Välkommen på bokrelease av Slutbantat den 12 februari

Nyheter   •   Jan 17, 2019 11:34 CET

Välkommen på bokrelease av Slutbantat

När: 12 februari klockan 07:30-08:30
Var: Styrelserummet, sal 1418, direkt till höger innanför GIH:s huvudentré

Program
07:30 – Per Nilsson hälsar välkommen till GIH
07:35 – Erik Hemmingsson presenterar boken
07:40 – Allmän frågestund

Vi bjuder på kaffe eller te och smörgås

I Sverige är över hälften av den vuxna befolkningen överviktiga. Detta beror på ärftlighet, födelsevikt, uppväxtfaktorer, hur många fettceller som bildas tidigt i livet, stress, psykologiska faktorer, livsstil och klasskillnader. Boken vill förmedla att många har felaktiga förutfattade meningar om övervikt.
– Överviktiga tillhör en av våra mest sårbara grupper. Överviktiga barn ses som slöa, lata och dumma av andra barn. Vuxna diskrimineras i jobbintervjuer, sjukvården, relationer och stämplas ofta som viljesvaga och karaktärslösa. Detta måste få ett stopp, och det hoppas jag boken kan hjälpa till med, säger Erik Hemmingsson.

Med boken vill Erik förmedla att övervikt inte innebär att det är något fel på kroppen.
– Bara för att kroppen lätt lagrar energi beror det inte på en svag karaktär. Det har sin grund i starka biologiska krafter i kombination med ett samhälle som hela tiden inbjuder till ohälsosamma val.

Erik Hemmingsson är en av Sveriges främsta överviktsforskare och boken grundar sig på över 20 års forskning på övervikt. Erik Hemmingsson är fil. dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap, med. dr i överviktsforskning och beteendeförändring, och docent i överviktsrelaterad forskning (metabolism). Han är verksam som forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm.

Boken har getts ut av Bonnier Fakta som är Sveriges största fackboksförlag.

Ladda gärna ner bokomslaget (bonnierfakta.se)

Välkommen till bokreleasen på Gymnastik- och idrottshögskolan!

Anmäl dig till bokreleasen genom att e-posta louise.ekstrom@gih.se

Då får du ett recensionsexemplar.

För mer information kontakta:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se
tel: 070-202 85 86

Erik Hemmingsson, forskare vid GIH och överviktsforskare, vill att boken Slutbantat ska förmedla att övervikt inte innebär att det är något fel på kroppen. – Överviktiga tillhör en av våra mest sårbara grupper. Barn ses som slöa, lata och dumma av andra barn. Vuxna diskrimineras i jobbintervjuer, sjukvården och relationer. Jag hoppas att boken bidrar till att detta får ett stopp. Välkommen!

Läs vidare »

Välkommen till GIH:s Öppet hus den 14 mars

Nyheter   •   Jan 16, 2019 12:04 CET

När: torsdagen den 14 mars klockan 13:00-16:30

Var: GIH, Lidingövägen 1 vid Stadion i Stockholm
Mer information: www.gih.se/oppethus

Under torsdagen den 14 mars mellan klockan 13:00-16:30 förvandlas GIH:s idrottshall till en mässhall full med aktiviteter. Här kan du utbilda dig till tränare, lärare i idrott och hälsa, sport manager, idrottsvetare och hälsopedagog. I idrottshallen får du träffa lärare, forskare och studenter från GIH:s utbildningsprogram.

Idrottshallen erbjuder även prova-på-aktiviteter som rullstolsbasket, styrketester, trampolin och cirkus, speedshooting och pingisrobot. Här finns även representanter från GIH:s fem olika program där du kan ställa frågor om hur det är att studera vid GIH. Det finns även ett kafé där du kan ta dig en fika.

Du kan dessutom ta del av GIH:s forskare som föreläser om:

– Sjundeklassares fysiska aktivitets- och matvanor

– På GIH kan du bli personlig tränare

– Fysisk aktivitet och hjärnhälsa för unga

– Kan jag äta mig stark?

Här finns även praktiska pass du kan anmäla dig till:

Parkour, Crosstraining, Bolläventyr, Latinoinspirerad dans, Street och hiphop samt Zorba.

Gå in på www.gih.se/oppethus för mer information. Här kan du anmäla dig till de teoretiska och praktiska passen. Om vissa pass är fullbokade så finns många aktiviteter och informationstillfällen i idrottshallen.

Du får gärna kopiera inbjudan och sätta upp den på din skola.

Varmt välkommen!

GIH:s idrottshall förvandlas till en mässhall full med aktiviteter. Här kan du utbilda dig till tränare, lärare i idrott och hälsa, sport manager, idrottsvetare och hälsopedagog. Du får träffa lärare, forskare och studenter från GIH:s utbildningsprogram. Här finns även prova-på-aktiviteter som rullstolsbasket, styrketester, trampolin och cirkus, speedshooting och pingisrobot. Välkommen!

Läs vidare »

Välkommen till seminarium om kropphets och övervikt

Nyheter   •   Jan 15, 2019 13:49 CET

Datum: tisdagen den 12 februari

Klockan: 08:30-11:30

Lokal: aulan i GIH:s lokaler, Lidingövägen 1 bakom Stadion

Över hälften av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga. Enligt Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kostar de överviktiga samhället 70 miljarder kronor. Per år!

Anledningen till fetman kan bero på ärftlighet, födelsevikt, uppväxtfaktorer, hur många fettceller du bildar tidigt i livet, stress, psykologiska faktorer, livsstil och klasskillnader.

Välkommen till ett seminarium där vi bland annat samtalar kring den rådande kroppskulturen, stigmatiseringen i samhället, konsekvenserna av övervikt med ökad risk för sjukdomar och den psykiska ohälsan.

Seminariet inleds med tre korta föredrag:

 • Fler och fler blir överviktiga, vad kan och bör vi göra? – Erik Hemmingsson, överviktsforskare och författare till boken Slutbantat, GIH
 • Nutidens komplexa fysiska rörelsemönster – vad har hänt och vad kan vi göra – Elin Ekblom Bak, forskare vid GIH
 • Så påverkas vi av stigmatiseringen av vikt som finns i samhället – Jenny Vinglid, generalsekreterare vid Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek

Därefter blir det ett samtal mellan

 • Erik Hemmingsson, överviktsforskare och författare till boken Slutbantat, GIH
 • Pia Lindeskog, utredare vid Folkhälsomyndigheten
 • Jenny Vinglid, generalsekreterare vid Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek
 • Håkan Larsson, professor vid GIH

Moderator är Per Nilsson, rektor vid GIH

Efter samtalet har alla deltagare möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Sprid gärna inbjudan till de du vill bjuda in till seminariet.

Välkommen till seminariet!

Anmäl dig på följande länk www.lyyti.in/kroppshets

Läs vidare »

Boken ”Slutbantat” vänder sig till överviktiga och de med fördomar

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 09:18 CET

Erik Hemmingsson, överviktsforskare vid GIH, skrev boken ”Slutbantat” för att öka förståelsen för hur kroppen fungerar. Dels kan överviktiga hitta bättre lösningar än att banta sig genom livet, dels kan stigmatiseringen kring övervikt minska – främst för barnen. – Övervikt grundar sig på starka biologiska krafter i kombination med ett samhälle som hela tiden inbjuder till ohälsosamma val.

Carla Nooijen får SCIF:s vetenskapliga pris

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:28 CET

Carla Nooijen är postdoc forskare vid GIH och har fått SCIF:s lilla vetenskapliga pris. En stor anledning är hennes forskning inom rörelse för olika grupper med funktionsnedsättning, även inkluderande paralympiska idrott som paracykling: – Det är väldigt glädjande att min forskning får denna uppmärksamhet och en stor bekräftelse på vikten av paralympisk idrott inom idrottsvetenskap.

Peter Schantz är Årets cykelhjälte

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 12:00 CET

Peter Schantz har fått utmärkelsen ”Årets Cykelhjälte”. Anledningen är hans viktiga forskning som lyfter fram cyklism och de samhällsekonomiska effekterna av att cykla. Samtidigt som utmärkelsen ägde rum överlämnade Peter Schantz två nya forskningsrapporter till Trafikverket. Dessa rapporter ska användas som underlag för vidare utveckling av våra städer för att få fler att välja cykeln.

Försämring av konditionen i den svenska arbetsföra befolkningen sedan 1995

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 08:30 CET

En ny studie från GIH baserad på en databas med över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga, dvs kondition, mellan åren 1995 och 2017. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent. En av forskarna är Elin Ekblom Bak.

Kom till en heldag på temat Fysisk aktivitet som behandling och prevention av sjukdomar

Nyheter   •   Nov 16, 2018 11:11 CET

Välkommen till en heldagskonferens om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar.

Under heldagen fredagen den 30 november i aulan på GIH i Stockholm bjuds du på följande program:

Fysisk aktivitet vid långvarig generaliserad smärta. Störd smärtmodulering – hur ska man träna? Smärtfysiologi inklusive studier om olika sätt att träna. Bland annat presenteras data från multicenterstudie om styrketräning vid fibromyalgi. Docent, fysioterapeut Monika Löfgren, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Gener och träning – genernas betydelse för hälsa och prestation. Medicine doktor fysiologi Jessica Norrbom, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

Mat för en hälsosam livsstil Medicine doktor fysiologi Maria Ahlsén, Fortasana

Knäartros – det är väl inget man dör av? Artros samt ledproblem i ett större perspektiv. Varför är det inom primärvården viktigt med främjande av fysisk aktivitet samt screening och omhändertagande av ledproblem även för påverkan på alla övriga sjukdomar, inklusive hjärtkärlsjukdom och diabetes? Professor Eva Roos, Inst. för idrottsvetenskap och klinisk biomekanik, Syddansk universitet

Cancer och träning. Professor Carl Johan Sundberg, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

En mångfald medicinska hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos äldre. Professor Michael Tonkonogi i idrottsfysiologi, Högskolan Dalarna

Fysisk aktivitet vid Diabetes typ 1 och typ 2. Fördomar och felaktiga uppfattningar angående fysisk aktivitet för diabetespatienter. Molekylära mekanismer om ökat glukosupptag i muskeln vid fysisk aktivitet. Professor och överläkare Johan Jendle, medicinska kliniken, Örebros universitetssjukhus

ANMÄL DIG PÅ: www.svenskidrottsmedicin.se

Kostnad inklusive lunch: 1 300 kronor och 1 200 kronor för medlemmar i SFAIM. De flesta föreläsarna är författare till nyutkomna FYSS-kapitel (www.fyss.se). Vid frågor kontakta Eva Andersson, vetenskaplig sekreterare i SFAIM, på e-post eva.andersson@gih.se eller på telefon 073-946 00 34.

Under en heldag den 30 november får du ta del av välkända forskare som berättar om hur fysisk aktivitet kan användas på olika sätt. De föreläser bland annat om hur man tränar vid långvarig generaliserad smärta, diabetes, cancer och knäartros. Geners och kostens påverkan samt hälsoeffekter hos äldre som tränar. Varmt välkommen!

Läs vidare »

Mitokondriernas inverkan på syretransport och prestationsförmåga

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 09:15 CET

Mitokondriernas funktion samspelar med hjärtats kapacitet att leverera syre till musklerna för att bestämma den maximala syreupptagningsförmågan. Avhandlingen visar vilka faktorer som påverkar mätningen av mitokondriell oxidativ funktion, tydliga skillnader mellan män och kvinnor och hur träning med extra syrgastillförsel påverkar den mitokondriella anpassningen till intervallträningen.

Kom till en heldag på temat Fysisk aktivitet som behandling och prevention av sjukdomar

Nyheter   •   Okt 26, 2018 17:42 CEST

Välkommen till en heldagskonferens om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar

Under heldagen fredagen den 30 november i aulan på GIH i Stockholm bjuds du på följande program:

Fysisk aktivitet vid långvarig generaliserad smärta. Störd smärtmodulering – hur ska man träna? Smärtfysiologi inklusive studier om olika sätt att träna. Bland annat presenteras data från multicenterstudie om styrketräning vid fibromyalgi. Docent, fysioterapeut Monika Löfgren, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Gener och träning – genernas betydelse för hälsa och prestation. Medicine doktor fysiologi Jessica Norrbom, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

Mat för en hälsosam livsstil Medicine doktor fysiologi Maria Ahlsén, Fortasana

Knäartros – det är väl inget man dör av? Artros samt ledproblem i ett större perspektiv. Varför är det inom primärvården viktigt med främjande av fysisk aktivitet samt screening och omhändertagande av ledproblem även för påverkan på alla övriga sjukdomar, inklusive hjärtkärlsjukdom och diabetes? Professor Eva Roos, Inst. för idrottsvetenskap och klinisk biomekanik, Syddansk universitet

Cancer och träning. Professor Carl Johan Sundberg, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

En mångfald medicinska hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos äldre. Professor Michael Tonkonogi i idrottsfysiologi, Högskolan Dalarna

Fysisk aktivitet vid Diabetes typ 1 och typ 2. Fördomar och felaktiga uppfattningar angående fysisk aktivitet för diabetespatienter. Molekylära mekanismer om ökat glukosupptag i muskeln vid fysisk aktivitet. Professor och överläkare Johan Jendle, medicinska kliniken, Örebros universitetssjukhus

ANMÄL DIG PÅ: www.svenskidrottsmedicin.se

Kostnad inklusive lunch: 1 300 kronor och 1 200 kronor för medlemmar i SFAIM. De flesta föreläsarna är författare till nyutkomna FYSS-kapitel (www.fyss.se). Vid frågor kontakta Eva Andersson, vetenskaplig sekreterare i SFAIM, på e-post eva.andersson@gih.se eller på telefon 073-946 00 34.

Under heldagen fredagen den 30 november i aulan på GIH i Stockholm bjuds du på nya rön om hur fysisk aktivitet kan både behandla och skydda olika sjukdomar. Dagen erbjuder professorer, docenter och experter som föreläser om de senaste nyheterna. Varmt välkommen!

Läs vidare »

Kommande evenemang 2 evenemang

12 Feb 08:30

Seminarium om kropphets och övervikt

2019-02-12, 08:30 - 11:30 CET
GIH:s aula Lidingövägen 1, Stockholm

14 Mar 13:00

Öppet hus på GIH den 14 mars

2019-03-14, 13:00 - 16:30 CET
GIH:s Idrottshall, Lidingövägen 1 i Stockholm

Om GIH

Världens äldsta idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Adress

 • GIH
 • Lidingövägen 1
 • 114 86 Stockholm
 • Sverige