Skip to main content

Innovativa Dewatech tilldelas jubileumspris

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2016 08:36 CEST

Gästrike återvinnares Thomas Nylund tillsammans med Tobias och Martin Björkgren på Dewatech.

I samband med Avfall Sveriges årsmöte delade Gästrike återvinnare ut ett jubileumspris för att uppmärksamma företag som har haft modet att göra något utöver det förväntade för att skapa en hållbarare vardag.

Den enhälliga juryn bestod av representanter från Gästrike återvinnare, Mellansvenska handelskammaren och Högskolan i Gävle. Gästrike återvinnares styrelseordförande Tomas Engelmark läste upp motiveringen i samband med utdelningen av priset på Gävle konserthus tisdag den 31 maj:

Gästrike återvinnares jubileumspris går till ett företag som själva skapade en lösning på ett problem och utvecklade sin verksamhet från traditionell slamsugning till att bli en ledande leverantör av hela reningsprocessen. De insåg tidigt att hanteringen av oljehaltigt slam inte var långsiktigt hållbar. Företaget har också lyckats växla över verksamheten från en engagerad generation till nästa. Man gick från att vara entreprenör till att bli innovatör genom att ta tillvara avfall som resurs och hantera farligt avfall på ett säkert sätt. De har på ett framgångsrikt sätt visat exempel på hur man i samarbete med sina leverantörer kan utveckla tekniken och på samma gång ta ansvar för miljön.

Gävleföretaget Dewatech har lång erfarenhet av miljö och återvinning och har sedan 1990 talets början arbetat med behandling och återvinning av förorenade vatten, oljor och slam. Idag är de en av Europas modernaste anläggningar som renar upp till 6000 liter förorenat vatten varje timme.

- Fantastiskt roligt att få uppmärksammas i det här sammanhanget! Priset kommer vi använda för att utveckla kompetensen hos vår personal genom att besöka andra anläggningar i branschen för kunskapsutbyte. Vår ambition nu är att fortsätta vara lyhörda för vad marknaden säger och vara de som ligger i frontlinjen och är med och utvecklar ny teknik, berättar Tobias Björkgren, VD och delägare Dewatech.

Nominerade företag

Övriga nominerade företag var Sandvik Materials Technology i samarbete med AGA, Gävle Energi, Vermigrön och Ekobyggportalen.

Om Gästrike återvinnares jubileumspris

År 2001 bildade Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun ett kommunalförbund, Gästrike återvinnare, för att sköta avfallshanteringen i kommunerna. I år firas de 15 åren med att dela ut ett jubileumspris. Juryn har i sin bedömning tagit hänsyn till tre av Gästrike återvinnares övergripande mål. Att förebygga resursslöseri, minska användningen av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall och att ta tillvara avfall som resurs. Priset består av en utbildningscheck som ska motivera till en fortsatt vidareutveckling av verksamheten inom miljö- och hållbarhetsområdet.

För frågor vänligen kontakta

Thomas Nylund, förbundsdirektör, Gästrike återvinnare, telefon 026-17 84 89 eller 070-414 00 84, e-post thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

Tobias Björkgren, VD och delägare Dewatech, telefon 070-607 61 55, e-post tobias@dewatech.se 

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.