Media-no-image

Intyg ska öka medvetenhet om val av hållbar el

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 08:50 CET

Från och med november delar Gävle Energi ut intyg till sina företagskunder som visar att de har gjort ett hållbart val av elleverans. Intyget är en åtgärd inom arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program.

I miljöstrategiska programmet finns ett mål som säger att Gävle kommun ska arbeta för att energianvändningen i fastigheter och anläggningar är fossilfri år 2030. Intyget är ett sätt att göra Gävle Energis företagskunder och i sin tur även deras kunder medvetna om att det spelar roll från vilka typ av energikällor elen produceras.

– Med större medvetenhet ökar vi chanserna att nå målen i det miljöstrategiska programmet. Ju mer vi pratar om miljö och hållbarhet och ju enklare vi gör det för kunden att välja rätt, desto större blir sannolikheten att folk gör hållbara, medvetna val, säger Håkan Jönsson, vd på Gävle Energi.

Tar helhetsgrepp om hållbarhet

Restaurang Söders Källa var först ut bland Gävle Energis företagskunder att få intyget. Företaget har en tydlig hållbarhetsprofil med endast ekologiska och närproducerade råvaror på sin meny. Att värna om miljön och göra medvetna val är självklart för dem.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna. Det gäller både råvarorna vi använder i restaurangen och andra val som påverkar miljön, till exempel valet av elleverantör, säger Anette Svedinger på Söders Källa.

Från och med november delar Gävle Energi ut intyg till sina företagskunder som visar att de har gjort ett hållbart val av elleverans. Intyget är en åtgärd inom arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program.

Läs vidare »
Media-no-image

Gävle Energi bygger ut fjärrkylanätet i centrala Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 10:24 CEST

Gävle Energi bygger ut fjärrkylanätet från 1 oktober till mitten av november månad. Nya rör ska läggas längs Norra Köpmangatan mellan Ruddammsgatan och Nygatan samt i korsningen Drottninggatan-Hattmakargatan.

Gävle Energis entreprenör PEAB kommer att gräva i gatan eller trottoaren och lägga ner ledningar i marken för att förtäta fjärrkylanätet och göra fjärrkylan tillgänglig för en större del av centrala Gävle.

– Gävle kommun ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. Den storskaliga produktionen av fjärrkyla är mycket effektiv samtidigt som den är resurssnål och tar största tänkbara hänsyn till miljön, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef för fjärrvärme och fjärrkyla.

Framkomligheten påverkas till viss del

Norra Köpmangatan kommer att vara öppen för biltrafik till och från parkeringsgarage och infarter till parkeringar under byggtiden. Den kommer däremot att vara stängd för genomfartstrafik samt parkering längs med gatan.

Hattmakargatan kommer att vara öppen för biltrafik till och från parkeringsgarage och infarter till parkeringar under byggtiden. Den hålls däremot stängd för genomfartstrafik samt parkering längs med gatan.


Kontaktpersoner

För tekniska frågor om projektet, kontakta:
Marita Alsholt, projektledare
026 – 17 85 93
marita.alsholt@gavle.se

För övergripande frågor om fjärrkylautbyggnaden, affärsfrågor och dylikt, kontakta:

Peter Rosenkvist, affärsområdeschef fjärrvärme och fjärrkyla
026 – 17 86 71
peter.rosenkvist@gavle.se


Gävle Energi bygger ut fjärrkylanätet från 1 oktober till mitten av november månad. Nya rör ska läggas längs Norra Köpmangatan mellan Ruddammsgatan och Nygatan samt i korsningen Drottninggatan-Hattmakargatan.

Läs vidare »
Media-no-image

Gävle Energi kan bli Årets fjärrvärmeföretag

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 08:49 CEST

Gävle Energi är nominerade till Årets fjärrvärmeföretag av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. De åtta nominerade företagen har gjort omfattande åtgärder för att uppfylla branschorganisationens vision ”2030: Vi värmer varandra med återvunnen energi”.

För att vinna utmärkelsen ska företaget kunna visa på goda exempel utifrån tre kriterier. Kriterierna handlar om att skräddarsy lösningar efter kundens behov, fokusera på att använda restenergi istället för att producera egen värme samt att ha en aktiv samverkan med kunder, leverantörer och andra aktörer i branschen.

– Vi har goda chanser att vinna utmärkelsen. Gävle Energi är en modern fjärrvärmeleverantör som ligger i framkant när det gäller konkurrenskraft och innovationer. Dessutom har vi en av de bästa miljöprofilerna i Sverige, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef för fjärrvärme och fjärrkyla.

En jury med representanter från Svensk Fjärrvärme och deras expertråd kommer att utse vinnarna den 30 september på den årliga Fjärrvärmemässan som i år hålls i Jönköping.


Kontaktpersoner

Peter Rosenkvist, affärsområdeschef fjärrvärme och fjärrkyla

026 – 17 86 71

peter.rosenkvist@gavle.se

Cecilia Westergård, kommunikatör

026 – 17 86 87

cecilia.westergard@gavle.se


Gävle Energi är nominerade till Årets fjärrvärmeföretag av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. De åtta nominerade företagen har gjort omfattande åtgärder för att uppfylla branschorganisationens vision ”2030: Vi värmer varandra med återvunnen energi”.

Läs vidare »
Luagxmtyzz4hazeydtoy

Håkan Jönsson ny vd för Gävle Energi

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 11:24 CEST

Den 1 juni tillträdde Håkan Jönsson tjänsten som vd för Gävle Energi. Han har tidigare varit vice vd, marknadschef och dessförinnan även elhandelschef och business controller för bolaget. Han efterträder Per Laurell som lämnar Gävle Energi på grund av hälsoskäl.

Media-no-image

Elbranschens olympiad i Gävle 20-23 maj

Pressmeddelanden   •   2014-05-16 10:37 CEST

Nästa vecka är det dags för elbranschens egen olympiad – utomhusmässan EBR Metod- och maskindagar. I år arrangerar branschorganisationen Svensk Energi evenemanget tillsammans med Gävle Energi. Nästan 2000 besökare från Sverige och Norden kommer att besöka mässan. 

Den 20-23 maj äger mässan rum vid Läkerol Arena. Besökarna får fördjupa sig i de senaste nyheterna såväl som beprövade tekniker inom elnätsfrågor. Ungefär 90 utställare finns på plats. Hotellen i både Gävle och Sandviken är redan fullbokade för att kunna ta emot alla besökare.

På måndag ställer vi i ordning det sista på utställningsområdet. Då kommer mängder av maskiner och demonstrationsföremål att finnas på plats. Vi hälsar representanter från media varmt välkomna för att besöka området. Det kommer finnas möjlighet att titta på bland annat metoden för styrd borrning som är grävmetoden vi använder när vi förbereder Gävle för fjärrkyla.

För att svara på frågor kommer Gävle Energis och Svensk Energis projektledare Nils Westling och Mats Andersson att finnas på plats.

Tid:   Måndagen den 19 maj, klockan 14.00.

Plats:   Läkerol Arena. Vi samlas vid parkeringsplatsen mellan Läkerolen och tennishallen.

För att kunna meddela er eventuella ändringar önskar vi gärna att ni anmäler om ni önskar delta. Skicka er anmälan till cecilia.westergard@gavle.se eller ring 026 – 17 86 87.


Läs mer om evenemanget här: http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/EBR-Metod--och-maskindagar-2014/


Kontaktpersoner

Nils Westling
Gävle Energis projektledare för Metod- och maskindagarna
026 – 17 85 65

Cecilia Westergård
Kommunikatör
026 - 17 86 87


Nästa vecka är det dags för elbranschens egen olympiad – utomhusmässan EBR Metod- och maskindagar. I år arrangerar branschorganisationen Svensk Energi evenemanget tillsammans med Gävle Energi. Nästan 2000 besökare från Sverige och Norden kommer att besöka mässan.

Läs vidare »
Qc3cpr6vujup2juhiqdb

Ramavtal mellan Gävle Energi och LivsWäx för regional utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 12:00 CET

Gävle Energi och LivsWäX Livsmedelsproducenter har tecknat ett ramavtal för att tillsammans stärka respektive varumärke och samarbeta kring miljöfrågor, ekonomisk tillväxt och marknadsföring. Ramavtalet innebär att Gävle Energi nu kan leverera förnybar och klimatsmart energi till LivsWäX medlemsföretag.

Media-no-image

Centrala Gävle utvecklas med klimatsmart fjärrkyla

Pressmeddelanden   •   2014-01-29 14:10 CET

Vi arbetar just nu parallellt i flera delar av centrala Gävle. Åtgärderna består av schaktning och så kallad styrd borrning. Den styrda borrningen, där man borrar horisontellt under marknivån, gör att gatumiljön påverkas avsevärt mindre än vid grävning.

Framkomligheten påverkas

Projektet är en stor miljöförbättrande investering i centrum och de pågående byggnationerna beräknas bli klara i sin helhet till sommaren 2014. Under vintern och våren kommer delar av vissa gator att ha begränsad framkomlighet eller stängas av tillfälligt.

Tidpunkter och sträckor för begränsad framkomlighet

Tidpunkt

Sträcka

Nu – v. 10

Norra Köpmangatan mellan Kyrkogatan och Norra Strandgatan

Nu – v. 14

Norra Köpmangatan mellan Staketgatan och Ruddammsgatan

Nu – v. 14

Ruddammsgatan mellan Norra Rådmansgatan och Norra Köpmangatan

V. 6 – 10

Ruddammsgatan mellan Norra Kansligatan och Norra Kungsgatan

V. 6 – 17

Norra Rådmansgatan mellan Ruddammsgatan och Norra Strandgatan

V. 13 – 14

Drottninggatan mellan Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan

V. 14 – 15

Kyrkogatan mellan Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan

V. 14-17

Kyrkogatan mellan Norra Kungsgatan och Norra Slottsgatan

Längs Norra Rådmansgatan är biltrafiken helt avstängd under ovanstående period. Däremot kommer bussarna att trafikera sträckan. Sträckan Kyrkogatan mellan Norra Kungsgatan och Norra Slottsgatan kommer att ha kraftigt begränsad framkomlighet och tidvis vara avstängd.

Läs mer på www.gavleenergi.se/fjarrkyla.


Kontaktpersoner


Peter Rosenkvist

Affärsområdeschef fjärrvärme och fjärrkyla

026 – 17 86 71

Cecilia Westergård

Kommunikatör

026 – 17 85 69


Just nu bygger Gävle Energi klimatsmart fjärrkyla i centrala Gävle. Projektet som kommer att ge stora miljövinster för Gävle kommer att påverka framkomligheten längs vissa gator i centrum.

Läs vidare »
Media-no-image

Gävles fjärrvärme bland Sveriges miljövänligaste

Pressmeddelanden   •   2013-11-04 18:58 CET

Gävle har bland de bästa miljövärdena för fjärrvärme i hela Sverige. De goda resultaten beror till stor del på ett långvarigt och långsiktigt samarbete mellan Gävle Energi och BillerudKorsnäs där miljövänlig restenergi tas till vara. Även Gävle Energis biobränsleeldade kraftvärmeverk Johannes bidrar till kommunens miljövänliga uppvärmningsform.

I september meddelade branschorganisationen Svensk Fjärrvärme miljövärdena för alla fjärrvärmeföretag för 2012 och Gävle ligger i det absoluta toppskiktet. Gävle Energis mångåriga samarbete med BillerudKorsnäs är en stor bidragande orsak till de fina resultaten.

– Genom bolagens samarbete och att ha ett tydligt mål att minimera miljöpåverkan kan vi använda resurserna på bästa sätt. På så sätt får vi en resurseffektiv och konkurrenskraftig fjärrvärmeproduktion som har minimal klimatpåverkan. Det är samverkan med restenergi och effektiv biobränslebaserad kraftvärme som ger resultatet, säger Inger Lindbäck, chef för Gävle Energis Energiproduktion.

Bra ska bli ännu bättre

Resultaten för 2012 var väldigt goda men värdena för 2013 kan bli ännu bättre. Tack vare ny utrustning och förbättringsåtgärder hos BillerudKorsnäs får Gävle ännu mer restvärme i fjärrvärmesystemet. 2013 är dessutom det första året med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket Bomhus Energi, som hittills i år har visat mycket goda resultat. Bomhus Energi AB som ägs till lika delar av Gävle Energi och BillerudKorsnäs är en långsiktig satsning för ökad produktion av förnybar energi i form av ånga, värme och el.

– Vårt mål är att bli helt fossilfria. Samarbetet Bomhus Energi leder till ett minskat fossilt oljeberoende för BillerudKorsnäs och Gävle Energi med ungefär 20 000 kubikmeter olja per år. Det motsvarar cirka 60 000 ton fossil koldioxid per år. Den största minskningen görs inom industrin men självklart påverkas även vår fjärrvärme, säger Inger Lindbäck.

Ulf Eliasson, platschef på BillerudKorsnäs Gävle, ser även han fördelarna med samarbetet:

– Inom BillerudKorsnäs fokuserar vi på att ha en hållbar verksamhet och i det är effektiv energianvändning högt prioriterat. Genom samarbetet med Gävle Energi används spillenergin, som kommer från processen att tillverka mjölk- och juiceförpackningen som stod på ditt frukostbord i morse, till att värma upp hus i Gävle.

 

Tre mätfaktorer för miljövärdena

Fjärrvärmens miljöpåverkan mäts enligt en europeisk standard i tre olika mått:

·  Hur effektivt energin omvandlas och används. Mäts i enheten primärenergifaktor som ska vara så låg som möjligt.

·  Mängden fossil koldioxid som släpps ut från produktionens början till slutprodukt.

·  Andelen fossila bränslen som används i produktionen.

Gävle Energis värden 2012

·  Primärenergifaktor: 0,05

·  Utsläpp från produktion: 15 gram koldioxid per kilowattimme, inklusive transporter av bränslen.

·  Biobaserade bränslen: 98 procent

Se hela sammanställningen med miljövärden för alla fjärrvärmeföretag på www.svenskfjarrvarme.se.


 

Bildmaterial:

Biobränsle i form av returträ och rester från skogsindustrin vid Gävle Energis biokraftvärmeanläggning Johannes:
http://www.mynewsdesk.com/se/gavle-energi/images/biobraensle-i-form-av-returtrae-och-restprodukter-fraan-skogsindustrin-239203

Bomhus Energi AB:s anläggning:

http://www.mynewsdesk.com/se/gavle-energi/images/bomhus-energi-ab-239205


För mer information kontakta:

Inger Lindbäck
Chef affärsområde Energiproduktion
026 – 17 86 38


Gävle har bland de bästa miljövärdena för fjärrvärme i hela Sverige. De goda resultaten beror till stor del på ett långvarigt och långsiktigt samarbete mellan Gävle Energi och BillerudKorsnäs där miljövänlig restenergi tas till vara. Även Gävle Energis biobränsleeldade kraftvärmeverk Johannes bidrar till kommunens miljövänliga uppvärmningsform.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu bygger Gävle Energi för klimatsmart fjärrkyla

Pressmeddelanden   •   2013-09-20 15:15 CEST

I dagarna påbörjar Gävle Energi byggnationerna för att förse Gävle med klimatsmart fjärrkyla. Med fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid avsevärt vilket gör miljön till en stor vinnare. De första kunderna beräknas kunna anslutas till fjärrkylanätet hösten 2014.

Med fjärrkyla får Gävle en enda kylproduktionsanläggning istället för individuella lösningar för varje fastighet. Det ger mycket stora miljöfördelar. Bland annat minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser i stor utsträckning. Även buller, vibrationer och användningen av köldmedia, oljor och andra kemikalier försvinner från fastigheterna.

– Bytet från satellitlösningar till fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid med 75 procent. Det innebär att fjärrkyla i hög grad kommer bidra till målet ur kommunens miljöstrategiska program att Gävle ska bli klimatneutralt till år 2050. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare att byta till fjärrkyla eftersom de inte behöver underhålla och finansiera en egen ofta energikrävande kylanläggning, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef för Gävle Energis fjärrvärme och fjärrkyla.

Två etapper: å-ledning och stadsnät

Fjärrkylaprojektet är indelat i två etapper. Gävle Energi kommer först att svetsa och montera ihop en 900 meter lång ledning på Alderholmen. Därefter ska den förläggas i Gavleån där den kommer att sträcka sig från kylproduktionsanläggningen på Brynäs, via Fullriggaren på Gävle Strand till Förvaltningshuset i centrum. Detta arbete beräknas bli klart sommaren 2014.

Den andra etappen går ut på att förse stadsnätet med nödvändiga ledningar. Just nu pågår projektering och planering för detta arbete, vilket betyder att tidplanen ännu inte är bestämd. Sannolikt kommer etappen inledas efter årsskiftet.


Fakta: Bakgrund och tidplan

Fjärrkyla fungerar på motsvarande sätt som fjärrvärme. Kyla produceras i en central anläggning och distribueras därefter som kallvatten genom ett rörsystem till fastigheten. Där överförs den direkt eller via en värmeväxlare till luftkonditioneringssystemet.

Gävle Energi arbetar just nu vid anslutningspunkterna vid kylproduktionsanläggningen, Fullriggaren och Förvaltningshuset för att kunna ansluta å-ledningen till antingen fjärrkylanätet eller kylproduktionsanläggningen.

Arbetena vid kylproduktionsanläggningen påbörjades vecka 38. Vid Förvaltningshuset kommer arbeten att pågå från vecka 39 till 43. Under samma period kommer ett av två körfält på Norra Strandgatan vid Förvaltningshuset vara avstängt medan Gävle Energi utför arbeten på kajen. Åtgärderna vid Fullriggaren påbörjas något senare.

Själva förläggningen av ledningen i ån äger rum veckorna 40–50. Därefter pågår arbeten vid kylproduktionsanläggningen fram till sommaren 2014, då projektet beräknas bli färdigt.Kontaktpersoner

Peter Rosenkvist
Affärsområdeschef fjärrvärme och fjärrkyla
026 - 17 86 71

Roger Belin
Affärsprojektledare
026 - 17 85 40


I dagarna påbörjar Gävle Energi byggnationerna för att förse Gävle med klimatsmart fjärrkyla. Med fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid avsevärt vilket gör miljön till en stor vinnare. De första kunderna beräknas kunna anslutas till fjärrkylanätet hösten 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Startskott för byte av dammluckor på Dammbron

Pressmeddelanden   •   2013-08-23 16:52 CEST

Måndagen den 26 augusti kommer entreprenörerna för projektet vid Strömdalens kraftverk sätta igång arbetet med att byta ut dammluckorna. Dammluckorna ska bytas ut för att öka säkerheten och funktionen vid kraftverket.

Entreprenören kommer med en mobilkran att lyfta upp en 4,5 x 7 meter stor och 8-9 ton tung lucka och sänka ner den i vattnet för att stoppa vattentillförseln. När det är gjort kommer arbetet med att byta utskovsluckorna kunna börja. Projektet beräknas bli klart vecka 44.

Torbjörn Bengtsson, projektchef på Gävle Energi, kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Vi hälsar representanter från media varmt välkomna!

Tid: Måndagen den 26 augusti, klockan 10:00. Observera att klockslaget kan komma att ändras beroende på hur förberedelserna under morgonen går. Vid eventuell tidigareläggning eller försening hör en representant från Gävle Energi av sig. Projektchef Torbjörn Bengtsson finns på plats för att svara på frågor från och med 10:30.

Plats: Strömdalens kraftverk, Dammbron

För att kunna meddela er vid eventuella tidsändringar önskar vi gärna att ni anmäler om ni önskar delta. Skicka er anmälan till cecilia.westergard@gavle.se eller ring 070 – 414 04 29.


Kontaktpersoner

Torbjörn Bengtsson
Projektchef
026 - 17 86 84 eller 070 - 414 04 75

Cecilia Westergård

Informatör
026 - 17 85 69 eller 070 - 414 04 29

Måndagen den 26 augusti kommer entreprenörerna för projektet vid Strömdalens kraftverk sätta igång arbetet med att byta ut dammluckorna. Dammluckorna ska bytas ut för att öka säkerheten och funktionen vid kraftverket.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Gävle Energi

Regionens energibolag

Samverkan, utveckling, attraktionskraft - Gävle Energis nyckelbegrepp. Med starkt engagemang för Gävle och regionen tillför vi energi och kommunikation som ger komfort, kvalité och växtkraft. Vi är Gävleregionens eget energibolag sedan 1892.

Gävle Energi tillhandahåller miljövänlig el, bredband, fjärrvärme, närvärme, biogas och energitjänster åt sina kunder. ISO-certifierad inom miljö och kvalité med ca 200 medarbetare och en omsättning mer än en miljard kr.

Adress