Skip to main content

Taggar

Glasbranschföreningens yrkanden - Glasmästeriavtalet 2020

Glasbranschföreningens yrkanden - Glasmästeriavtalet 2020

Glasbranschföreningens yrkanden - Glasmästeriavtalet 2017

Ta del av Glasbranschföreningens yrkanden för Glasmästeriavtalet i sin helhet.

Marknadsanalys av förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar

Syftet med projektet har varit att ge ett verktyg för att bedöma applicerbarhet och efterfrågan från kunder och användare av transparent intelligens i bostadstillämpningar