Skip to main content

Ny östrogenbehandling i sprayform för kvinnor i övergångsåldern

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 12:14 CET

Gedeon Richter Nordics AB får godkänd subvention för läkemedlet Lenzetto av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och ingår därmed från och med 2016-11-25 i läkemedelsförmånen. För första gången finns nu en östrogenbehandling i sprayform för kvinnor i övergångsåldern – en transdermal spray innehållande den generiska substansen estradiol (östrogen).

De flesta kvinnor går in i klimakteriet, övergångsåldern, när de är mellan 45 och 57 år. Under övergångsåldern förändras hormonbalansen i kroppen kraftigt. Bland annat minskar äggstockarnas produktion av de kvinnliga könshormonerna östrogen och gulkroppshormon, också kallat progesteron. Det är den minskade mängden östrogen som gör att en kvinna får övergångsbesvär som till exempel svettningar, värmevallningar och underlivsbesvär. Låga östrogennivåer är även en känd riskfaktor för benskörhet och incidensen av frakturer ökar markant efter klimakteriet. En del kvinnor har inte några klimakteriebesvär alls, enbart menstruationen upphör, medan andra kvinnor har besvär i många år.

Vid stora problem med svettningar, värmevallningar och sömn, har östrogen hittills gått att tillföra genom tabletter, depotplåster, gel, vaginaltabletter och vaginalinlägg för att lindra klimakteriesymtom. Lenzetto innehåller estradiol (den form av östrogen som utsöndras av äggstockarna) i en ny transdermal beredningsform, en spray som absorberas av kroppen genom huden.

Lenzetto ger systemisk östrogenersättning och används mot östrogenbristsymtom hos kvinnor i klimakteriet (minst 6 månader sedan senaste menstruation eller kirurgisk menopaus, med eller utan livmoder). Hos kvinnor som har sin livmoder kvar ska behandling med Lenzetto kombineras med ett gestagen.

Lenzetto beräknas finnas på marknaden under maj 2017.

Läs mer om TLV:s godkännande i bifogat dokument.

Om Lenzetto
Lenzetto administreras en gång dagligen som kontinuerlig sekventiell behandling. En avdelad spraydos administreras en gång dagligen på torr och frisk hud på underarmen som inledningsdos. Dosen kan ökas till två avdelade spraydoser dagligen på underarmen baserat på kliniskt svar. Dosökning ska baseras på graden av klimakteriesymptom och får ske tidigast efter 4 veckors kontinuerlig behandling med Lenzetto. Maximal daglig dos är 3 avdelade spraydoser (4,59 mg/dygn) på underarmen. Dosökning ska diskuteras med läkaren. Om graden av klimakteriesymptom inte minskar efter en dosökning, ska dosen titreras tillbaka till den tidigare nivån. Patienter ska regelbundet bedömas (var 3–6 månader) avseende fortsatt behandling. När östrogen ordineras till en postmenopausal kvinna med livmoder, ska behandling med gestagener som är godkända för tillägg till östrogenbehandling inledas samtidigt.

För mer information vänligen kontakta:
Mia Lindeberg, Medicinsk ansvarig Gedeon Richter Nordics AB
e-post: mia.lindeberg@gedeonrichter.eu
tele: 070-466 32 53

Mats Jonsson, VD Gedeon Richter Nordics AB
e-post:mats.jonsson@gedeonrichter.eu
tele: 073-320 65 29

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.