Skip to main content

Inbjudan till GIH:s seminarium i Almedalen - 1 timme räcker!

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 07:29 CEST

Här diskuterar representanter från fem riksdagspartier frågor som en timmes daglig rörelse för barn i grundskolan, hur alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet samt onödiga sjukvårdskostnader. Budskapet är att en timmes rörelse räcker för både yngre som äldre och medför ökad koncentrationsförmåga, bättre livskvalitet och förbättrad hälsa.

Datum: Onsdagen den 2 juli
Tid: Mellan klockan 14 och 16
Plats: Sjöbergs trädgård Strandgatan 18 i Visby

Deltagare i den politiska debatten är:
- Hans Backman (fp), Riksdagsledamot Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
- Torbjörn Björlund (v), Riksdagsledamot, Riksdagen
- Andreas Carlson (kd), Idrottspolitisk talesperson, Riksdagen
- Filippa Reinfeldt (m), Sjukvårdslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting
- Gunnar Sandberg (s), Riksdagsledamot Socialutskottet, Riksdagen

Från GIH medverkar:
- Mats Börjesson, professor, GIH
- Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding, nuvarande styrelseordförande GIH
- Karin Henriksson-Larsén, professor och rektor, GIH
- Suzanne Lundvall, lektor, GIH

De tre frågor som ska debatteras är:

1. Deltagandet i fysisk aktivitet och idrottande varierar stort i den svenska befolkningen och deltagandet är bland annat kopplat till utbildningsnivå, socialt nätverk, ekonomi, etnicitet, demografi och kön.

- Vad gör ert parti för att alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet?

2. Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

Vad gör ert parti för att ge svenska barn i grundskolan och gymnasiet rätt till daglig fysisk aktivitet?

3. Fysisk aktivitet är både en behandling av och förebyggande för sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården finns ett tydligt uppdrag att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Trots dessa tydliga budskap så uppmärksammas fysisk aktivitet som riskfaktor fortfarande relativt lite och till exempel antal recept på fysisk aktivitet är väldigt lågt.

- Vad gör ert parti för att stimulera och förbättra möjligheten för vården att genomföra fysisk aktivitet för att behandla och förebygga sjukdom?

LIV2013 i Almedalen

GIH medverkar även team från LIV2013. Gustav Olsson, doktorand på GIH, erbjuder tester vid Kruttornet onsdagen den 2 juli mellan klockan 10 och 16. Här kan du testa din balans och din hur högt du kan hoppa. Det blir även en kortare presentation om LIV2013.

Varmt välkommen till ett fysiskt aktivt seminarium!

Kontakta gärna mig för mer information:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, telefon 08-120 537 11 eller 070-202 85 86

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera