Försämring av konditionen i den svenska arbetsföra befolkningen sedan 1995

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 08:30 CET

En ny studie från GIH baserad på en databas med över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga, dvs kondition, mellan åren 1995 och 2017. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent. En av forskarna är Elin Ekblom Bak.

Kom till en heldag på temat Fysisk aktivitet som behandling och prevention av sjukdomar

Nyheter   •   Nov 16, 2018 11:11 CET

Välkommen till en heldagskonferens om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar.

Under heldagen fredagen den 30 november i aulan på GIH i Stockholm bjuds du på följande program:

Fysisk aktivitet vid långvarig generaliserad smärta. Störd smärtmodulering – hur ska man träna? Smärtfysiologi inklusive studier om olika sätt att träna. Bland annat presenteras data från multicenterstudie om styrketräning vid fibromyalgi. Docent, fysioterapeut Monika Löfgren, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Gener och träning – genernas betydelse för hälsa och prestation. Medicine doktor fysiologi Jessica Norrbom, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

Mat för en hälsosam livsstil Medicine doktor fysiologi Maria Ahlsén, Fortasana

Knäartros – det är väl inget man dör av? Artros samt ledproblem i ett större perspektiv. Varför är det inom primärvården viktigt med främjande av fysisk aktivitet samt screening och omhändertagande av ledproblem även för påverkan på alla övriga sjukdomar, inklusive hjärtkärlsjukdom och diabetes? Professor Eva Roos, Inst. för idrottsvetenskap och klinisk biomekanik, Syddansk universitet

Cancer och träning. Professor Carl Johan Sundberg, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

En mångfald medicinska hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos äldre. Professor Michael Tonkonogi i idrottsfysiologi, Högskolan Dalarna

Fysisk aktivitet vid Diabetes typ 1 och typ 2. Fördomar och felaktiga uppfattningar angående fysisk aktivitet för diabetespatienter. Molekylära mekanismer om ökat glukosupptag i muskeln vid fysisk aktivitet. Professor och överläkare Johan Jendle, medicinska kliniken, Örebros universitetssjukhus

ANMÄL DIG PÅ: www.svenskidrottsmedicin.se

Kostnad inklusive lunch: 1 300 kronor och 1 200 kronor för medlemmar i SFAIM. De flesta föreläsarna är författare till nyutkomna FYSS-kapitel (www.fyss.se). Vid frågor kontakta Eva Andersson, vetenskaplig sekreterare i SFAIM, på e-post eva.andersson@gih.se eller på telefon 073-946 00 34.

Under en heldag den 30 november får du ta del av välkända forskare som berättar om hur fysisk aktivitet kan användas på olika sätt. De föreläser bland annat om hur man tränar vid långvarig generaliserad smärta, diabetes, cancer och knäartros. Geners och kostens påverkan samt hälsoeffekter hos äldre som tränar. Varmt välkommen!

Läs vidare »

Mitokondriernas inverkan på syretransport och prestationsförmåga

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 09:15 CET

Mitokondriernas funktion samspelar med hjärtats kapacitet att leverera syre till musklerna för att bestämma den maximala syreupptagningsförmågan. Avhandlingen visar vilka faktorer som påverkar mätningen av mitokondriell oxidativ funktion, tydliga skillnader mellan män och kvinnor och hur träning med extra syrgastillförsel påverkar den mitokondriella anpassningen till intervallträningen.

Kom till en heldag på temat Fysisk aktivitet som behandling och prevention av sjukdomar

Nyheter   •   Okt 26, 2018 17:42 CEST

Välkommen till en heldagskonferens om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar

Under heldagen fredagen den 30 november i aulan på GIH i Stockholm bjuds du på följande program:

Fysisk aktivitet vid långvarig generaliserad smärta. Störd smärtmodulering – hur ska man träna? Smärtfysiologi inklusive studier om olika sätt att träna. Bland annat presenteras data från multicenterstudie om styrketräning vid fibromyalgi. Docent, fysioterapeut Monika Löfgren, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Gener och träning – genernas betydelse för hälsa och prestation. Medicine doktor fysiologi Jessica Norrbom, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

Mat för en hälsosam livsstil Medicine doktor fysiologi Maria Ahlsén, Fortasana

Knäartros – det är väl inget man dör av? Artros samt ledproblem i ett större perspektiv. Varför är det inom primärvården viktigt med främjande av fysisk aktivitet samt screening och omhändertagande av ledproblem även för påverkan på alla övriga sjukdomar, inklusive hjärtkärlsjukdom och diabetes? Professor Eva Roos, Inst. för idrottsvetenskap och klinisk biomekanik, Syddansk universitet

Cancer och träning. Professor Carl Johan Sundberg, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

En mångfald medicinska hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos äldre. Professor Michael Tonkonogi i idrottsfysiologi, Högskolan Dalarna

Fysisk aktivitet vid Diabetes typ 1 och typ 2. Fördomar och felaktiga uppfattningar angående fysisk aktivitet för diabetespatienter. Molekylära mekanismer om ökat glukosupptag i muskeln vid fysisk aktivitet. Professor och överläkare Johan Jendle, medicinska kliniken, Örebros universitetssjukhus

ANMÄL DIG PÅ: www.svenskidrottsmedicin.se

Kostnad inklusive lunch: 1 300 kronor och 1 200 kronor för medlemmar i SFAIM. De flesta föreläsarna är författare till nyutkomna FYSS-kapitel (www.fyss.se). Vid frågor kontakta Eva Andersson, vetenskaplig sekreterare i SFAIM, på e-post eva.andersson@gih.se eller på telefon 073-946 00 34.

Under heldagen fredagen den 30 november i aulan på GIH i Stockholm bjuds du på nya rön om hur fysisk aktivitet kan både behandla och skydda olika sjukdomar. Dagen erbjuder professorer, docenter och experter som föreläser om de senaste nyheterna. Varmt välkommen!

Läs vidare »

Kom till symposium på temat skeletal muscle mitochondrial function

Nyheter   •   Okt 22, 2018 14:56 CEST

Under detta halvdagssymposium får du ta del av de senaste forskningsresultaten från internationella forskare. Symposiet börjar klockan 08:45 i GIH:s aula och slutar klockan 12:00. Varmt välkommen!

Sista chansen att anmäla dig till Idrotts- och hälsokonventet!

Nyheter   •   Okt 22, 2018 09:34 CEST

Om en vecka börjar konventet. Under två dagar fylls GIH:s lokaler med lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger, fritidspedagoger, förskollärare och tränare från hela Sverige. Årets program erbjuder hur du undervisar i bland annat parkour, dans, orientering, Kin-Ball och äventyrspedagogik. Du får även lyssna på föredrag om hedersvåld, idrottsskadans psykologi och hur du överlever som entreprenör.

Sex GIH-studenter får elitidrottsstipendiet

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 08:30 CEST

Totalt har 72 idrottare fått Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrotts-stipendium. Av dessa är sex studenter vid GIH. Paula Juhlin som tävlar i basket, Patricia Axling i Muaythai, Helena Envall i boxning, Emmy Alasalmi i hockey, Christoffer Selvin i speedway och Matilda Vilmar i styrkelyft. Dessa studenter går olika program vid GIH, men alla är antagna till Riksidrottsuniversitetet.

Enkel metod mäter effekt i vardagliga aktiviteter

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 09:04 CEST

Jane Salier Erikssons avhandling syftar till att utvärdera om man kan använda mätningar av hjärtfrekvens som en metod för att bedöma syreupptagningsnivåer i vardagliga aktiviteter, som att cykla eller gå till jobbet. – Många av de metoder som mäter syreupptagning är komplicerade och kostsamma att använda i stor skala, och därför finns det ett behov av enklare mätmetod.

Välkommen till en heldagskonferens om fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar

Nyheter   •   Sep 19, 2018 10:11 CEST

Under heldagen fredagen den 30 november i aulan på GIH i Stockholm bjuds du på följande program:

Fysisk aktivitet vid långvarig generaliserad smärta. Störd smärtmodulering – hur ska man träna? Smärtfysiologi inklusive studier om olika sätt att träna. Bland annat presenteras data från multicenterstudie om styrketräning vid fibromyalgi. Docent, fysioterapeut Monika Löfgren, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Gener och träning – genernas betydelse för hälsa och prestation. Medicine doktor fysiologi Jessica Norrbom, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

Mat för en hälsosam livsstil Medicine doktor fysiologi Maria Ahlsén, Fortasana

Knäartros – det är väl inget man dör av? Artros samt ledproblem i ett större perspektiv. Varför är det inom primärvården viktigt med främjande av fysisk aktivitet samt screening och omhändertagande av ledproblem även för påverkan på alla övriga sjukdomar, inklusive hjärtkärlsjukdom och diabetes? Professor Eva Roos, Inst. fär idrottsvetenskap och klinisk biomekanik, Syddansk universitet

Cancer och träning. Professor Carl Johan Sundberg, Inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet

En mångfald medicinska hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos äldre. Professor Michael Tonkonogi i idrottsfysiologi, Högskolan Dalarna

Fysisk aktivitet vid Diabetes typ 1 och typ 2. Fördomar och felaktiga uppfattningar angående fysisk aktivitet för diabetespatienter. Molekylära mekanismer om ökat glukosupptag i muskeln vid fysisk aktivitet. Professor och överläkare Johan Jendle, medicinska kliniken, Örebros universitetssjukhus

ANMÄL DIG PÅ: www.svenskidrottsmedicin.se Kostnad inklusive lunch: 1 300 kronor och 1 200 kronor för medlemmar i SFAIM. De flesta föreläsarna är författare till nyutkomna FYSS-kapitel (www.fyss.se). Vid frågor kontakta Eva Andersson, vetenskaplig sekreterare i SFAIM, på e-post eva.andersson@gih.se eller på telefon 073-946 00 34.

Under heldagen fredagen den 30 november i aulan på GIH i Stockholm bjuds du på nya rön om hur fysisk aktivitet kan både behandla och skydda olika sjukdomar. Dagen erbjuder professorer, docenter och experter som föreläser om de senaste nyheterna. Varmt välkommen!

Läs vidare »

Partiernas svar om förebyggande ansvar för välfärdssjukdomar

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 08:30 CEST

De stora socioekonomiska skillnaderna och stillasittandet ökar. Samtidigt som befolkningsmängden och de vanligaste folksjukdomarna ökar. Därför har alla partierna fått svara på hur de vill förebygga välfärdssjukdomarna.

Kommande evenemang 1 evenemang

30 Nov hela dagen

Om GIH

Världens äldsta idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Adress

  • GIH
  • Lidingövägen 1
  • 114 86 Stockholm
  • Sverige