Skip to main content

Här spolas nästan 19 ton snus ner varje år

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 09:00 CET

I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi behöver få bättre toalettvett och sluta spola ner skräp. Snus är det vanligaste som hamnar fel i avloppet istället för i soporna. I Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby spolas sammanlagt 23,5 miljoner snusprillor ned i toaletten varje år.

Det visar en undersökning som Svenskt Vatten har gjort i samband med den internationella världstoalettdagen den 19 november. I Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby spolas det varje dag ner 64 428* snusprillor i toaletten, vilket i sin tur blir 23 516 220* varje år. Det är nästan 19 ton snus varje år!

-Du ska bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Snus och annat skräp ska alltid slängas bland brännbara sopor. Snus innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som vi inte kan rena och den bryts inte heller ner i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar kadmiumhalten i naturen, säger Charlotta Kolmodin Holmberg, Miljöingenjör Gästrike Vatten.

-När du slänger snus i toaletten kan det tillsammans med annat skräp leda till att ledningar och pumpstationer täpps igen eller stannar. Det kan leda till att orenat avloppsvatten släpps ut i våra vatten eller förstöra reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar, säger Håkan Bergsten, Drift- och Underhållschef Sandviken Energi.

En papperskorg i badrummet

Ett tips är att ha en papperskorg i badrummet där du kan slänga snus och annat skräp. Snus hör heller inte hemma bland matavfall utan det ska du slänga bland förbränningsbara sopor.

Vanligaste sakerna vi spolar ner i toaletten:

  • Snus
  • Våtservetter
  • Tops
  • Mensskydd**
  • Bomullstussar
  • Miljöfarliga kemiska ämnen som till exempel målarfärgsrester

Släng bara det här i toaletten:

  • Kiss
  • Bajs
  • Toalettpapper

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på initiativ av Svenskt Vatten. Under augusti 2016 har dem intervjuat sammanlagt 512 män och kvinnor över 18 år som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.

Vad innehåller snus

http://www.testfakta.se/tester/kropp-och-h%C3%A4lsa/m%C3%A5nga-gifter-i-snuset

Snusbruk och hälsorisker

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/snusbruk-och-halsorisker/

*Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. 12,2 % av den svenska befolkningen över 16 år snusar och de spolar i genomsnitt ned 4 snus om dagen.

**Det säljs ca 500 miljoner tamponger/bindor per år i Sverige, skulle alla de spolas ned (vilket det inte gör) blir det 500 miljoner fulspolningar per år - alltså en tredjedel så vanligt som snusets 1500 miljoner fulspolningar.

Välkommen att kontakta

Gästrike Vatten Therese Staff, Kommunikatör, 026-17 51 21, therese.staff@gastrikevatten.se

Sandviken Energi Ida Lindahl, Informationschef, 026 24 14 25,ida.lindahl@sandvikenenergi.se

www.gastrikevatten.se

www.sandvikenenergi.se

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fyra kommuner som tillsammans 121 664 invånare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy