Skip to main content

Förslag om höjning av taxan med 4 kr per månad

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 16:33 CEST

Gästrike återvinnares förbundsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 14 april 2016 att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa ett förslag till taxa för 2017 som innebär vissa höjningar. Ärendet kommer att behandlas vid Förbundsfullmäktiges sammanträde den 16 juni och därefter gå ut på samråd eller beslut i medlemskommunerna Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby under hösten 2016. Den nya taxan ska gälla från den 1 januari 2017.

För att kunna täcka de kostnader vi har idag och ser framför oss är det oundvikligt att taxorna måste justeras. Vi arbetar hela tiden intensivt med att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt i vår verksamhet och vi har också lyckats hålla våra taxor på en rimlig nivå under årens lopp, men vi ser inte att vi kan komma undan vissa höjningar inför 2017, säger Thomas Nylund förbundsdirektör Gästrike återvinnare.

Förslaget på taxorna för hushållsavfall innebär i snitt en höjning med 1,94%. För ett av de vanligaste förekommande villa-abonnemangen rör det sig dock bara om 50 kr på ett helt år eller 4 kr per månad.

När det gäller kostnaderna för hantering av slam från enskilda avlopp har de skjutit i höjden. Den temporära behandlingslösning som finns idag har visat sig bli betydligt dyrare än förutspått. En långsiktigare lösning är på gång med Sandviken Energi AB, men en höjning av behandlingspriset på 60 kr per ton och med 70 kr per tömning är dock nödvändig.

-Det innebär 16-20 % för de kunder som har enskilda avloppsanläggningar, berättar Thomas Nylund. – Fortfarande är det ändå en billigare lösning för kunden än en anslutning till ett kommunalt avloppsnät, poängterar han.

Latrinhämtningen höjs enligt förslaget med 100 kr per år och tunna.

- Här vill vi gärna uppmuntra våra kunder att försöka hitta miljövänligare och bättre lösningar, som t ex mulltoa, berättar Thomas Nylund.

Innan taxorna definitivt fastläggs kommer samråd att ske med kommunalförbundets medlemskommuner.

För frågor vänligen kontakta

Thomas Nylund, förbundsdirektör, Gästrike återvinnare, telefon 026-17 84 89 eller 070-414 00 84, thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

Maria Norling, ekonomicontroller, Gästrike återvinnare, telefon 026-17 84 87, maria.norling@gastrikeatervinnare.se

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera