Skip to main content

Taggar

Gleerups

Kurslitteratur

Läromedel

Digitala läromedel

Lärare

Digital skola

Det digitala lärandets möjligheter

Tag / Kurslitteratur

​Ny bok stöttar lärare i dagliga konfliktsituationer

​Ny bok stöttar lärare i dagliga konfliktsituationer

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 08:00 CET

Många lärare upplever idag en osäkerhet kring hur de ska göra när ett klassrum blir stökigt eller konflikter uppstår. Nu kommer boken Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus som fokuserar på lärarens ledarskap i vanligt återkommande konfliktsituationer.

Hur stor roll spelar nationella prov vid betygsättning?

Hur stor roll spelar nationella prov vid betygsättning?

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:00 CET

Nationella prov och betygsättning är högaktuellt. Frågor som Hur gör man en rättvis bedömning? och Hur tolkar man provresultat och omdömen? återkommer ständigt i diskussionen. Nu kommer nya boken Prov eller bedömning av Anders Jönsson som sätter fokus på dessa frågor.

​Bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga

​Bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 08:00 CEST

Frågor om ungas läsning och medievanor är ständigt aktuella. Med jämna mellanrum kommer larm om läskris och minskad läsning och åtgärder för att barn och unga ska läsa mer sätts in. Nu släpps boken Läsa mellan raderna som handlar om läsundervisning och lässtrategier i skolan.

​Hur trygg är förskolan?

​Hur trygg är förskolan?

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 09:00 CEST

Sexuella övergrepp på förskolor har skapat stor medial uppmärksamhet. Det har också lett till en ökad oro för pedofilanklagelser hos män som arbetar i förskola och ökade avhopp inom utbildningen. Hur ska de som arbetar på förskolan känna sig trygga? Hur skapar man en förskola som är säker för både barn och pedagoger? Frågorna tas upp i nya boken Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger?

​Konflikthantering i arbetslivet – årets HR-bok

​Konflikthantering i arbetslivet – årets HR-bok

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 13:30 CEST

Idag presenteras årets HR-bok 2015. Priset går till Gleerups bok Konflikthantering i arbetslivet som med konkreta exempel visar hur konflikter kan hanteras och vändas till något positivt och till och med förbättra en organisation.

​En säkerhetspolitik i otakt med tiden?

​En säkerhetspolitik i otakt med tiden?

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2016 09:00 CET

Krig, konflikter och hot i vår omvärld gör att svensk säkerhetspolitik idag är mer omdebatterad än på länge. Nu släpps boken Det säkra landet? om hur den svenska säkerhetspolitiken förändrats efter det kalla krigets slut.

​Nyanlända elevers skolsituation

​Nyanlända elevers skolsituation

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2015 08:30 CEST

Frågor som rör mottagande och skolgång för nyanlända elever har blivit högaktuella i och med den rådande flyktingsituationen. Samtidigt kommer nya bestämmelser i skollagen från den 1 januari 2016 om nyanlända elevers rätt till utbildning. Nu släpps boken Nyanlända i skolan som tar upp nyanlända barns och ungdomars rättigheter i asylprocessen samt de nya bestämmelserna i skollagen.

​Internationell migration nya utmaningar för socialt arbete

​Internationell migration nya utmaningar för socialt arbete

Nyheter   •   Maj 08, 2015 12:00 CEST

Internationell migration och frågor om identitet, rasism, och relationer mellan grupper på etnisk eller nationell grund, är dagsaktuella och viktiga frågor i dagens samhälle. Nu släpps boken Socialt arbete och migration, som visar hur det sociala arbetet ställs inför nya utmaningar när människor i större utsträckning rör sig över statsgränser.

​Hur får vi elever att förstå matematik redan i tidiga år?

​Hur får vi elever att förstå matematik redan i tidiga år?

Nyheter   •   Feb 18, 2015 09:00 CET

Nu släpps boken Matematikdidaktik i praktiken, som visar hur man som lärare, utifrån en genomtänkt didaktik, ska kunna erbjuda eleverna förståelse för olika matematikinnehåll och kontinuitet i inlärningen, från förskoleklassen till högstadiet.

Filmpedagogik skapar lustfylld undervisning
Hur har synen på lärande förändrats?

Hur har synen på lärande förändrats?

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2014 09:00 CET

Synen på lärande förändras i takt med att vårt samhälle förändras. I den nya boken Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer beskrivs olika perspektiv på lärande, skola och utbildning från de senaste hundra åren.

Hur påverkar det samtida medielandskapet skolan?

Hur påverkar det samtida medielandskapet skolan?

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2014 09:00 CEST

Hur påverkas skolan och barns lärande och utbildning av dagens interaktiva medier? Nu släpps den nya boken Interaktiva medier och lärandemiljöer som diskuterar och ställer frågor kring skolan i det samtida medielandskapet.

Hur förändras lärarrollen i en uppkopplad skola?

Hur förändras lärarrollen i en uppkopplad skola?

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2014 14:00 CEST

Digitaliseringen i skolan, att IT används i undervisningen och elever har tillgång till datorer i klassrummen, har förvandlat skolans vardag. Nu släpps boken Lärare i den uppkopplade skolan som tar upp frågor om hur lärarrollen förändras när mobila digitala resurser finns i klassrummet och hur lärandet och utbildningen påverkas.

Lärande bedömning med ökat elevfokus

Lärande bedömning med ökat elevfokus

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2014 06:30 CET

Den tredje upplagan av "Lärande bedömning" har utökats med ytterligare exempel på forskning om formativ bedömning, tillsammans med förslag på hur man kan arbeta med exempelvis återkoppling och kamratbedömning, men framför allt finns ett tydligare fokus på det som kallas för ett ”formativt förhållningssätt”. Den innehåller dessutom en diskussion om nationella prov, likvärdighet och sambedömning.

Varför pedagogisk dokumentation?

Varför pedagogisk dokumentation?

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2013 07:00 CET

Boken ”Varför pedagogisk dokumentation?” är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Nu kommer boken i en kraftigt reviderad och uppdaterad upplaga. Författare är Hillevi Lenz Taguchi, professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Efterlängtad bok om bedömning i NO

Efterlängtad bok om bedömning i NO

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2013 07:00 CEST

Undervisning i NO-ämnena ska ge eleverna förutsättningar att ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang. Nu finns en bok som ger lärarna redskap att lättare bedöma i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor och hur kan de stödja elevernas fortsatta utveckling.

Våld i hemmet – öppen föreläsning om aktuellt ämne

Våld i hemmet – öppen föreläsning om aktuellt ämne

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2013 07:00 CET

Den 13 februari anordnas ett seminarium kring temat Våld i hemmet i samarrangemang mellan Gleerups, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Föreläsare på seminariet är Barnombudsmannen och forskaren Carolina Överlien, författare till den nyutkomna boken Våld i hemmet – barns strategier (Gleerups).

Vad gör unga på nätet?

Vad gör unga på nätet?

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2012 07:00 CEST

Det finns många åsikter om vad unga gör på nätet. Massmedierna fylls av larmrapporter och varningar kring nätmobbning och sexuella övergrepp. Hur ska man förhålla sig till ungas nätanvändning? Vilka krav är rimliga att ställa? Vilka regler ska gälla?

Har Sverige världens mest jämställda män?

Har Sverige världens mest jämställda män?

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2012 11:46 CEST

Sverige är världens mest jämställda land, med världens mest jämställda män. Åtminstone framställs Sverige ofta som ett land där jämställdhet i princip uppnåtts, och svenska män beskrivs som goda och jämställda i offentlig debatt eller i många vardagliga samtal. Gleerups ger nu ut antologin Andra Män. En bok om det ständigt aktuella ämnet -jämställdhet.

Lärande bedömning i nya upplaga anpassad efter Lgr11.

Lärande bedömning i nya upplaga anpassad efter Lgr11.

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2011 09:58 CEST

Boken Lärande bedömning blev snabbt uppskattad kurslitteratur när den lanserades förra året. Nu har författaren Anders Jönsson arbetat fram en ny upplaga som är anpassad efter Lgr11.