Experter och coach från GIH i SVT:s ”Bästa träningen”

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 07:47 CEST

”Bästa träningen” görs av SVT och handlar om fyra otränade par som under åtta veckor får prova på vars sin träningsform. En av coacherna är Cassandra Spoonberg, tidigare student på GIH. Ansvariga för de fysiska och mentala testerna är docenterna Elin Ekblom Bak och Örjan Ekblom vid GIH samt professor Mats Börjesson, tidigare GIH-anställd och numera vid Sahlgrenska akademien i Göteborg.

GIH fick Hög kvalitet av UKÄ

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2020 10:09 CET

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har sedan 2018 genomfört utvärdering av kvaliteten på ett antal ämneslärarutbildningar. Totalt har 103 utbildningar vid 27 olika lärosäten utvärderats. Mindre än hälften av dessa fick betyget ”Hög kvalitet” och GIH är ett av dessa lärosäten.
– GIH har arbetat systematiskt med att säkra utbildningens kvalitet, följt upp och åtgärdat eventuella brister som upptäckts. Många medarbetare och studenter har varit involverade i detta arbete och det känns väldigt efterlängtat att få detta positiva besked, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.


UKÄ har sedan 2018 nya utvärderingsmodeller som innebär ett gemensamt ansvar för lärosätena och UKÄ. Detta medför att GIH och de andra lärosätena varit delaktiga i processen. Dessa modeller kommer att användas under åren 2017-2022.

Syftet med utvärderingarna är att få en överblick över kvaliteten på de olika utbildningarna utifrån:

– styrning och organisation

– förutsättningar

– utformning, genomförande och resultat

– student- och doktorandperspektiv

– arbetsliv och samverkan

– jämställdhet

I UKÄ:s slutliga yttrande fick GIH det samlande omdömet ”Hög kvalitet”, vilket innebär att ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa säkerhetsställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. Av de ämneslärarutbildningar som UKÄ granskat fick knappt hälften omdömet ”Hög kvalitet” och av de tio utbildningar inom idrott och hälsa är GIH en av sex som fick betyget ”Hög kvalitet”.

I UKÄ:s yttrande om GIH ämneslärarutbildning står att läsa:

”Styrkan bland personalen är den höga andelen tillsvidareanställda och att de arbetar för att säkerställa den vetenskapliga kompetensen hos adjunkterna där hälften är disputerade. Det finns samband mellan forskning och utbildning och miljön erbjuder goda förutsättningar för att utveckla ämneskunnande.

Lärosätet är aktivt inom forskning inom idrottsvetenskapen samt idrott och hälsa, vilket förstärks av att forskare undervisar i utbildningen. Forskningsområdet har en bredd som har hög relevans för studenternas utbildning och kommande yrkesliv. Det som kan förbättras är studenternas självständiga arbete där mindre än hälften visar ämneskunskaper som krävs för yrket.

Studenterna ges förutsättningar för att utveckla ett kritiskt, självständigt och reflekterande förhållningssätt till den aktuella forskningen och utbildningen. Genom hela utbildningen utvecklar studenterna verktyg för att leda undervisning och dessutom är metodik och didaktik genomgående integrerade. Lärosätet beaktar även jämställdhet, etnicitet, funktionsvariation, mänskliga rättigheter, etik och hållbar utveckling. Studenter har goda möjligheter att påverka utbildningens innehåll och genomförande.”

Resultaten från granskningarna publiceras på UKÄ:s webbplats under Högskolekollen.

Läs om kvalitetssäkringen på GIH:s webbplats www.gih.se/kvalitetsarbete

För mer information kontakta:
Per Nilsson, rektor GIH, e-post: per.nilsson@gih.se, tel: 070-636 50 14
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, e-post: louise.ekstrom@gih.se tel: 070-202 85 86

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

UKÄ har utvärderat totalt 03 utbildningar vid 27 olika lärosäten. Mindre än hälften av dessa fick betyget ”Hög kvalitet” och GIH är ett av dessa lärosäten. – GIH har arbetat systematiskt med att säkra utbildningens kvalitet, följt upp och åtgärdat eventuella brister som upptäckts. Många har varit involverade och det känns väldigt efterlängtat med detta positiva besked, säger Per Nilsson.

Läs vidare »

Carina Ödman blir Årets Idrottslärare

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2019 09:29 CET

Svenska Idrottslärarföreningen delar varje år ut ett pris till Årets Idrottslärare. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor. Årets pris går detta år till Carina Ödman, idrottslärare vid Fridaskolan i Göteborg. – Jag blev väldigt överraskad, glad och tacksam när jag fick veta att jag får priset, säger Carina Ödman.

Manligt könshormon ökar prestationen hos friska kvinnor

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 09:53 CEST

Syftet är att mäta om det manliga könshormonet testosteron har effekt på kvinnors fysiska prestation och vilka mekanismer som ligger bakom. Hälften av försökspersonerna har fått testosteron och den andra hälften ett verkningslöst medel. – De kvinnor som fick testosteron hade en tydlig ökning av uthållighet jämfört med de som fick placebo, säger Björn Ekblom, professor emeritus vid GIH.

Välkommen till en konferens om "Fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar"

Nyheter   •   Sep 25, 2019 14:32 CEST

När: Fredagen den 29 november mellan klockan 08.30-17.00
Var: Aulan på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm (Lidingövägen 1, T-bana Stadion)Kostnad:1 300 kronor inklusive lunch och 1 200 för medlem­mar i SFAIM
Arrangör: Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, SFAIM
Anmälan: www.svenskidrottsmedicin.se

08.30-09.15
Fysisk aktivitet är lika bra som samtalsterapi eller läkemedel vid mild till måttlig depression och fysisk aktivitet vid ångestsyndrom. Eva Andersson, docent, läkare, idrottslärare, lektor vid GIH och Institutionen för neurovetenskap, KI.

09.15-10.30
Sömn, fysisk aktivitet och hälsa.Forskningen berör hur sömn och sjukdom i det moderna samhället påverkar vår biologi, kognition, hjärna och hälsa. John Axelsson, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Fika

11.00-11.45
Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet.Maria Hagströmer, docent, fysioterapeut, lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi, KI och KS, samt Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet högskola, Stockholm.

11.45-12.30
Uppdatering av FYSS, engelsk version för EU, i regi av YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet), samt Starkt samband mellan objektivt mätt fysisk aktivitet på måttlig intensitet och hjärtkärlsjukdom efter 15 år. Ing-Mari Dohrn, Med dr, fysioterapeut, YFA-ordförande vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, and Aging Research Center, KI.

Lunch

13.30-14.15
Fysisk aktivitet – effekter och mekanismer i olika vävnader. Carl Johan Sundberg, professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI.

14.15-15.00
Fysisk aktivitet vid migrän. Emma Varkey, Med dr, fysioterapeut vid Institutionen för neuro­vetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet.

15.15-16.15
Fysisk aktivitet och fysisk träning vid kranskärlssjukdom, kronisk hjärtsvikt och rytm- rubbningar. Åsa Cider, Med dr, fysioterapeut vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, samt Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

16.15-16.55
Slutbantat: Hur man kan hjälpa överviktiga individer till en bättre hälsa. Erik Hemmingsson, docent, hälsopedagog och överviktsforskare vid GIH, författare till den nyutkomna boken ”Slutbantat: förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut”.

Vid frågor kan du kontakta:
Eva Andersson, vetenskaplig sekreterare i SFAIM, e-post: eva.andersson@gih.se tel: 073-946 00 34.

Under fredagen den 29 november är det en heldagskonferens vid GIH. Här kan du lära om hur fysisk aktivitet kan lindra sjukdomar som måttlig depression, migrän och kranskärlssjukdom. Du får även kunskap i hur den påverkar vår biologi, kognition, hjärna och hälsa samt effekter och mekanismer i olika vävnader. Föreläsningsserien avslutas med hur överviktiga kan hjälpas till en bättre hälsa. Välkomna!

Läs vidare »

Högre kondition minskar risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död – oavsett ålder och kön

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 07:30 CEST

Studien på friska vuxna personer visar att högre kondition minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö i förtid hos både män och kvinnor i alla åldrar. – Tidigare studier har mestadels genomförts på män. Här är hälften av de totalt 266 000 deltagarna kvinnor och nu kan vi jämföra betydelsen av kondition mellan män och kvinnor, säger docent Elin Ekblom Bak vid GIH.

Välkommen till GIH:s tre seminarier i Almedalen nu på tisdag

Nyheter   •   Jun 28, 2019 09:35 CEST

Det första diskuterar om pulshöjande träning har en positiv effekt på barns inlärning och tankeförmåga. Det andra om att sämre kondition ökar risk för sjukdomar och förtida död och hälften av Sveriges befolkning har en hälsofarligt låg kondition. Det tredje om kontorsarbetares kondition, stillasittande och högintensiv fysisk aktivitet är kopplat till arbetsminne, impulskontroll och sjukskrivning.

Välkommen till GIH:s tre seminarier i Almedalen

Nyheter   •   Jun 18, 2019 12:01 CEST

Det första diskuterar om pulshöjande träning har en positiv effekt på barns inlärning och tankeförmåga. Det andra om att sämre kondition ökar risk för sjukdomar och förtida död och hälften av Sveriges befolkning har en hälsofarligt låg kondition. Det tredje om kontorsarbetares kondition, stillasittande och högintensiv fysisk aktivitet är kopplat till arbetsminne, impulskontroll och sjukskrivning.

Sigmund Loland ny gästprofessor vid GIH

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:28 CEST

Sigmund Loland är professor inom sportfilosofi, sport och etik vid Norges Idrottshögskola. En anledning till att han valde att tacka ja till att bli gästprofessor är bland annat för att GIH är en stor institution som varit banbrytande i sin historia. – Det är världens äldsta idrottshögskola och GIH befinner sig idag på en tydlig utvecklingsresa, säger Sigmund Loland.

GIH anställer två professorer

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2019 08:30 CET

De två professorerna heter Abram Katz och Magnus Lindwall. De har båda anknytning till och samarbetar med GIH:s forskare. – Vi gör en storsatsning genom att anställa två professorer. Deras kompetens kommer att bidra till GIH:s redan idag framgångsrika forskning, säger Per Nilsson, rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Om GIH

Världens äldsta idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Adress

  • GIH
  • Lidingövägen 1
  • 114 86 Stockholm
  • Sverige