Skip to main content

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 17:29 CEST

*Koncernens nettoomsättning ökade till 1,8 MSEK (1,3 MSEK). *Koncernens resultat efter skatt var -0,3 MSEK (-6,4 MSEK). *Bevakningstjänsten GetUpdated Informant har lanserats i två nya språkversioner. *GetUpdated har tecknat avtal om uppdateringstjänster för Intranät med en svensk industrikoncern. Kvartal 2 2003 Under andra kvartalet 2003 avslutades det kostnadsbesparingsprogram som inleddes i juni 2002. Bolaget har erhållit en order från en svensk industrikoncern att leverera Intranätbaserade bevakningstjänster. Dessutom har GetUpdated inlett samarbete avseende bevakningstjänster med två konsumentinriktade portaler. Bevakningstjänsten Informant har dels lanserats som tysk och dansk vesion, dels uppgraderats för nya kundsegment. Finansiell rapportering 2003 – 2004 GetUpdated kommer att lämna följande rapporter under 2003 – 2004: -Delårsrapport Q3 23 oktober 2003* -Bokslutskommuniké 26 januari 2004* * preliminära datum Stockholm den 22 augusti 2003 Fredrik Forssberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta Fredrik Forssberg, VD Telefon 08-527 152 00, 070-847 93 93 fredrik.forssberg@getupdated.com Webb: www.getupdated.com GetUpdateds affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster inom segmenten informationshantering och uppdateringstjänster. GetUpdateds vision är att vara en av de ledande aktörerna inom segmenten informationshantering och mobilt internet genom att erbjuda företag uppdateringar som följd av informationsförändringar på Internet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera