Skip to main content

Mindre rötgasexplosion i underjordscistern

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2016 16:43 CET

Ingen person kom till skada när en mindre explosion inträffade i en processvattencistern under jord på kompostanläggningen i Forsbacka under tisdagen.

Det är en exceptionell händelse och nu får en utredning visa vad det här beror på. Jag är glad att inga personer har blivit skadade. Sannolikt har metangas ansamlats i cisternen och antänts av en gnista. Cisternen kommer att inspekteras av sakkunnig expertis. Med utgångspunkt från det får vi bedöma vilka åtgärder vi ska vidta för att säkerställa driften på bästa sätt, säger Thomas Nylund förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.

Strax efter kl 12.00 på tisdagen den 22/3 inträffade en mindre explosion i en processvattencistern under jord på komposteringsanläggningen i Forsbacka. Sannolikt handlar det om en gnistbildning från någon skadad elkabel som har antänt metangas från rötningsprocessen. Explosionen gjorde att brunnslocken lyfte från marken och ånga utvecklades på platsen. Ingen person har kommit till skada och det finns inte någon ytterligare risk för explosion.

Analys av vad som orsakade explosionen

I cisternen fanns närmare 20 kubikmeter slam. Den har nu tömts så att man kan börja analysera vad som orsakade explosionen. Beroende på omfattningen av eventuella skador på tanken och processutrustningen kommer beslut att fattas om hanteringen av det organiska avfallet. Förhoppningen är att driften ska kunna återupptas i full skala inom några dagar.

Gästrike Ekogas AB

Kompostanläggningen i Forsbacka ägs av Gästrike Ekogas AB där Gästrike återvinnare är majoritetsägare med 51%.

För frågor vänligen kontakta

Thomas Nylund, Förbundsdirektör Gästrike återvinnare, 026-17 84 89, thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera