Xjskrfp7empvnxvql4xe

Här grävs det för fjärrvärme och fjärrkyla i höst

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2016 09:19 CEST

Till hösten kommer Gävle Energi att arbeta med fyra större fjärrvärme- och fjärrkylaprojekt i Gävle. Medan arbetena pågår kan varmvattnet och trafiken påverkas.

Media no image

Starkare elnät och snabbare bredband i Hedesunda och Berg

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 10:50 CEST

Just nu pågår byggarbeten på flera håll i hela Hedesunda och Berg. Anledningen är att Gävle Energi förstärker elnätet och samtidigt bygger ut fibernätet.

Idag består elnätet i Hedesunda till stor del av luftledningar. Det gör att elnätet är känsligare vid blåsigt väder då träd lätt faller på ledningarna och orsakar strömavbrott. Därför gräver nu Gävle Energi ner en stor del av ledningarna.

– Vi jobbar löpande med att förstärka elnätet i hela vårt område. Just nu gör vi en större insats i Hedesunda för att minska risken för avbrott, berättar Thomas Tillman, chef för affärsområde elnät på Gävle Energi.

Förbereds även för fiber

Samtidigt som elledningarna grävs ner bygger Gävle Energi även ut fibernätet för GavleNet till Hedesunda. De första kunderna beräknas kunna ansluta sig i slutet av sommaren.

Förstärkningen av elnätet och fiberutbyggnaden kommer att pågå till 2017 i Hedesunda och till 2018 i Berg.

Just nu pågår byggarbeten på flera håll i hela Hedesunda och Berg. Anledningen är att Gävle Energi förstärker elnätet och samtidigt bygger ut fibernätet.

Läs vidare »
J1xlayesvzxc1cywyf1m

Gävle Energi lanserar helhetslösning för laddplatser

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 15:51 CEST

Gävle Energi lanserar en ny tjänst som ska förenkla etablering och drift av laddplatser. Tanken är att fler ska våga ta steget att erbjuda kunder, hyresgäster, anställda eller besökare möjlighet att ladda sina elfordon.

Media no image

Nytt rekord i miljö- och klimatsmart fjärrvärme i Gävle

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 16:24 CET

Gävle värms med fjärrvärme från 99,97 procent förnybara energikällor. Det visar Gävle Energis sammanställning av 2015 års miljövärden. Resultatet ligger i nationell toppklass och är nytt rekord för Gävle Energi som levererar värmen.

Anledningen till att Gävles fjärrvärme är så gott som helt fossilfri beror till stor del på Gävle Energis och BillerudKorsnäs energisamarbete och det gemensamt ägda kraftvärmeverket Bomhus Energi.

Motsvarar fossil uppvärmning av endast 12 villor

– När vädret är riktigt kallt eller när någon anläggning i fjärrvärmesystemet inte fungerar som den ska behövs olja för att producera tillräckligt mycket värme. De 0,03 procent fossil olja som användes under 2015 motsvarar årsförbrukningen för uppvärmning av ungefär 12 villor, berättar Inger Lindbäck, chef för Gävle Energis energiproduktion.

Resurseffektivt fjärrvärmesystem

I BillerudKorsnäs tekniska processer skapas överskottsvärme som de inte kan ta hand om i sin produktion. I stället för att släppa ut värmen i luften eller vattnet använder Gävle Energi den i fjärrvärmenätet. Den återvunna energin är jämförbar med uppvärmningen av ungefär 17 000 villor under ett år.

– Vi har gjort en jätteresa sedan 1960-talet när fjärrvärmenätet började byggas och uppvärmningsmetoden i princip bara var oljepannor. Majoriteten av företagen, flerbostadshus och hälften av alla villor i Gävle värms med fjärrvärme. Klimat- och miljöpåverkan från uppvärmningen av de här fastigheterna är väldigt liten vilket är positivt för hela Gävleregionen, säger Inger Lindbäck.

– Vi är väldigt stolta över att våra produkter bidrar till en hållbarare värld. Lika glädjande är att vår överskottsvärme kommer till användning och att vi med hjälp av Bomhus Energi kan värma upp 17 000 Gävlehem, säger Magnus Kangas, fabriksdirektör på BillerudKorsnäs Gävle.


För mer information kontakta:

Inger Lindbäck
Chef affärsområde energiproduktion
026 – 17 86 38

Gävle värms med fjärrvärme från 99,97 procent förnybara energikällor. Det visar Gävle Energis sammanställning av 2015 års miljövärden. Resultatet ligger i nationell toppklass och är nytt rekord för Gävle Energi som levererar värmen.

Läs vidare »
C0quwvizfsryi78kao4h

​Nationell fjärrvärmekonferens i Gävle med över 260 besökare

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2016 15:27 CET

Tisdag och onsdag 26-27 januari står Gävle och Gävle Energi värdar för Distributionsdagarna. Det är branschorganisationen Svensk Fjärrvärme som arrangerar konferensen en gång per år och i år hålls den på Konserthuset i Gävle. Medarrangörer är Gävle Energi och Gävle kommun.

Media no image

Högsta elpriserna på länge – men dyra räkningar kan undvikas

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2016 08:51 CET

Den stränga kylan som har härjat i januari har gjort att priserna på el är högre än de har varit på länge. Kostnaderna kan bli ovanligt höga och i värsta fall komma som en överraskning. Men det kan undvikas samtidigt som man gör en insats för miljön.

Prognosen tyder på att januaris elpris exklusive skatt och moms kommer att bli nästan dubbelt så högt som decembers även om priserna ser ut att falla något nu till veckan.

– De som påverkas är framför allt de som har rörliga avtal i form av timspotpris eller rörligt elpris. För att undvika att drabbas ekonomiskt när det blir toppar på elpriset kan det vara fördelaktigt att välja ett fast pris-avtal för sin el. Då kommer det inga otäcka överraskningar när fakturan kommer på posten, tipsar Anton Holton, chef för Gävle Energis affärsområde Elhandel.

Insats för plånbok och miljö

Det är inte bara Sverige som har haft kalla temperaturer. Kylan har slagit till i hela norra Europa vilket har lett till att behovet av el har ökat generellt. En högre efterfrågan leder till högre priser. Förutom att plånboken drabbas när elpriset stiger så drabbas tyvärr även miljön.

– När elen i Sverige inte räcker till behöver vi importera el. Nackdelarna med det är att mycket av elen som importeras från sydligare delar av Europa är dyrare och dessutom ofta producerad av fossila energikällor så som kol, gas och olja. Genom att minska sin elanvändning kan man alltså alla göra en insats både för miljön och den egna plånboken, berättar Anton Holton.

Årsförbrukning i kWhÖkad kostnad
2 00070 kronor
5 000
175 kronor
20 000700 kronor
100 0003 500 kronor


För mer information kontakta:

Anton Holton
Affärsområdeschef elhandel
026 – 17 86 64

Den stränga kylan som har härjat i januari har gjort att priserna på el är högre än de har varit på länge. Kostnaderna kan bli ovanligt höga och i värsta fall komma som en överraskning. Men det kan undvikas samtidigt som man gör en insats för miljön.

Läs vidare »
Media no image

6 500 villor i Gävle erbjuds fiber 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 10:37 CET

Nu är det klart vilka områden som erbjuds fiber från GavleNet och Gävle Energi år 2016. Totalt rör det sig om 6 500 villor som kan välja hastigheter upp till 1 000 megabit per sekund (Mbit/s). Utbyggnadstakten är högre än någonsin.

Efterfrågan på fiber fortsätter att vara hög och Gävle Energi projekterar och bygger ut i nya områden i högt tempo. Målet i kommunens bredbandsstrategi är att 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020.

– Nu i dagarna gör vi de sista utskicken till de områden som är aktuella i år. Vi har till och med lagt till några områden i vår tidigare planering för att möta den stora efterfrågan som finns, berättar Lars Widén, projektledare för utbyggnaden av fiber.

2016 års områden:

 • Hille
 • Hemlingby
 • Sätra
 • Valbo
 • Villastaden
 • Ytterharnäs
 • Ockelbo (Gäveränge)
 • Forsby
 • Åbyggeby
 • Hagaström
 • Bäck
 • Bomhus (Bomhus, Södra Bomhus, Västra Sikvik)
 • Norrlandet (Norrlandet, Bönan, Utvalnäs, Tångberget, Harkskär)
 • För mer information om utbyggnaden kontakta:

  Lars Widén
  Projektledare av byggnation fiber till villa
  026 – 17 86 60

  Nu är det klart vilka områden som erbjuds fiber från GavleNet och Gävle Energi år 2016. Totalt rör det sig om 6 500 villor som kan välja hastigheter upp till 1 000 megabit per sekund (Mbit/s). Utbyggnadstakten är högre än någonsin.

  Läs vidare »
  Media no image

  Nytt energiavtal för ökad hållbarhet

  Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2015 08:56 CET

  I avtalet ingår bland annat att energibolaget levererar el endast från förnybara energikällor, att optimera energianvändningen i parken samt utbildning i energifrågor för medarbetarna i parken av Gävle Energis energipedagog.

  – För oss är det viktigt att arbeta med en lokal leverantör, men grundkravet är naturligtvis en bra och hållbar produkt. Vi har höga förväntningar på vårt samarbete under kommande år, säger Nina Tano, vd Furuvik.

  – Vårt uppdrag från kommunen är att göra Gävle och regionen till en av Sveriges bästa platser att bo och verka i. När vi samverkar kring hållbarhet tillsammans med företagen får vi ut största möjliga nytta för kommunen, företagen, miljön och alla människor som berörs, säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi.


  För mer information kontakta:

  Malin Eriksson
  Marknadschef
  026 – 17 86 41

  Furuviksparken och Gävle Energi inleder ett nytt samarbete. Genom det nya avtalet samverkar näringslivet och kommunen för att göra Gävleregionen mer hållbar.

  Läs vidare »
  Media no image

  Gävle Energi får nytt utseende med ny grafisk profil

  Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2015 09:12 CEST

  I måndags lanserade Gävle Energi sin nya grafiska profil, vilket kommer att beröra tiotusentals kunder i Gävleregionen. Logotypen kommer att bytas ut steg för steg tills den blågula gamla loggan blir ett minne blott.

  Den tidigare loggan är en välbekant syn för boende i Gävle och regionen. Den syns på allt från fakturor och utskick till arbetsfordon och anläggningar. Men efter ett kvarts sekel har den gjort sitt, berättar Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi.

  – Vi är jätteglada över bytet. Vi är ett modernt energibolag och hållbarhet står i fokus i allt vi gör. Det ska speglas i vårt utseende, vilket vi tycker att den nya grafiska profilen gör.

  Stegvis process över tid

  Bytet inleds med att byta ut logotypen på de ställen där den är som mest synlig för allmänheten. Det innebär exempelvis fakturautskick, fasadskyltar och på arbetsfordon. Därefter kommer bytet att ske löpande på till exempel trycksaker och interna dokument.

  – Vi kommer att informera om bytet på kommande fakturor så att ingen kund ska behöva misstänka att den eventuellt har fått hem en bluffaktura, säger Malin Eriksson.

  Bytet till den nya grafiska profilen innebär att mycket material ska stöpas om till det nya utseendet. Gävle Energi har satt en budget på 800 000 kronor för år 2016 men räknar med att de ska klara sig på ungefär 500 000 kronor.

  – Vissa punktinsatser behövs nu i början av processen, bland annat byte av fasadskyltar och omprofilering av våra arbetsbilar. Men den absoluta merparten kommer vi att kunna ändra inom ramen för vår löpande verksamhet, säger Malin Eriksson. 

  I måndags lanserade Gävle Energi sin nya grafiska profil, vilket kommer att beröra tiotusentals kunder i Gävleregionen. Logotypen kommer att bytas ut steg för steg tills den blågula gamla loggan blir ett minne blott.

  Läs vidare »
  Media no image

  Gävle Energisystem skriver långsiktigt avtal om leverans av förnybar el

  Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2015 15:25 CEST

  Gävle Energisystem AB har skrivit avtal med Inköp Gävleborg om elleverans till Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner med bolag. Värdet på avtalet kan om det nyttjas fullt ut vara värt upp till 200 miljoner kronor.

  Gävle Energisystem AB som ägs gemensamt av Gävle Energi och Söderhamn NÄRA tecknade nyligen avtalet med Inköp Gävleborg. Avtalet gäller i tre år med option på 1+1+1 år med start 1 januari 2017. Volymen rör sig om cirka 120 GWh per år. Om avtalet löper samtliga sex år innebär det ett värde av ungefär 200 miljoner kronor.

  – Det är jättekul att vi har fått fortsatt förtroende. Framför allt handlar det om att vi behåller en viktig partner och vår enskilt största kund som fortsatt kommer att få leverans av 100 procent förnybar el, säger Anton Holton, vd för Gävle Energisystem. 


  För mer information kontakta Anton Holton, vd Gävle Energisystem, 026 - 17 86 64. 

  Gävle Energisystem AB har skrivit avtal med Inköp Gävleborg om elleverans till Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner med bolag. Värdet på avtalet kan om det nyttjas fullt ut vara värt upp till 200 miljoner kronor.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 7 bilder

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  Om Gävle Energi

  Regionens energibolag

  Samverkan, utveckling, attraktionskraft - Gävle Energis nyckelbegrepp. Med starkt engagemang för Gävle och regionen tillför vi energi och kommunikation som ger komfort, kvalité och växtkraft. Vi är Gävleregionens eget energibolag sedan 1892.

  Gävle Energi tillhandahåller miljövänlig el, bredband, fjärrvärme, närvärme, biogas och energitjänster åt sina kunder. ISO-certifierad inom miljö och kvalité med ca 200 medarbetare och en omsättning mer än en miljard kr.

  Adress