Skip to main content

Gazella expanderar – ”Vår interna personalstyrka ska växa med över 30 %”

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 15:20 CEST

Rekryterings- och interimsföretaget Gazella har under de senaste två åren växt med hög fart, och nu söker se sex nya medarbetare för att stärka upp företaget. 

Gazella, som grundades 2014, har sedan starten hjälpt sina kunder att hitta kompetenta ekonomer och jurister inom områdena ekonomi och finans, och erbjuder både rekrytering och konsultlösningar. Idag jobbar 75 totalt inom Gazella, varav 16 personer arbetar internt på kontoret i centrala Stockholm.

Gazellas medarbetare har lång erfarenhet från rekryteringsbranschen och operationell linjeerfarenhet från de områden de rekryterar till. Detta tillsammans med ett fantastiskt arbete från sina utplacerade konsulter resulterar i att de varje vecka får förtroendet att hjälpa bolag i alla storlekar inom många olika branscher att hitta nya talanger till nyckelpositioner.

”Vi kan tillgodose kundens behov genom en intern personalstyrka som består av specialister inom rekrytering och HR, såväl som personer med en lång och gedigen operativ erfarenhet inom redovisning, controlling och finansbranschen”, säger Patrik Sundelin, grundare och verksam inom bolaget.

”För att tillfredsställa det växande behovet av personal hos våra kunder måste vi få uppbackning av nya duktiga kollegor internt och därför går vi nu ut brett i sökandet efter nya medarbetare. På detta sätt kan vi stärka upp vårt team och ta det till nya nivåer”, fortsätter Patrik.

Gazellas personalstyrka ska växa med över 30 %, vilket blir en stor investering för företaget. Genom detta hoppas bolaget kunna expandera med bibehållen kvalitet och hålla takt med beställningarna från sina kunder: ”Det är en omfattande investering, men helt avgörande för vår fortsatta konkurrensförmåga. Det är en utmaning att växa så snabbt och på kort sikt kan det ses som ansträngande. Men det är en medveten och långsiktig satsning vi är stolta över att kunna göra”, säger grundaren Fredrik Newstam, också verksam inom företaget.

”I satsningen ingår en förstärkning på vår IT- och marknadsfunktion – något som kommer ge tydligt avtryck på marknaden i år”, fortsätter Fredrik.

Under året har Gazella satsat på att utveckla, effektivisera och konsolidera de interna processerna för att möjliggöra expansionen. Projektet har letts av Gazellas seniora specialister som har lång erfarenhet av processförbättringsarbete från liknande projekt på banker och i olika ekonomi- och finansfunktioner: ”Vi är verksamma i en bransch med hård konkurrens och med ett starkare team, bättre systemstöd och mer effektiva samt kvalitetssäkrade processer kommer vi kunna fortsätta att utmärka oss”, säger Patrik Sundelin.

För Gazellas verksamhet växer inte bara personalmässigt utan också i antalet inkommande uppdrag, från såväl nya som befintliga kunder. ”Vi är ett tight team av doers och här är det ingen som ger sig i första laget. I och med vår satsning på ny personal är våra förutsättningar dessutom mycket bättre, vi kommer att ha den interna uppbackningen som behövs. Uppdragen kommer dels från nya intressenter, men framförallt från återkommande kunder, vilket är det bästa betyget man kan få i denna bransch”, säger Fredrik Newstam.

Ytterligare kraftansträngningar inom området FinTech kommer att även göras: ”Fintech är en industri som bara växer, och med det – behovet av medarbetare med rätt kompetens. Vi har kartlagt profiler inom området kan därför redan idag erbjuda våra kunder kandidater med kompetens inom FinTech. Det gör att Gazella redan ligger steget före, men vi vill utvidga det här området ytterligare”, säger Patrik Sundelin.

Satsningar kommer även att göras inom området Interim Management: ”Vi ser att detta är en verksamhetsgren som fått större efterfrågan både hos kunder och hos kandidater. Det är ett flexibelt arbetssätt som har fördelar för såväl klient som konsult”, uttrycker Fredrik Newstam. Tack vare detta kommer Gazella i större utsträckning åta sig specifika uppdrag med varierande tidshorisont för att hjälpa våra kunder vid interima cheftjänster, förändringsarbeten och implementeringar.

Läs mer om Gazellas lediga tjänster här: http://gazella.se/expansion/

Gazella arbetar med rekrytering och konsultlösningar inom områdena redovisning, ekonomi- & affärsstyrning, finans och risk & compliance. Gazella erbjuder en snabb, flexibel och preciserad konsult- och rekryteringstjänst. Genom vår strävan efter att hela tiden förbättra den tjänst som erbjuds till både kandidater och klienter, utvecklar vi branschen framåt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy