Skip to main content

Tillväxt i Göteborgsturismen för 18:e året i rad

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:13 CET

2009 blev, trots den djupa konjunkturdalen, ett nytt rekordår för rese- och turistnäringen i Göteborg. Det betyder att Göteborg haft ett ökat antal gästnätter 18 år i följd.

- Detta är så vitt vi vet unikt bland Europas storstadsregioner, säger Leif Nilsson, VD i Göteborg & Co som 1991 bildades som en samverkansplattform mellan staden och besöksnäringen.

I Göteborg fick privatresandet extra fart tack vare en späckad sommar med stora musik-, motor- och fotbollsevenemang. Men det var först under årets sista vecka som totalsiffrorna tog sig upp på plus – det vill säga under de dagar som bjöd både på den spektakulära utomhusmatchen på Ullevi mellan Frölunda och Färjestad, när det slogs europeiskt publikrekord för ishockey, och det gemensamma nyårsfirandet på Götaplatsen.

Totalt ökade antalet gästnätter i Göteborg till 3 196 000 under hela 2009 – 2 700 fler än året innan. Denna knappt promillestora ökning skedde samtidigt som Sveriges BNP sjönk med 4,3 procent.

Den fortsatt positiva besökstrenden påverkade i första hand hotellbranschen men gav också effekter på ekonomin i stort, inte minst handeln.

Anders Larsson, marknadsdirektör i shoppingcentret Nordstan, redovisar en omsättningsökning på 8 procent för helåret och 11 procent i december.

- Vårt samarbete med Göteborg & Co betyder mycket, säger han. Evenemangen skapar uppmärksamhet åt Göteborg och drar besökare. Sommarsatsningen och satsningen på Julstaden har bidragit mycket till vår utveckling.

Hotellen har haft ett ökat antal privatgäster samtidigt som affärsresandet minskat.

- Generellt för hotellen betyder det oerhört mycket med evenemang, kongresser och mässor Göteborg, säger Markus Oddestad, Föreningen Göteborgshotellen. Mitt eget hotell, Royal, hade 2009 sitt bästa år någonsin – t ex 80 procents beläggning i december tack vare satsningen på Julstaden.

- Vi gläds åt den ökning som skett inom privatresandet vilket bidragit positivt när lågkonjunkturen samtidigt gjort att affärs- och konferensresandet till Göteborg minskat, säger Richard Fredriksson, företrädare för Storhotellgruppen och VD i Quality Hotel 11.

Mer information - ring:

Leif Nilsson, VD Göteborg & Co, 0708 42 04 87.

Anders Larsson, marknadsdirektör Nordstan, 0706 20 92 42.

Markus Oddestad, Föreningen Göteborgshotellen och VD Hotel Royal, 0709 42 19 06.

Richard Fredriksson, Storhotellgruppen och VD Quality Hotel 11, 0708 33 70 70.

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och kunskapsstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på goteborg.com/co

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.