(O)moderna byggregler utan fokus på hållbarhet och digitalisering

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 07:03 CEST

I december 2019 överlämnade Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande till regeringen efter närmare tre års arbete. Glasbranschföreningen håller i sitt remissvar med om att det behövs en genomgripande översyn av byggreglerna, men anser samtidigt att det saknas viktiga satsningar för att få till den grundliga förändring som behövs för att ta byggbranschen in i framtiden.

Glasmästarskärmar minskar smittorisk för utsatta personer

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 07:19 CEST

​Personal i butikskassor, receptioner och servicediskar är yrkesgrupper som kommer i kontakt med många människor. I tider som nu med en hög smittorisk av coronavirus utsätts de extra stor fara. Det här har uppmärksammats på flera håll i landet, där lokala glasmästerier snabbt kunnat bistå med olika lösningar för att minska personalens utsatthet.

​Nu är det klart: Nordbygg arrangeras 29 september till 2 oktober 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 07:20 CET

Det är ingen liten apparat att flytta en mässa med över 800 utställare och 50 000 planerade besökare. Lägg därtill att få det att passa in i den internationella mässkalendern som också har stuvats om rejält. Men nu är det klart, Nordbygg flyttas fram tills efter sommaren och kommer att genomföras mellan 29 september och 2 oktober 2020 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Glasbranschföreningen växlar yrkanden med Byggnads

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 14:02 CET

​Idag 14 februari växlar Glasbranschföreningen och Byggnads yrkanden för Glasmästeriavtalet. Glasbranschföreningen, som företräder drygt 550 företag inom glas- och metallentreprenad, glasmästeri och bilglas, önskar framför allt att årets förhandlingar ska leda till mer branschanpassade arbetstidsregler och bättre förutsättningar för företagen att kunna anställa fler medarbetare.

Elin och Eva – Sveriges nya mästare i konstinramning

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 07:06 CET

I år var det 14 deltagare som tävlade om titeln "svensk mästare". Temat för tävlingen var ”Harry Potter” vilket innebar att deltagarna kunde välja att rama in bild eller objekt som hämtar inspiration från berättelsen om Harry Potter. Med juryns motivering: "Den här inramningen fångar lekfullheten och den magiska stämningen i Harry Potters värld", gick SM-titeln till Elin Åkerberg och Eva Svensson.

​Svensk mästare i konstinramning utses

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2020 07:02 CET

SM i konstinramning 2020 avgörs 31 januari i Stockholm i samband med Glasbranschföreningens branschträff Glasdagen. Tävlingen är öppen för alla konstinramare som arbetar professionellt med konstinramning i Sverige. I år är det 14 deltagare. Tävlingsbidragen bedöms av en professionell jury, utifrån kriterierna val av material, noggrannhet, helhetsintryck, kreativitet och estetik.

​De första glas- och metallingenjörerna har tagit examen

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2020 07:08 CET

Det var både högtidligt och familjärt vid de första glas- och metallingenjörernas examensavslutning i Lerum. - Kul att de är nöjda med utbildningen och den nya kompetens de nu har. Flera har dessutom redan fått nya jobb som projektledare i branschen, säger Karin Lindskog, GBF. Ett stipendium på 10 000 kr tilldelades Daniel Lidén för framstående studieinsatser och gott kamratskap.

​Ny guide till husägare som vill energieffektivisera sin bostad

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 07:05 CET

Nu finns en kostnadsfri webbguide för småhusägare som vill energieffektivisera sin bostad. Min husguide hjälper husägare att identifiera energiåtgärder speciellt anpassade utifrån det egna husets förutsättningar. Projektet engagerar många organisationer och företag och har delfinansierats av Energimyndigheten.

​Högeffektiva glas kan minska EU:s energiåtgång och koldioxidutsläpp med en tredjedel 2030

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 07:03 CET

Glass for Europe har anlitat det oberoende forskningsinstitutet TNO för en studie om energibesparingar och CO2-utsläppsminskningar genom användning av högeffektiva fönsterglas. År 2030 skulle till exempel användningen av avancerade fönsterglas innebära en årlig minskning med nästan en tredjedel av CO2-utsläppen från byggnader inom EU.

Glaspärlan ger glans åt unika glasprojekt

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2019 07:00 CET

Glas är ett fantastiskt material och varje år färdigställs en mängd spännande glasprojekt. Projekt med fokus på nytänkande och med en kombination av teknik och hantverk. Det av Glasbranschföreningen nyinrättade priset Glaspärlan uppmärksammar och premierar ombyggnader, tillbyggnader, speciallösningar eller detaljer i glas som ger platsen eller byggnaden en ny dimension eller ett nytt uttryck.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Redaktör
  • Tidningen GLAS
  • intkfong@gdobfad.svqevi
  • 08-4539079

Om Glasbranschföreningen

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en intresse- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. Föreningen har ca 600 medlemsföretag.

Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Fakta om Glasbranschföreningen
* Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
* Föreningen organiserar företag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglasmästeri och konstinramning.
* Vi har 550 ordinarie medlemsföretag och 50 associerade medlemsföretag.
* Medlemsföretagen svarar för 85 procent av omsättningen i glasbranschen.
* I medlemsföretagen finns 2 900 anställda.
* Glasbranschföreningen är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Glasmästeriavtalet tecknas med Byggnads, Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Föreningen tecknar även ett hängavtal med Handels - Detaljhandelsavtalet.
* Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv
* Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, Auktoriserade Bilglasmästerier, montage av brandklassade partier, MTK, konstinramning och Certifierade Konstinramare.
* Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, förhandlingshjälp, företagarinformation, kursverksamhet, försäkringar, affärssystem, kalkylprogram, auktorisationer, mässaktiviteter, studieresor, försäljning av marknadsföringsmaterial m.m.
* Årligen arrangeras en stor branschträff - Glasdagen/Kongressen - samt olika mindre branschträffar, temadagar och studiebesök.
* Vi ger ut branschtidningen GLAS som utkommer 4 ggr/år – www.tidningenglas.se
* Glasbranschföreningen har en branschanpassning av FR 2000, Glas och Fasad, ett verksamhetsledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14000.
* Medlemsföretagen är anslutna till Glasbranschföreningens Garantifond som ger privatkunder ett utökat konsumentskydd.
* Glasbranschföreningen bedriver opinionsbildning inom frågor som har påverkan för medlemmarna.
* Glasbranschföreningen har ett kansli med tio anställda som ligger på Skeppsbron 40 i Gamla Stan, Stockholm

Adress

  • Glasbranschföreningen
  • Skeppsbron 40
  • 111 30 Stockholm
  • Vår hemsida