Skip to main content

Våld i hemmet – öppen föreläsning om aktuellt ämne

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 07:00 CET

Den 13 februari anordnas ett seminarium kring temat Våld i hemmet i samarrangemang mellan Gleerups, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Föreläsare på seminariet är Barnombudsmannen och forskaren Carolina Överlien, författare till den nyutkomna boken Våld i hemmet – barns strategier (Gleerups).

De senaste åren har Barnombudsmannen lyssnat systematiskt på barn och unga i utsatta situationer. Barn som omhändertagits i samhällsvård uttryckte en stor besvikelse över att samhället reagerat så sent. Ofta lyser socialtjänsten med sin frånvaro och rättsväsendet, som ska skydda barnen, upplevs som långsamt, obegripligt och skrämmande. Barnombudsman Fredrik Malmberg berättar om arbetet med barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relationer och de förslag till förändringar som arbetet mynnade ut i.

Carolina Överlien är fil. dr. och forskare på Nasjonalt kunskapscenter om våld och traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge och är dessutom del av ett expertråd hos Barnombudsmannen.

Boken Våld i hemmet – barns strategier baserar sig på 25 intervjuer med barn och ungdomar som blivit utsatt för våld av någon närstående. Boken ger en bättre förståelse av hur barn upplever våld och hur de reagerar och agerar före, under och efter våldsepisoderna. Carolina Överlien presenterar också omfattande internationell forskning på området.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har skrivit förordet till boken och de båda föreläser på det öppna seminariet som äger rum den 13 februari klockan 13-15 i aulan på Institutionen för socialt arbete.

Mer information om seminarieprogrammet och anmälan finns på gleerups.se


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 60 anställda och omsätter 175 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.