Skip to main content

Extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 18:00 CEST

Getupdateds bolagstämma valde styrelse och beslutade att genomföra en riktad nyemission. Bolagsstämman i Getupdated Sverige AB beslutade att ge Åke Eriksson, Fredrik Forssberg och Mats Norberg fortsatt förtroende som styrelsemedlemmar samt att till nya styrelsemedlemmar välja Bengt Brander och Stig Martin. Bengt Brander är verksam inom IFS Sverige AB och har inga andra styrelseuppdrag. Stig Martín är verksam inom Softronic AB och är styrelseledamot i bl.a. Softronic AB, TurnIT AB och Thalamus Networks AB. Vidare beslutade bolagsstämman att genomföra en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till Stefan Hansson och Pontus Wilgodts. Dessutom kungjorde styrelsen att det mandat styrelsen erhöll på ordinarie bolagsstämma den 18 februari, 2003, att emittera maximalt 2 000 000 aktier utnyttjats i sin helhet. Tecknare av dessa aktier är Åke Eriksson Bil AB samt Wolfgang Hohensee med 1 000 000 aktier vardera. Kursen i samtliga fall uppgår till SEK 0,25. Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs Åke Eriksson till styrelseordförande och Fredrik Forssberg till VD. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Fredrik Forssberg, VD GetUpdated Sweden AB, 08-527 152 00, 070-847 93 93 fredrik.forssberg@getupdated.com, www.getupdated.com Om GetUpdated GetUpdated.com Sweden AB, dotterbolag till NGM-noterade GetUpdated Sweden AB, är ledande leverantör av webb-baserade lösningar som ger intranät/extranät användare uppdaterad och personaliserad information, för snabbare och mer lönsamt beslutsfattande. Produkterna är uppdateringstjänster för bevakning och filtrering av förändringar på webbplatser samt distribution av information till e-post och mobiltelefon. Bland GetUpdateds kunder finns bl.a. Nordea, Golf.se., Mediearkivet GetUpdateds affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster inom segmenten informationshantering och uppdateringstjänster. GetUpdateds vision är att vara en av de ledande aktörerna inom segmenten informationshantering och mobilt internet genom att erbjuda företag uppdateringar som följd av informationsförändringar på Internet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera