Skip to main content

Sämre sortering och högre pris för avfallsförbränning ger höjda avgifter

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 12:27 CEST

Förslag på ny avfallstaxa medför höjningar av avgifter och ska hjälpa till att styra till bättre sortering av hushållssoporna

Sämre sortering och höjda priser på avfallsförbränning gör att Gästrike återvinnares förbundsstyrelse föreslår förbundsfullmäktige en mer miljöstyrande avfallstaxa för 2018. Förslaget medför höjningar av avgifter och ska hjälpa till att styra till bättre sortering av hushållssoporna.

Idag importeras mycket avfall till Sverige vilket bidrar till ökade marknadspriser för avfallsförbränning. Det för med sig ökade kostnader för Gästrike återvinnare och hushållen i Gästrikland och Älvkarleby som inte går att påverka.

Från att vi haft bland de lägsta förbränningskostnaderna i landet får vi nu en ökning med minst 60 %. Sopmängderna bara ökar och tyvärr består 2/3 av soppåsen idag av matavfall och förpackningar som skulle kunna sorteras ut och återvinnas. Det gör att vi vill styra avgifterna ännu tydligare mot det som är bra för miljön. Ju mer du sorterar desto bättre, säger Thomas Nylund förbundsdirektör Gästrike återvinnare.

Avfallstaxan är kostnadstäckande och ger ingen vinst. Förslaget blir mer miljöstyrande där exempelvis kunder som sorterar ut sitt matavfall får en lägre kostnad än dem som inte sorterar sitt matavfall.

- På den nybyggda biogasanläggningen i Forsbacka vill vi nu ta tillvara på matavfallet från hushållen och göra biogas och biogödsel av den. De kunder som sorterar sitt matavfall kommer därför premieras, fortsätter Thomas Nylund.

Förslaget medför höjningar som varierar beroende på kundkategori. För det vanligaste villaabonnemanget med sortering och hämtning varannan vecka innebär det en höjning med ca 15 kr per månad och hushåll.

2/3 av soppåsen är felsorterat idag

I den plockanalys som genomfördes av Gästrike återvinnare hösten 2015 kunde man se att i genomsnitt 2/3 av hushållens soppåsar är felsorterat. Ungefär 1/3 är matavfall och 1/3 är förpackningar och tidningar som hade kunnat tas tillvara och återvinnas istället. Det är en stor potential både för ökad miljönytta och för ekonomiska besparingar till ett värde av 10 mnkr om man tar hänsyn till minskade behandlingskostnader och tappade intäkter.

Förslaget går till beslut i medlemskommunerna i höst

Förslaget kommer behandlas vid Gästrike återvinnares förbundsfullmäktiges sammanträde den 15 juni. Därefter behöver det godkännas i medlemskommunerna Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby under hösten 2017. Den nya avfallstaxan ska gälla från den 1 januari 2018.

För frågor vänligen kontakta

Thomas Nylund, förbundsdirektör, Gästrike återvinnare. Telefon 026-17 84 89 eller 070-414 00 84, thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

Maria Qvist, ekonomicontroller, Gästrike återvinnare. Telefon 026-17 84 87, maria.qvist@gastrikeatervinnare.se

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.