Stockholm.

- Transporter handlar om saker som är viktiga för människor - tid och miljö, konstaterade statsrådet. Den nya macken bidrar till båda genom snabbare tankning med renare bränsle för de marktransporter som är nödvändiga för Arlanda flygplats. Med renare marktransporter skapas utrymme för mer flygtrafik inom ramen för Arlandas miljötillstånd, påpekade Catharina Elmsäter-Swärd.

Anders Egelrud, ordförande i styrelsen för Stockholm Gas, underströk att arbetet fortsätter för att förbättra situationen på fordonsgasmarknaden i Stockholm.

- Som ett led i ansträngningarna utreder vi nu möjligheterna att bygga en biogasanläggning med rörförbindelse till Arlanda. Leveranser via rör är säkrare och bättre för miljön, sade Anders Egelrud.

Fakta:
Tankstationen har tre pumpöar med totalt tre dispensrar och sex slangar med munstycken. Ett munstycke är extra stort och avsett för tunga fordon.

Fyra kompressorer svarar för högt tryck och snabb tankning.

Biogasen kommer i flak på lastbil. Varje flak rymmer 4 500 normalkubikmeter (Nm3) gas.

Det fasta lagret i macken rymmer 7 000 Nm3. Ytterligare ett sådant lager installeras i början av januari 21011.

Genomsnittsförbrukning är 8 000 Nm3/dygn.

Cirka 500 tankningar utförs per dag.

En Nm3 motsvarar energimässigt cirka 1,1 liter bensin. För jämförelse med bensin divideras biogaspriset med 1,1. Det är cirka 20 procent billigare att köra på biogas än bensin.

Utsänt av kommunikationschef  Inge Telander, Stockholm Gas
0703 44 51 55

Stockholm Gas AB ska leverera ledningsburen gas som bidrar till en uthållig, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm. Hushåll, fastighetsägare, restauranger, industri och fordonsanvändare ska erbjudas en förstklassig energikälla med säkra leveranser.