borrsvängen.se - Nu egen hemsida!

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 10:56 CEST

Borrsvängen.se är en digital utgåva av branschtidningen Borrsvängen. Här kommer främst innehåll från den tryckta tidningen publiceras, men även exklusiva nyheter utlovas.

Webbupplagan syftar till att bredda läsekretsen och göra Borrsvängen mer tillgänglig och interaktiv.

– Vi vill på det här sättet öka vårt informationsflöde. Med en digital utgåva kan vi löpande publicera nyheter som kanske inte kommer med i tidningen, säger Johan Barth, vd på Geotec.

– Idag är det viktigt att synas i digitala kanaler och få spridning i sociala medier. Det får vi inte med enbart en tryckt upplaga. Våra läsvärdesundersökningar visar att Borrsvängen är väldigt uppskattad och vi vill helt enkelt nå ut till fler läsare.

Johan Barth försäkrar samtidigt att det här inte är ett första steg för att lägga ned den tryckta upplagan.

– Absolut inte. Det traditionella pappersformatet är inte på något sätt ur tiden. Jag är övertygad om att läsarna vill ha en tryckt tidning. Det är den som ligger framme på fikaborden och följer med i bilarna. Borrsvängen.se blir ett komplement till den tryckta tidningen.

Bredare publik

Borrsvängens annonsörer får med webbversionen ytterligare en yta att nå både Borrsvängens läsare och en bredare publik som inte läser den tryckta tidningen.

– Geotec.se har hög ranking i sökmotorerna. Genom att annonsera på borrsvängen.se når annonsörerna dels ut till en bredare publik, dels kan de själva välja tidpunkter för sina annonser helt oberoende av den tryckta tidningens utgivning, säger Johan Barth.

Text: Lars Wirtén

Tidningen hittas nu på www.borrsvängen.se - som det heter, med "ä" i url-koden!

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning

Vi bedriver också omfattande informations- och rådgivningsverksamhet. Välkommen att kontakta oss via vår webbplats med frågor om vatten- och energiborrning och geoenergianläggningar.

Branschtidningen Borrsvängen har funnits i tryckt version sedan 1993. Den har också under flera år funnits att ladda ner från Geotecs hemsida som .pdf-version. Men nu släpps tidningen med egen hemsida - Borrsvängen.se. Främst kommer den tryckta tidningens material visas, men även en del extra material och nyheter som ibland inte får plats i den tryckta versionen.

Läs vidare »

Boverkets förslag till primärenergifaktor på el är konkurrenshämmande

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 10:35 CET

I Boverkets förslag till svensk tillämpning av EU:s direktiv om NNE-byggnader föreslås en primärenergifaktorn 2,5 för eluppvärmda fastigheter. - Tyvärr gör det att lokala kostnads- och miljöeffektiva energilösningar med förnybar energi, kombinerat med konkurrensutsatt elkraft, får svårare att konkurrera med den monopoliserade fjärrvärmen, skriver Johan Barth, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Stoppa monopol på fjärrvärme!

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:48 CEST

När Växjö kommun fick rätt att tvinga nya villaägare att ansluta sig till fjärrvärmenätet, följde fler kommuner efter. - Den fria konkurrensen sätts ur spel med bland annat ytterst oklara miljöargument, skriver Johan Barth, vd för Geotec, i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Växjö i Visby! Almedalsseminarium om kommunmonopol

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 16:50 CEST

Var går gränsen för kommunal självbestämmanderätt? När Växjö kommun tvingar till fjärrvärmeanslutning i ett bostadsområde ställs frågan på sin spets. Ett av kommunens argument är att den egna fjärrvärmen är bäst ur ett miljöperspektiv. Domen som föll till kommunens fördel i Tingsrätten i höstas är intressant och får nationella effekter.

Debatt: Kommuner låser in konsumenter i fjärrvärmenäten

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 09:16 CET

Stockholms tingsrätt gav förra måndagen Växjö kommun rätt att tvångsansluta villaägare till sitt eget fjärrvärmenät. I en debattartikel idag i Svenska Dagbladet uppmanar Geotec tillsammans med flera företrädare för byggbranschen Konkurrensverket att överklaga domen.

Det handlar om ren och skär konkurrensbegränsning. I vårt tycke är det så nära ett sovjetstyre man kan komma. Det är en rättsskandal att tingsrätten bortser från de konsekvenser domen kommer att få: ett carte blanche för samtliga kommuner i Sverige att göra likadant och låsa in kunderna i de egna fjärrvärmenäten.

Det som är förödande med domen är att den enskilde fråntas rätten att själv avgöra vilken lösning som är bäst, billigast och mest miljövänlig.

Vi uppmanar därför alla nuvarande, blivande och drömmande villaägare och fastighetsägare att göra uppror mot detta utslag av överförmynderi från kommunernas sida.

Läs hela debattartikeln på Svenska Dagbladet debatt.

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning

Geotec ger även ut Svensk Geoenergi som kommunikationsplattform för förnybar och gratis energi från markbundna system.

Vi bedriver också omfattande informations- och rådgivningsverksamhet. Välkommen att kontakta oss via vår webbplats med frågor om vatten- och energiborrning och geoenergianläggningar.

Stockholms tingsrätt gav förra måndagen Växjö kommun rätt att tvångsansluta villaägare till sitt eget fjärrvärmenät.I en debattartikel idag i Svenska Dagbladet uppmanar Geotec tillsammans med flera företrädare för byggbranschen Konkurrensverket att överklaga domen. "I vårt tycke är det så nära ett sovjetstyre man kan komma."

Läs vidare »

Fortsätt utgå från köpt energi!

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2015 11:20 CET

​I den artikel den 23 mars på dndebatt.se skrev ett antal personer inom energisektorn en aggressiv text gentemot värmepumparnas fördelar och byggreglerna. Författarna hävdade att den teknik som ger fastighetsägaren miljömässiga och ekonomiska fördelar även gynnas av de befintliga byggreglerna eftersom man bland annat utgår från köpt energi och dessutom eventuellt vara mot gällande EU-direktiv

Di debatt: Löfven glömde geoenergi

Blogginlägg   •   Sep 24, 2014 08:32 CEST

Den framtida försörjningen var en het fråga i valrörelsen. Den långsiktiga lösningen hänger fortfarande i luften. Jag hoppas att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är kloka nog att ta med geoenergin i politiken, skriver Johan Barth, VD för branschorganisationen Geotec på debattsidan i Dagens Industri

Viktigt med ekonomiska och attraktiva alternativ på marknaden

Nyheter   •   Feb 16, 2014 13:43 CET

I en replikväxling i Ny Teknik har Geotec och Svensk Fjärrvärme argumenterat om huruvida Svensk Fjärrvärmes syn på de nuvarande byggreglerna är rättvisa eller ej

I den slutreplik som publicerades i gårdagens nätupplaga på Ny Teknik, skriver Johan Barth, VD för Geotec och Svenskt Geoenergicentrum, att

"Svensk Fjärrvärme vill hindra medborgarna att dra nytta av den gratis solenergi som ligger lagrad i marken. De vill ha byggregler som slår undan benen för en för fastighetsägaren ekonomiskt gynnsam och för samhället resurseffektiv teknik. Detta till förmån för fjärrvärmen som de facto kräver mer av våra gemensamma resurser än geoenergin"

Läs hela replikskiftet på Ny Tekniks webbtidning här

SLUTREPLIK i Ny Teknik. Svensk Fjärrvärme vill slå undan benen för en ekonomiskt gynnsam och för samhället resurseffektiv teknik. De vill hindra medborgarna att dra nytta av gratis solenergi som ligger lagrad i marken, svarar Johan Barth, vd Geotec och Svenskt Geoenergicentrum.

Läs vidare »

Medborgarna och miljön är geoenergins vinnare

Blogginlägg   •   Feb 11, 2014 10:06 CET

Svensk Fjärrvärmes VD, Ulrika Jardfelt angriper i en replik på en debattartikel i Dagens Samhälle under förra veckan, geoenergin och går hårt på att ändra byggreglerna.

Debatten om geoenergi och värmepumpar handlar för Svensk Fjärrvärmes del om marknadsandelar. De företräder ett fåtal, men stora aktörer som gör gigantiska ekonomiska vinster om byggreglerna ändras. Vi företräder i större utsträckning den enskilde samhällsmedborgaren som vill ha möjlighet att använda lokal, förnybar och gratis geoenergi, replikerar Johan Barth på gårdagens webversion av Dagens Samhälle

Debatten om geoenergi och värmepumpar handlar för Svensk Fjärrvärmes del om marknadsandelar. De företräder ett fåtal, men stora aktörer som gör gigantiska ekonomiska vinster om byggreglerna ändras. Vi företräder i större utsträckning den enskilde samhällsmedborgaren som vill ha möjlighet att använda lokal, förnybar och gratis geoenergi, replikerar Johan Barth

Läs vidare »

Debatt: Minska användningen av våra gemensamma resurser

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2014 09:46 CET

Med geoenergi går det oftast att sänka mängden köpt energi drastiskt. Byggnaden kan därefter förbruka mindre av samhällets resurser. Geoenergilösningar innefattar ofta en eldriven värmepump vilket inte är ett argument mot geoenergin. Forskning visar att elanvändning inte bara är en viktig del av, utan också nödvändig, för att öka användningen av förnybar energi i samhället.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • jopslchauodbn.ukyhtrbahtrtazh@gezrotnnec.se
  • +46 75 700 88 20
  • +46 702 30 71 00

Om Geotec

Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.

Geotec driver även Svensk Geoenergi som kommunikationsplattform för förnybar och gratis energi från markbundna system. Ger även ut magasinet Svensk Geoenergi.

Vi bedriver också omfattande informations- och rådgivningsverksamhet. Välkommen att kontakta oss via vår webbplats med frågor om vatten- och energiborrning och geoenergianläggningar.

Adress

Länkar

Koncern