Skip to main content

Paul Yates ny vd för Getupdated

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:13 CET

Styrelsen i Getupdated har utnämnt Paul Yates till vd och koncernchef. Paul Yates är en av bolagets två huvudägare. Han är idag styrelseledamot i Getupdated och chef för det engelska dotterbolaget Just Search som han grundade 2003. Han ersätter Oscar Werner, som sedan september i år har varit tillförordnad vd och som nu återgår till sin ordinarie befattning som Sverigechef.

"Paul Yates är en entreprenör och affärsman som har bevisat att han kan kapitalisera på de affärsmöjligheter som erbjuder sig inom internetmarknadsföring och sökoptimering. Hans kompetens och ägarengagemang gör honom väl lämpad för uppdraget att åter göra Getupdated till ett kundorienterat, lönsamt tillväxtbolag", kommenterar Åke Eriksson, styrelseordförande i Getupdated.

Paul Yates är idag anställd som chef för det engelska dotterbolaget Just Search. Han tillträder sin nya befattning omgående med oförändrade anställningsvillkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åke Eriksson, styrelseordförande i Getupdated Internet Marketing AB
Tel: 070-561 90 72, e-post: ake@akeeriksson.se

Detta är Getupdated Internet Marketing
Getupdated är en internationell leverantör av affärsdrivande tjänster på den innovativa och expansiva marknaden för internetmarknadsföring och sökoptimering. Getupdateds roll är att utveckla skalbara verktyg och paketerade tjänster för internetmarknadsföring som driver kundens affär genom hela värdekedjan; medieplanering, kontaktgenerering, optimering av den besökta webbplatsen och konvertering av besök till konkret affärstransaktion. Getupdated har cirka 250 anställda i Sverige, Storbritannien och Frankrike. Getupdated Internet Marketing AB är noterat på Nasdaq OMX First North Premier och har Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera