Skip to main content

Stora förändringar väntar rekryteringsbranschen - Gazella växlar upp för att möta framtidens utmaningar och rekryterar nu en digitaliseringsfokuserad VD

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2017 07:00 CET

Inom de kommande åren kommer stora förändringar att påverka rekryteringsindustrin. Branschen digitaliseras allt mer och de företag som väljer att inte anpassa sina organisationer efter de förändringar som sker kommer att bli omsprungna av de som valt att följa med i utvecklingen. Framöver förväntas tre avgörande förändringar som kommer att vara viktiga för alla rekryteringsföretag att hantera. Gazella väljer att möta dessa utmaningar genom att ytterligare öka satsningen inom digitalisering, för att på så sätt vara en av de aktörer som under denna förändring kan öka sina marknadsandelar.

Den första av dessa tre förändringar omfattar kandidatens roll i rekryteringsprocessen och hur det blir allt viktigare att ett rekryteringsföretag tillför ett mervärde till varje kandidat. Detta märks av redan idag och har under de senaste åren blivit allt viktigare.

Den andra förändringen berör frågan kring urvalet av kandidater i en rekryteringsprocess, som i framtiden kommer vara än mer automatiserat. Denna stora förändring kommer att påverka en hel yrkesgrupp då automatiseringen ökar och flyttar fokus från sökprocessen av kandidater. På Gazella kommer Rekryteringskonsultens roll alltid vara central, men många av de manuella moment som ingår i processen digitaliseras för att möjliggöra större fokus på utvärdering av kompetens och matchning mot en särskilt uppsatt kravprofil.

Den tredje och sista förändringen lyfter vikten av databaserade beslut. Inom ett par år kommer kunder kräva att valet av en kandidat till stor del baseras på data och numeriska analyser som kan förutspå en kandidats framtida prestation och lämplighet för rollen. Exakt hur det tar sig uttryck och vilka implikationer detta kommer ha i det dagliga arbetet återstår att se.

Alla dessa förändringar berör rekryteringsindustrin, en bransch i tillväxt med många aktörer, samtidigt som framtida arbetsgivare kommer att önska en mer flexibel kompetensförsörjning. Detta kommer öka andelen interima tjänster på den svenska marknaden.

Rekryterings- och interimsföretag som inte ställer om sin verksamhet för att möta ovan nämnda förändringar kommer att få problem att attrahera nya kunder och kandidater, samt riskerar att tappa sin trovärdighet. De som däremot investerar i digitalisering och innovation kommer att vara branschens vinnare inom de närmsta åren.

Ett rekryteringsföretag som tar och har tagit digitaliseringen på allvar är Gazella. Företagets tillväxttakt håller en konstant hög hastighet och bolagets nästa steg mot ett allt mer automatiserat arbetssätt blir att rekrytera en VD vars uppdrag kommer vara att leda Gazella framåt i digitaliseringen.

”Under 2018 kommer Gazella ha ett tydligt digitaliseringsfokus och bolaget fortsätter att förbättra struktur och processer. Tillsammans med vår blivande VD kommer vi att kunna förbereda oss genom att utveckla nya spännande verktyg och implementera dessa förändringar i organisationen på sätt som annars inte vore möjliga”, säger Fredrik Newstam, medgrundare av Gazella.

Utöver dessa förändringar så väntar även skärpta dataskyddslagar, såsom GDPR. Dessa lagar ska stärka medborgarnas rättigheter och öka deras integritetsskydd genom att ställa krav på hur europeiska företag och organisationer hanterar personuppgifter.

Gazellas tillväxttakt håller en konstant hög hastighet och bolaget har ständigt målet i sikte: att bli det självklara valet av rekryteringspartner inom ekonomi och finans. Ett första projekt för bolagets framtida VD kommer vara att fokusera på att slutföra bolagets anpassning till GDPR. Omställningen innebär stora möjligheter, men är samtidigt en utmaning när det gäller förbättring av existerande verktyg, ett arbete Gazellas nya VD kommer att få fortsätta.

”Gazella har alltid försökt anpassat sig efter rekryteringsbranschens utmaningar. Vid rekryteringen av en VD till Gazella lägger vi stor vikt vid att hitta en kandidat som delar denna vision och som har förmågan att leda Gazella in i framtiden. Vi kommer att fortsätta på ett redan inslaget spår och letar efter en person med extra stort digitaliseringsfokus, gärna med erfarenhet av en liknande roll på ett tillväxtbolag”, avslutar Patrik Sundelin, medgrundare av Gazella.

Läs mer kring rollen som VD på Gazella nedan:

http://gazella.se/jobb/61/vd-med-digitaliseringsfokus-till-gazella-ett-av-rekryteringsbranschens-snabbast-vaxande-bolag 

Gazella

2017-12-08

Gazella arbetar med rekrytering och konsultlösningar inom områdena redovisning, ekonomi- & affärsstyrning, finans och risk & compliance. Gazella erbjuder en snabb, flexibel och preciserad konsult- och rekryteringstjänst. Genom vår strävan efter att hela tiden förbättra den tjänst som erbjuds till både kandidater och klienter, utvecklar vi branschen framåt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy