Skip to main content

VA-taxan byggs på nytt sätt 2016

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 08:15 CEST

Den 1 januari 2016 börjar en ny konstruktion för brukningstaxan att gälla i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Kostnaderna mellan den fasta och den rörliga avgiften omfördelas och effekten för våra kunder blir olika beroende på hur mycket vatten man förbrukar. För en småhusägare med en medelförbrukning kommer årskostnaden att bli något lägre och för de med en årsförbrukning under medel blir årskostnaden något högre. 

 – Jag är mycket nöjd med den nya taxekonstruktionen. Förutom att den är lätt att förstå för våra kunder, speglar den nya taxekonstruktionen på ett bra sätt de kostnader som vi har för våra vattentjänster. Det innebär bland annat att det flesta villaägare får en något lägre årskostnad, Mats Rostö, VD Gästrike Vatten.

Media är välkommen

Dag onsdagen den 19 augusti 2015

Klockan 13 – 14

Plats Gästrike Vatten, Hamnleden 20, Gävle

Mats Rostö, VD, Torbjörn Wallin, projektledare och Björn Hemgren, chef Marknad och Kund berättar mer och svara på dina frågor.

Mer underhåll och större fasta investeringar
Det krävs allt mer underhåll och större investeringar för att tillverka och distribuera dricksvatten. Förr låg en större del av kostnaden i själva tillverkningen, liter för liter, men så är det inte idag. Den nya VA-taxan är bättre anpassad till dagens förutsättningar och genom stabilare intäkter till verksamheten kommer vi att långsiktigt kunna planera för investeringar och underhåll av våra VA-system.

Nytt är att den fasta avgiften och lägenhetsavgiften tas bort och ersätts av en ny fast mätaravgift och en dagvattenavgift. Dagvattenavgiften är 0 kronor i dagsläget och ska så småningom införas. Nytt är också att den fasta mätaravgiften blir större än den rörliga. Målet är att de fasta avgifterna utgör 70 % av intäkterna i framtiden. Det gör att en låg vattenförbrukning inte kommer kunna hålla ner den totala kostnaden i samma utsträckning som tidigare.

Rörlig och fast mätaravgift
Den rörliga avgiften beror på hur många kubikmeter vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.

I den nya taxekonstruktionen styrs den fasta avgiften av hur stort maximalt vattenflöde du behöver till din fastighet. Småhus, så som villor och fritidshus, har den minsta vattenmätaren. Storförbrukare som till exempel hyreshus, samfälligheter och industrier har ofta större vattenmätare. Genom att anpassa storleken på vattenmätaren till behovet påverkas kundens nya taxenivå.

Exempel på effekt
Ett småhus som förbrukar 150 m3 vatten per år får en sänkt kostnad med cirka 300- 800 kr per år beroende av kommun. Ett småhus som förbrukar 50 m3 vatten per år får en ökad kostnad med cirka 350 kr per år (7 - 10 %) beroende på vilken kommun du bor i.

- Vi är medvetna om att den nya taxan påverkar nivån för lågförbrukare men en mer stabil VA-taxa kommer på sikt att gagna både små och stora kunder, säger Torbjörn Wallin, projektledare, Gästrike Vatten.

Bakgrund
Den nya taxekonstruktionen fastställdes av kommunfullmäktige i våra fyra ägarkommuner Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby under 2014-2015. Den börjar att gälla under förutsättning att alla kommuner tar beslut om avgiftsnivån i sina respektive kommuner i fullmäktige hösten 2015. Den nya konstruktionen kommer inte att öka den totala intäkten för bolagen som ingår i Gästrike Vatten. VA-verksamheten finansieras inte av skattemedel utan av taxor och avgifter i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster.

För frågor vänligen kontakta
Torbjörn Wallin, projektledare, Gästrike Vatten.torbjorn.wallin@gastrikevatten.se 026 17 51 27.

Läs mer om den nya taxan på gastrikevatten.se. Där finns exempel på hur den nya taxan påverkar olika kundgrupper i våra fyra kommunerna. Taxenivån för VA varierar som alltid mellan landets alla kommuner.

Välkomna!

Mats Rostö, VD Gästrike Vatten

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fyra kommuner som tillsammans 121 664 invånare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy