Skip to main content

​Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 10:30 CEST

Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet.

”För oss på Trygg-Hansa är det oerhört viktigt att våra kunder får tillgång till högsta möjliga vårdkvalitet och får bästa möjliga service. Samarbetet med GHP stärker vår ambition och vi är glada att nu kunna påbörja denna gemensamma resa”, säger Pierre Schuster, chef företagsmarknad på Trygg-Hansa.

Det strategiska samarbetet innebär att GHP är ansvariga för all vård av Trygg-Hansas patienter som har problem med rörelseapparaten (knä, höft, axel, rygg, hand eller fot). Till skillnad mot hur vården traditionellt köps in med fokus på kostnad per åtgärd, så har detta samarbetet fokus på kvalitetsutfall, preventivt arbete, service och de totala vårdkostnaderna för populationen. GHP är, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, ansvariga för inköp och styrning av all vård, som sedan tillhandahålls av både GHP:s egna kliniker samt externa kliniker.

”Detta är ett otroligt spännande samarbete. För oss innebär det att vi tillsammans med en bra samarbetspartner får utveckla hela den potential som finns inom Vårdsamverkan. När vi fokuserar på kvalitetsutfall och hela vårdkedjorna kan vi åstadkomma betydande förbättringar i vården.”, säger Daniel Öhman, VD på GHP.

Finansiellt innebär detta att omsättningen inom Vårdsamverkan ökar med 40–60 MSEK per år. Cirka 30% av denna omsättningen finns redan idag i GHP:s kliniker, och denna andel väntas öka av samarbetet. För GHP Vårdsamverkan förväntas inte avtalet bidra med någon större positiv effekt under 2018 då investeringar i IT-, process, och allmän verksamhetsutveckling är planerad. Lönsamheten i klinikerna från tillkommande omsättning förväntas ligga i linje med befintliga vinstmarginaler. Avtalet börjar gälla 1/7 2018.

Göteborg, 16 april 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

För ytterligare information:

Daniel Öhman, vd GHP, telefon 0708-55 37 07

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2018 klockan 10:30.

Bifogade filer

PDF-dokument