Dp4uon8r8oblv0zzskmh

Ny rapport: Så ska Sverige växa – 50 förslag för hur långsiktighet och mångfald av ägandet kan premieras

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 08:30 CEST

Tankesmedjan Global Utmaning och forskaren Sophie Nachemson-Ekwall verksam vid Handelshögskolan och senior rådgivare till tankesmedjan ger ut rapporten ”Hållbar ägararkitektur för Sverige” med 50 förslag som kan ligga till grund för en bred diskussion kring hur Sverige ägs.

Crgrcyo7u4hlp5hvjxpw

Johan Hassel invald i regeringsdelegation för Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   2016-03-17 15:25 CET

Idag presenterade regeringen den delegation som kommer att arbeta med genomförandet av Agenda 2030 – FNs utvecklingsmål. Global Utmanings VD Johan Hassel är en av de experter som ingår i delegationen.

Media-no-image

”The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change" - Rapportlansering på bokmässan i Göteborg idag

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 09:28 CEST

Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens utmaningar? Global Utmaning lanserar tillsammans med Svenska Institutet och Föreningen Norden skriften ”The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change” på bokmässan i Göteborg fredag 25 september.

Artikelförfattarna Tove Lifvendahl, Katrine Marçal, Mats Svegfors, Stefan Edman och Dagfinn Høybråten synar vägval som format den nordiska modellen och stakar ut möjliga vägval för att bemöta framtidens utmaningar.

Tove Lifvendahl ifrågasätter bristen på nordisk nyfikenhet mot resten av världen, med tanke på att morgondagens konkurrensförmåga återfinns i kapaciteten att utveckla humankapitalet. Katrine Marçal diskuterar kring varför världens mest familjevänliga arbetsmarknad inte med automatik också blivit den mest kvinnovänliga. Norden har en hög andel yrkesarbetande kvinnor men inkomstklyftor och glastak består.

Mats Svegfors diskuterar huruvida social tillit som tidigare utgjort nyckel till Nordens framsteg istället kan bli morgondagens hinder när arbetsmarknaden och individer internationaliseras i allt högre grad. Stark tillit till gårdagens institutioner kan riskera att bli en konserverande istället för en pådrivande faktor.

Stefan Edman beskriver hur Norden nu har möjlighet och kapacitet att ta täten i en grön cirkulär omställning för miljön, och Dagfinn Høybråtens inlägg betonar att den nordiska regionen idag har bättre förutsättningar än de flesta andra att lyckas med de reformer som globaliseringen leder till – så länge de nordiska länderna rör sig framåt tillsammans.

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens utmaningar? Global Utmaning lanserar tillsammans med Svenska Institutet och Föreningen Norden skriften ”The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change" på bokmässan i Göteborg idag.

Läs vidare »
Du0dim3rte2fsbiwntla

Inbjudan: Global Utmaning i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 16:51 CEST

Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till två seminarieserier under Almedalsveckan 2015. Välkommen!

Media-no-image

Seminarieinbjudan: Värdeskapande som motor i ekonomin

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 11:03 CEST

Global Utmanings projekt ”Reinventing the Nordic Way” undersöker de ekonomiska vägarna till en ny berättelse – ett narrativ – förvärdeskapande, sysselsättning och välfärd. Projektet söker förnya den nordiska modellens samhällsekonomiska dimension till en som ger bättre svar på framtidens globala utmaningar.

Global Utmaning bjuder nu in till seminariet Värdeskapande sommotor i ekonomin. Seminariets hypotes testas i ett interaktivt seminarium med deltagare som kan bidra med insikter.

Medverkande: Ardalan Shekarabi Civiliminister, Magnus Henriksson Professor och VD på IFN, Göran Marklund VINNOVA, Ulf Dahlsten Global Utmaning 

Välkommna!

Global Utmaning

Tid: 6 Maj 2015 14.00-17.00

Plats: Kungsgatan 28 A Visions lokaler

Anmälan och mer information finns här

Global Utmaning är en oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.

Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk och arbetar med strategisk analys, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarium och rapporter.

Vi är ett engagerat och erfaret nätverk av rådgivare med tvärsektoriell kompetensoch en starkt tro på framtiden.

Global Utmaning bjuder nu in till seminariet "Värdeskapande som motor i ekonomin". Seminariets hypotes testas i ett interaktivt seminarium med deltagare som kan bidra med insikter. Tid: 6 Maj 2015 14.00-17.00 Plats: Kungsgatan 28 A Visions lokaler Anmälan: http://simplesignup.se/event/58905

Läs vidare »
Yg0arnqrynrxmnvjdwvj

Inbjudan till fördjupande (ny)valsanalysseminarium: Decemberöverenskommelsen och dess politiska konsekvenser

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 15:11 CET

Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till ett seminarium om Sveriges parlamentariska läge. Valåret 2015 avslutades med att det utlysta extra valet ställdes in efter Decemberöverenskommelsen, som sedan dominerat den politiska debatten. I grunden förändrade decemberöverenskommelsen allt och inget – den rödgröna regeringen fortsätter, blockpolitiken består och Sverigedemokraterna är exkluderade.

Fc2syhhkkvhyu19m8fwo

Int. seminarium: Ojämlikhet, finansiell stabilitet & tillväxt med bl.a. Jonathan Ostry (IMF), Anna Felländer (Swedbank), Michael Kumhof (IMF) och Finansmarknadsminister Per Bolund

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 13:27 CET

Global Utmaning & Swedish House of Finance bjuder in till det internationella seminariet "Inequality, Financial Stability and Sustained Growth." Medverkar gör bland andra Jonathan Ostry och Michael Kumhof från IMF, Anna Felländer, Chefsekonom på Swedbank samt Finansmarknadsminister Per Bolund. När: 13 november kl.10-15 Var: Folksam, Bohusgatan 14 Läs mer & anmäl dig här: http://goo.gl/KrJIvk

R2apertqcg1l7vr2euyb

Intervju med Global Utmanings grundare Kristina Persson – Statsråd i den nytillträdda regeringen

Nyheter   •   2014-10-07 13:50 CEST

R2apertqcg1l7vr2euyb

Intervju med Global Utmanings grundare Kristina Persson – Statsråd i den nytillträdda regeringen

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 13:47 CEST

Media-no-image

Nordiskt samarbete för en effektiv katastrofberedskap

Pressmeddelanden   •   2014-08-11 19:52 CEST

Nordiskt samarbete för en effektiv katastrofberedskap

När vi skriver detta brev är storbranden i Västmanland ännu inte under kontroll. Branden har belyst att den svenska, nationella förmågan att hantera katastrofer lider av allvarliga brister. Egen kapacitet och beredskap tycks inte ha funnits och hjälpen med plan från Italien och Frankrike kom sent.

Tankesmedjan Global Utmaning och Föreningen Norden vill uppmärksamma Regeringen på att Torvald Stoltenberg i sin rapport i 2009 om Nordisk Samarbeid om Utenriks- og Sikkerhetspolitik föreslog att de nordiska regeringarna skulle bygga upp en Katastrofenhet som ett av många områden som lämpar sig för nordiskt samarbete:

”Forslag 8. En katastrofenhetDet etableras en nordisk katastrofenhet med tanke på større katastrofer og ulykker i Norden og andre land. Enhetens hovedoppgave vil være å legge tilrette for en samordnet nordisk innsats ved behov. Enheten vil holde oversikt over tilgjengelig materiell og personell og etablere nettverk mellom de mange offentlige og private organisasjonene som er aktive på dette feltet. Enheten vil utvikle nordiske grupper/lag for å dekke spesielle behov, blant annet innenfor avansert søk og redning.”

Vi vill med detta brev påminna om förslaget och hoppas att regeringen engagerar sig för ett skyndsamt genomförande: Gemensamma resurser, kapacitet, övning och samarbete mellan Finland, Norge, Danmark och Sverige är ett kraftfullt och kostnadseffektivt att skapa god beredskap inför oförutsedda händelser med risk för katastrofala konsekvenser.

Med vänlig hälsning
Bo Andersson, Föreningen Norden
Kristina Persson, Global Utmaning

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

Föreningen Norden och Global Utmaning har idag - med anledning av branden i Västmanland - skickat följande brev till Ewa Björling, Nordisk samordningsminister och Karin Enström, Försvarsminister angående behovet av nordiskt samarbete för en effektiv katastrofberedskap.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • mia.lauren@globalutmaning.se
  • 0765279460

Om Global Utmaning

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som arbetar för hållbar utveckling.

Global Utmaning är en fristående, oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.

Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle. Global Utmaning är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter. Tankesmedjan har ett erfaret och kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens och en stark tro på framtiden.

Verksamheten leds av ett kansli som styr idéarbetet, verksamhetsutvecklingen och genomför projekt samt en styrelse som beslutar om tankesmedjans inriktning.

Tankesmedjan är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.

Adress

  • Global Utmaning
  • Birger Jarlsgatan 27
  • 111 45 Stockholm
  • Sweden
  • Vår hemsida