Skip to main content

GETUPDATED: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:17 CEST

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 795 KSEK (771 KSEK). · Koncernens resultat efter skatt var -1,0 MSEK (-2,1 MSEK). · Koncernens resultat per aktie var -0,01 · Bolaget har i samarbete med externa partners utvecklat nya bevaknings- och uppdateringstjänster, vilka skall lanseras under hösten 2005. Januari-September 2005 Bolaget säljer webbevakningstjänster under namnet Getupdated Informant. Tjänsterna används i alla typer av organisationer i syfte att effektivisera och strukturera nyttjandet av information på webbsidor. Konceptet är unikt genom att varje enskild användare erbjuds en individanpassad informationstjänst som levererar all relevant information direkt till slutanvändaren. Det medför bland annat stora tidsbesparingar och att medarbetarnas kompetens nyttjas på ett effektivt sätt. Under september och oktober har nya företag och myndigheter anslutits till systemet och insikten om de ekonomiska fördelarna med Getupdateds koncept tilltar. Bolaget har utvecklat en auktionsbevakningstjänst och en sportbevakningstjänst för konsumentmarknaden. I oktober månad lanseras en nyhetsbevakningstjänst som skall vara gratis för användaren. De kommer successivt att integreras i Getupdated Informant. Bolaget kommer att förstärka likviditeten genom ett lån. Styrelsen bedömer att detta kapitaltillskott och ett gynnsammare orderläge kommer att medföra positiva kassaflöden framdeles. Finansiell rapportering 2005/06 Getupdated kommer att lämna följande rapporter under 2005 och 2006: - Bokslutskommuniké 31 januari 2006* * preliminära datum Stockholm den 20 oktober 2005 Fredrik Forssberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta Fredrik Forssberg, VD Telefon 08-527 152 00, 070-847 93 93 E-post: fredrik.forssberg@getupdated.com Webb: www.getupdated.com (För fullständig delårsrapport se bifogad fil) http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41549 GetUpdateds affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster inom segmenten informationshantering och uppdateringstjänster. GetUpdateds vision är att vara en av de ledande aktörerna inom segmenten informationshantering och mobilt internet genom att erbjuda företag uppdateringar som följd av informationsförändringar på Internet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera