Skip to main content

Taggar

förnybar energi

hållbara byggnader

geoenergi

energieffektiva byggnader

energieffekivisering

Strategisk Innovationsagenda för geoenergi

Strategisk Innovationsagenda för geoenergi

Dokument   •   2017-01-12 15:06 CET

Under 2016 togs en strategisk innovationsagenda (SIA) för geoenergi fram. Syftet med SIA Geoenergi har varit att skapa en strategi för att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation gentemot näringsliv och myndigheter i Sverige. Projektledare och redaktörer för skriften har varit Oskar Räftegård, RISE, och Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum.