Skip to main content

GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 08:00 CEST

GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från 2 till 3 operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler.

GHP Spine Center Göteborg har en fortsatt positiv utveckling med ökad efterfrågan och kvalitetsresultat i världsklass. Vidare har vi en stark efterfrågan från landstingen och nya samarbeten med försäkringsbolag. Detta gör att ett behov av att öka kapaciteten har uppstått.

Genom ett aktivt arbete med att korta vårdtiderna kan utökningen av operationskapaciteten ske utan att den platskrävande vårdavdelningen behöver utökas. Kapacitetsökningen kan därför ske med god kostnadseffektivitet. Genom att expandera från två till tre operationssalar ökar GHP Spine Center Göteborgs operationskapaciteten betydligt vilket innebär att det finns möjlighet för fortsatt stabil tillväxt.

”Vi prioriterar denna sorts tillväxt, där vi stegvis utökar en framgångsrik verksamhet. Det är ett kostnadseffektivt och lönsamt sätt att växa.”, säger Daniel Öhman, VD för GHP.

Utökningen av antalet operationssalar genomförs utan större investeringar från GHP och förväntas ha en positiv men inte en väsentlig påverkan på GHP:s resultat för 2018. Själva ombyggnationen sker under sommaren 2018 för att minimera störningen av verksamheten.

Göteborg 3 april 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.