Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 08:02 CEST

Stark organisk tillväxt och resultatförbättring i GHP:s nordiska verksamheter Säsongsvariationer påverkar resultatet negativt i alla tre segmenten Kraftfulla satsningar på digitala lösningar och erbjudanden Nytt avtal tar Vårdsamverkan till 100 Msek i omsättning på årsbasis

Vad är GHP Vårdsamverkan?

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 13:01 CEST

GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås.

GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:13 CEST

Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten.

Delårsrapport januari-juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 08:00 CEST

Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveckling ◼ Den organiska tillväxttakten fortsätter att öka baserat på god efterfrågan i alla kliniker och uppgår till 17 procent ◼ Fortsatt fokus på att utveckla den nordiska verksamheten genom kontrollerad expansion och många små förbättringar ◼ Nya samarbeten i International och Vårdsamverkan ökar GHP:s konkurrenskraft

​GHP inleder samarbete med Doctrin

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 08:01 CEST

GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården.

​GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 08:00 CEST

GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. GHP är idag operatör av fyra sjukhus i Sheikh Khalifa Medical City Ajman, Förenade Arabemiraten. Verksamheten har under GHP:s ledning utvecklats mycket positivt och GHP arbetar aktivt för att expandera i regionen.

​Kommuniké från GHP:s årsstämma 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 10:18 CEST

Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 10:42 CEST

Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa första kvartal hittills. Organisk tillväxt på över 10 procent. Försäljningsintäkterna rullande tolv månader överstiger för första gången 1 Mdr. Arbetet med åtgärdsprogrammet fortsätter. Beslut om utbyggnad på Gildhöj i Köpenhamn.

​Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 10:30 CEST

Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet.

GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 08:00 CEST

GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från 2 till 3 operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler.

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Om GHP Specialty Care AB

Kvalitet genom specialisering

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Adress

  • GHP Specialty Care AB
  • SÖDRA HAMNGATAN 45
  • 411 06 GÖTEBORG
  • SVERIGE