Skip to main content

Dan Sehlberg ny VD för Getupdated Internet Marketing

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:30 CEST

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing har utsett Dan Sehlberg till ny VD och koncernchef. Han är idag VD för Citat Group. Dan Sehlbergs uppgift blir att rusta Getupdated för en fortsatt stark utveckling på den expansiva marknaden för marknadsföring på Internet.  Styrelsen har också utsett Håkan Juserius till ny CFO och vice VD i bolaget. 

– Dan Sehlberg har en stark meritlista och är synnerligen väl lämpad att utveckla bolaget vidare efter förra årets många förvärv. Efterfrågan på tjänster för Internetmarknadsföring växer snabbt och bolaget får nu en ledning som kan genomföra de strukturgrepp som krävs för att möta de tuffa utmaningar som bolaget står inför, säger Kjell Ormegard, styrelsens ordförande.

Dan Sehlberg har mångårig erfarenhet av att leda tjänsteföretag i såväl en noterad som onoterad miljö, i och utanför Sverige. Han är idag VD och koncernchef för kommunikationskoncernen Citat Group där han har ingått i ledningen i nio år. Under den perioden har Citat utvecklats till en välskött och lönsam koncern som är en av de största i sin bransch. Han har tidigare varit VD inom den noterade IT-koncernen Linné Group, samt utvecklat nya Internetrelaterade verksamheter inom bland annat Aftonbladet och Bonnier. Dan Sehlberg har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

– Det här är en lockande utmaning och ett intressant uppdrag för mig. Marknaden för tjänster inom Internetmarknadsföring är spännande och här har Getupdated en mycket stark position. Samtidigt innebär bolagets snabba expansion på flera geografiska marknader stora utmaningar när det gäller ledning, styrning och finansiering, kommenterar Dan Sehlberg.

Håkan Juserius ny CFO och vice VD för Getupdated Internet Marketing

Ledningen för Getupdated förstärks dessutom ytterligare genom att Håkan Juserius rekryteras till posten som ny CFO och vice VD. Han är idag CFO och vice VD på Citat Group och har i många år arbetat tillsammans med Dan Sehlberg. Håkan Juserius har sedan 1990-talet innehaft ledande befattningar i ett flertal tjänsteföretag, bland annat som CFO på de O-listenoterade bolagen Linné Group och Cell Network. Håkan Juserius har en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

– I Håkan Juserius får Getupdated en av Sveriges skickligaste finanschefer som bland annat har stor vana vid förvärvsbaserad tillväxt, kommenterar Kjell Ormegard.

Såväl Dan Sehlberg som Håkan Juserius tillträder den 1 december. Styrelsen ämnar föreslå en kommande extra bolagsstämma att Dan Sehlberg och Håkan Juserius erbjuds optioner på marknadsmässiga villkor motsvarande ca. 7 procent av utestående aktier. Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma med anledning av detta. Bolagets tre huvudägare, Anders Varveus, Åke Eriksson och Mattias Kaneteg, som tillsammans äger ca hälften av bolagets kapital och röster har förbundit sig att rösta för styrelsens förslag i denna del.

Getupdateds nuvarande VD Johan Kadar kvarstår som VD till dess Dan Sehlberg tillträder.

För ytterligare information kontakta:
Kjell Ormegard, styrelsens ordförande, mobil 070-668 93 76.

Om Getupdated Internet Marketing
Getupdated Internet Marketing är en ledande helhetsleverantör inom internetmarknadsföring och onlinekommunikation. Bolaget tillhandahåller ett omfattande utbud av produkter och tjänster för marknadsföring på Internet såsom annonsering, sökmarknadsföring och sökmotoroptimering. Getupdated Internet Marketing har ca 320 anställda i Sverige, Norge, England, Frankrike och USA. Getupdated Internet Marketing är noterat på OMX First North.

Pressmeddelande
Stockholm den 29 september 2008, kl 08.45

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera