Skip to main content

KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMA I GETUPDATED SWEDEN AB

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 16:33 CET

Getupdated Sweden AB (publ) har idag avhållit ordinarie bolagsstämma och beslöt följande: Styrelse Stämman valde en styrelse bestående av: Ordinarie ledamöter * Fredrik Forssberg, omval * Åke Eriksson, omval * Peter Persson, omval * Mita Ryrbäck Reinefjord, nyval * Lo Söderlund, nyval Suppleanter * Jan Lindén, nyval * David Lerdell, nyval Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till stämman valdes Peter Persson till ordförande i Getupdated Sweden AB. Bolagsordning Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen sker med anledning av ny aktiebolagslag. Nedsättning av aktiekapital Stämman beslutade att nedsätta aktiekapitalet till 600 000 för täckande av förlust. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeslutet kräver inte ändring av bolagsordningen Utdelning Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2005. Stockholm den 16 mars 2005 Styrelsen Getupdated Sweden AB GetUpdateds affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster inom segmenten informationshantering och uppdateringstjänster. GetUpdateds vision är att vara en av de ledande aktörerna inom segmenten informationshantering och mobilt internet genom att erbjuda företag uppdateringar som följd av informationsförändringar på Internet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera