Skip to main content

Välkommet lagförslag för sund konkurrens i byggbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 14:40 CET

Finansdepartementet föreslår skärpt kontrollsystem för att minska förekomsten av svartarbete inom byggbranschen. Med en ny lag om närvaroliggare på landets byggarbetsplatser och oanmälda kontrollbesök från Skatteverket blir det svårt för oseriösa aktörer att bedriva verksamhet.

Förslaget är viktigt för glasbranschen och en framgång för BBIS (Byggbranschen i samverkan) som länge framhållit problematiken med osund konkurrens och arbetat med förslagen som idag presenteras.

-  Äntligen ser vi att vårt gemensamma arbete inom BBIS ger resultat. Det här kommer att skapa mycket bättre förutsättningar för seriösa företag i byggsektorn att bedriva och utveckla sin verksamhet, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen, och tillägger att:

-  Lagförslaget innebär en något ökad ökad administration för företagen, men det är välmotiverat för att säkerställa sund konkurrens och säkra arbetsplatser.

Förslaget innebär också att den som bedriver byggverksamhet ska föra personalliggare och månatligen skicka den till Skatteverket. Byggherren ska också anmäla verksamma näringsidkare och personer på byggarbetsplatsen till Skatteverket. Det ger också Skatteverket möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök.

Länk till promemorian ”Minskat svartarbete i byggbranschen”:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/38/93/baa773ab.pdf

För mer information kontakta:Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen
erik.haara@gbf.se, 08-453 90 74

Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. GBF har ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation. GBF ger även ut branschtidningen GLAS.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera