Skip to main content

Ny ordförande i Gästrike återvinnares styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 07:45 CEST

Tomas Engelmark (L) är ny ordförande för Gästrike återvinnares förbundsstyrelse och deltar den här veckan för första gången i sin nya roll på Gästrike återvinnares styrelsemöte.

Det ska bli roligt och intressant att leda förbundets styrelse och jag ser fram emot ett bra samarbete med förbundsdirektören Thomas Nylund och hela Gästrike återvinnare. Utvecklingen inom miljöteknik och avfallshantering går med en rasande fart och förbundet ska fortsätta ligga i framkant av sin bransch, för medborgarna och miljön, säger Tomas Engelmark ordförande för Gästrike återvinnare styrelse.

Jag ser fram emot att arbeta med vår nya ordförande Tomas Engelmark. När man kommer in som ny i en verksamhet ser man ofta saker som vi som varit med ett tag kanske hunnit bli lite hemmablinda för. Spännande med nya infallsvinklar och perspektiv på saker och ting, säger Thomas Nylund förbundsdirektör Gästrike återvinnare.

Tomas Engelmark ersätter tidigare ordförande Roger Persson (mp) Gävle. Tomas efterträder också Roger som styrelseordförande i Gästrike Ekogas AB.

Tomas Engelmark arbetar på Peab som platschef. Han är ursprungligen officer och har även en bakgrund som produktionschef på Skanska och varit byggnadsinspektör och handläggare för bygglov på Gävle kommun.

Fler nyval i Gästrike återvinnares politiska ledning

Linus Gunnarsson (M) ny ordförande för Förbundsfullmäktige

Tomas Engelmark (L) ny ledamot i Förbundsfullmäktige (ersätter Per Åke Fredriksson)

Tomas Engelmark (L) ersätter Roger Persson som

  • ordförande för Förbundsstyrelsen
  • styrelseordförande i GÅ Tillsammans AB
  • styrelseordförande i GÅ Utveckling AB
  • styrelseordförande i GÅFAB Fastigheter AB
  • ledamot i styrelsen Gästrike Avfallshantering AB
  • ledamot i styrelsen för Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö
  • styrelseordförande i Gästrike Ekogas AB

Kommunalförbund i fem kommuner

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund med en egen politisk styrelse och ett eget förbundsfullmäktige. Gästrike återvinnare sköter avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Förbundet finansieras av taxor och avgifter, det går alltså inga skattemedel till sophämtningen.

För frågor vänligen kontakta

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera