Diclzchewatrgezqkv3b
Qwmd27gxprx2y12nvy7h Da2a2gqd8azrp9ad8y81

​GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 08:00 CEST

GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. GHP är idag operatör av fyra sjukhus i Sheikh Khalifa Medical City Ajman, Förenade Arabemiraten. Verksamheten har under GHP:s ledning utvecklats mycket positivt och GHP arbetar aktivt för att expandera i regionen.

Nrsku8k3lhbidjy4jqyj
Sh9e4je317ukhihlumqi

​Kommuniké från GHP:s årsstämma 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 10:18 CEST

Kym6lhtqppirzh0ecvne
Sh9e4je317ukhihlumqi Da2a2gqd8azrp9ad8y81

Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 10:42 CEST

Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa första kvartal hittills. Organisk tillväxt på över 10 procent. Försäljningsintäkterna rullande tolv månader överstiger för första gången 1 Mdr. Arbetet med åtgärdsprogrammet fortsätter. Beslut om utbyggnad på Gildhöj i Köpenhamn.

Fs4ochy5fdqvg3ken4fm
Da2a2gqd8azrp9ad8y81

​Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 10:30 CEST

Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet.

Wsewz6mzpmkmr9pw0oyt
Sh9e4je317ukhihlumqi Da2a2gqd8azrp9ad8y81

GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 08:00 CEST

GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från 2 till 3 operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler.

Ifoqqwfaoldwiqc4pkum
Sh9e4je317ukhihlumqi

​GHP publicerar årsredovisning för 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 11:01 CEST

Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2017. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen.

Hwhoxbehcxzzvy7jrset
Sh9e4je317ukhihlumqi Da2a2gqd8azrp9ad8y81

Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:09 CET

Breda förbättringar ger starkt avslut på året. Sammanfattningsvis har vi som koncern tagit stora steg framåt under andra halvåret 2017 och är starkt rustade för lönsam utveckling i en utmanande miljö med stora möjligheter.

M0n9ca7nwgfoixtmdr6y
Knbo4viysgzahzgirphn Sh9e4je317ukhihlumqi

​GHP expanderar sin verksamhet i Köpenhamn

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 08:00 CET

GHP Gildhöj Privathospital växer och upplever en allt ökande efterfrågan från patienter och kunder. Vi har därför beslutat att expandera verksamheten för att möta behovet och möjliggöra fortsatt tillväxt.

Gmpi1gq3cmyzjoe7r7p7
Da2a2gqd8azrp9ad8y81

​Skandia och GHP utökar samarbetet för bättre vård

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 08:31 CET

Skandia och GHP har sedan tidigare ett samarbete gällande försäkringskunder i Stockholm med ortopedi- och ryggskador där fokus är att säkerställa och hålla ihop vårdkedjan för kunderna. Nu utvecklas samarbetet till att även omfatta kunder i Göteborg med dessa skador.

Uvhjtbnyh8rqv4g4465i
Qstwnznzupo8c7nbndbn Da2a2gqd8azrp9ad8y81

GHP startar ny verksamhet inom Urologi

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 08:02 CET

Som ett led i att stärka sin position inom urologin i Stockholm startar GHP en urologisk klinik vid Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Kliniken kommer att ledas av Magnus Annerstedt, som har ett brett engagemang både nationellt och internationellt inom urologin med spetskompetens inom prostatacancervård och robotkirurgi. GHP har sedan tidigare Urologcentrum vid Liljeholmen i södra Stockholm.

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Om GHP Specialty Care AB

Kvalitet genom specialisering

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Adress

  • GHP Specialty Care AB
  • SÖDRA HAMNGATAN 45
  • 411 06 GÖTEBORG
  • SVERIGE