Media-no-image

Nordiskt samarbete för en effektiv katastrofberedskap

Pressmeddelanden   •   2014-08-11 19:52 CEST

Nordiskt samarbete för en effektiv katastrofberedskap

När vi skriver detta brev är storbranden i Västmanland ännu inte under kontroll. Branden har belyst att den svenska, nationella förmågan att hantera katastrofer lider av allvarliga brister. Egen kapacitet och beredskap tycks inte ha funnits och hjälpen med plan från Italien och Frankrike kom sent.

Tankesmedjan Global Utmaning och Föreningen Norden vill uppmärksamma Regeringen på att Torvald Stoltenberg i sin rapport i 2009 om Nordisk Samarbeid om Utenriks- og Sikkerhetspolitik föreslog att de nordiska regeringarna skulle bygga upp en Katastrofenhet som ett av många områden som lämpar sig för nordiskt samarbete:

”Forslag 8. En katastrofenhetDet etableras en nordisk katastrofenhet med tanke på større katastrofer og ulykker i Norden og andre land. Enhetens hovedoppgave vil være å legge tilrette for en samordnet nordisk innsats ved behov. Enheten vil holde oversikt over tilgjengelig materiell og personell og etablere nettverk mellom de mange offentlige og private organisasjonene som er aktive på dette feltet. Enheten vil utvikle nordiske grupper/lag for å dekke spesielle behov, blant annet innenfor avansert søk og redning.”

Vi vill med detta brev påminna om förslaget och hoppas att regeringen engagerar sig för ett skyndsamt genomförande: Gemensamma resurser, kapacitet, övning och samarbete mellan Finland, Norge, Danmark och Sverige är ett kraftfullt och kostnadseffektivt att skapa god beredskap inför oförutsedda händelser med risk för katastrofala konsekvenser.

Med vänlig hälsning
Bo Andersson, Föreningen Norden
Kristina Persson, Global Utmaning

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

Föreningen Norden och Global Utmaning har idag - med anledning av branden i Västmanland - skickat följande brev till Ewa Björling, Nordisk samordningsminister och Karin Enström, Försvarsminister angående behovet av nordiskt samarbete för en effektiv katastrofberedskap.

Läs vidare »
Fzavnkdjailrin3pqhsc

Det dolda biståndet? Ny rapport från Global Utmaning

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 12:18 CEST

Pengarna som migranter skickar till anhöriga mellan och inom länder har kommit att revolutionera synen på den globala migrationens utvecklingsbidrag. Att vi i Sverige, ett framstående biståndsland med en förhållandevis öppen migrationspolitik har talat så lite om remitteringar är märkligt. Global Utmaning släpper rapporten "Det dolda biståndet? Frågor och svar om migranters remitteringar"

Szdww9zr37mystgf39dq

"Combatting the Debt Addiction" med Lord Turner, finansminister Anders Borg och vice Riksbankschef Karolina Ekholm

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 12:01 CEST

Global Utmaning arrangerar tillsammans med SIFR ett seminarium med fokus på den privata skuldsättning, den finansiella stabiliteten och det globala finansiella systemet. Håller vi på att bli beroende av ständigt ökad skuldsättning, tillgångsinflation och bubblor? Vilken roll spelar det finansiella systemet och krävs det globala regleringar? Torsdag 22 maj, kl 13-16 Handelshögskolans Aula

Au5rm4jj8pdy4hluema1

"Vi tar debatten om framtidens Europa": Ny medborgarskrift ska sätta fart på EU-valrörelsen

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 12:16 CET

Tankesmedjan Global Utmaning lanserar medborgarskriften “Vi tar debatten om framtidens Europa”. Boken syftar till att bredda och lyfta EU-debatten i Sverige och lanseras idag på Global Utmanings och Hallvarsson & Halvarssons Europakonferens. Europaminister Birgitta Olsson inleder konferens och den avslutas med en EP-kandidatdebatt m bl a Lars Adaktusson (kd) och Jytte Guteland (s).

Pawscp8gjgjkfssnxodl

Ny ABBBA-rapport: Biodrivmedel på Syds villkor - om afrikanska bönder och producenter formulerade hållbarhetskraven

Pressmeddelanden   •   2014-03-14 06:48 CET

Hur ska omställningen från fossila till förnybara drivmedel utformas på bästa sätt? Hur skulle EU:s hållbarhetskriterier se ut om de var utformade av de direkt berörda i Afrika, istället för att ha lobbats fram i Bryssel? Detta är huvudfrågeställningarna i en ny rapport från ABBBA – African Biofuel & Bioenergy Business Assessment – som presenteras på Sida fredag 14 mars klockan 9-11.

Jfmtbyhhinq7yokxrqxw

Global Utmaning beviljas EU-medel för grekisk-svenskt samarbete: ”Seeing other countries”

Pressmeddelanden   •   2014-01-24 10:16 CET

”Seeing other countries” syftar till att främja unga människors rörlighet inom den europeiska unionen och utforska sambanden mellan ungdomsarbetslöshet, rörlighet och framväxandet av högerpopulistiska och nationalistiska rörelser i dagens Europa. Projektet är ett samarbete mellan Global Utmaning och bl.a. Atens stad och finansieras genom EU-kommissionens program Ung och Aktiv i Europa.

Media-no-image

Diös ny partner till tankesmedjan Global Utmaning

Pressmeddelanden   •   2013-12-11 11:42 CET

Fastighetsbolaget Diös blir ny partner till den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Överenskommelsen är inledningsvis på ett år och kommer framförallt att inriktas mot arbetet med hållbar stadsutveckling.

Tankesmedjan Global Utmaning arbetar med globala utmaningar som rör ekonomi, energi och klimat. Områden som på olika sätt ska hanteras i fungerande städer. Därför ägnar också tankesmedjan mycket energi åt hållbar stadsutveckling.
– Vi är mycket glada över att få Diös som ny partner, säger Kristina Persson, ordförande i Global Utmaning. Det är precis den typen av samhällsbyggande företag och organisationer som vi vill samarbeta med i vårt arbete med hållbara städer. 

För Diös innebär partnerskapet med Global Utmaning att man får tillgång till tankesmedjans nätverk och breda kompetens inom flera olika områden.
– Eftersom vi ökat vårt fokus på hållbarhet är Global Utmaning en stimulerande aktör att jobba tillsammans med utifrån sitt initiativ och sina erfarenheter inom området, säger Christer Sundin, VD för Diös.

Kontaktpersoner:

Christer Sundin, vd Diös, 010-470 96 50

Kristina Persson, ordförande i Global Utmaning, 070-5959948

Mer information om Global Utmaning: www.globalutmaning.se
Mer information om Diös: www.dios.se


Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

Fastighetsbolaget Diös blir ny partner till den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Överenskommelsen är inledningsvis på ett år och kommer framförallt att inriktas mot arbetet med hållbar stadsutveckling.

Läs vidare »
L2dfziu4x5qgc3qxm5iq

“Både moderater och socialdemokrater duckar i skattefrågan”

Pressmeddelanden   •   2013-11-14 07:56 CET

Vem bestämmer egentligen vilka skatter vi har i Sverige? Är de senaste 25 årens dramatiska skattesänkningar framtvingade av den internationella skattekonkurrensen, eller beror de på politiska val? Rapporten ”Makten över skatten” presenteras idag den 14/11.

Media-no-image

Riksbyggen och Global Utmaning vill lyfta ungas perspektiv i bostadsdebatten

Pressmeddelanden   •   2013-11-04 08:30 CET

Bostadsbristen i många av landets tätorter är ett stort problem.  Färska studier visar att just oron över att inte hitta en bostad är något som många unga människor delar. Ändå saknas ofta unga människors perspektiv när bostadsfrågan diskuteras och nya bostäder planeras. Det är en brist som Riksbyggen tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning nu vill råda bot på.

Tillsammans genomför Riksbyggen och tankesmedjan Global Utmaning en serie rundabordssamtal där frågor om ungas förutsättningar på bostadsmarknaden och perspektiv på bostadsfrågor, bostadsbyggande och planering står i fokus. Syftet är att med hjälp av deltagare med olika kunskap och erfarenhet av bostäder och byggande identifiera strategiska frågor som behöver utredas, förändras och kanske drivas politiskt. Till varje samtal bjuds en internationell forskare och inspiratör in för att ge nya perspektiv till den svenska diskussionen.

- För oss är ungas boende en strategisk fråga och någonting vi prioriterar högt. Ungas svårigheter på bostadsmarknaden är ett hot mot Sveriges framtida utveckling och den ekonomiska tillväxten. Det är en problematik vi delar med många länder och just det internationella perspektivet är något som vi hoppas Global Utmaning kan bidra med till vårt fortsatta arbete, säger Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.


Tankesmedjan Global Utmaning har tidigare bland annat genomfört projektet The Baltic Edge med ett europeiskt fokus på hur ungas egna idéer kan utveckla arbetsmarknaden. Sedan ett par år tillbaka bedriver man också ett arbete kring Hållbara städer i syfte att påverka politiska prioriteringar och samhällsstyrning för en hållbar stadsutveckling i Sverige och i världen.

- För oss som tankesmedja är det oerhört värdefullt att få arbeta nära viktiga aktörer som Riksbyggen som kan tillföra erfarenhet och gör att de frågor och idéer vi fångar upp kan komma till nytta och praktisk användning, säger Hanna Begler, projektledare för Hållbara städer på Global Utmaning.

Det första rundabordsmötet äger rum den 20 november och gästas då av professor Howard Williamson, expert på European Youth Policies vid University of South Wales.

För mer information om samtalsserien:
Lotta Jaensson, Riksbyggen, 0725-88 20 67
Hanna Begler, Global Utmaning, 0705-21 00 11


Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

Bostadsbristen i landets tätorter är ett stort problem. Färska studier visar att just oron över att inte hitta en bostad är något som många unga människor delar. Ändå saknas ofta unga människors perspektiv i bostadsdebatten. Det här är en brist som Riksbyggen och Global Utmaning nu vill råda bot på. Med start den 20/11 genomför man en serie rundabordssamtal där ungas perspektiv står i fokus.

Läs vidare »
Media-no-image

Nordic Action Group on Climate and Energy: "Grön tillväxt. Norden kan bättre."

Pressmeddelanden   •   2013-09-21 09:53 CEST

"Obamas dygn i Stockholm illustrerar både att intresset för vad Norden kan tillföra det globala samarbetet är starkt, och att de nordiska länderna uppfattas som föregångsländer i arbetet med att motverka förödande klimatförändringar och bygga hållbara samhällen." Det skriver sju nordiska näringslivsföreträdare från NAG tillsammans med Kristina Persson på Di Debatt den 21/9. 

Debattartikeln i Dagens Industri bygger på slutsatser och rekommendationer ur rapporten Nordic Energy Ways in Europe som näringslivsgruppen Nordic Action Group on Climate and Energy presenterar inför IPCC dagarna i Stockholm den 24-26/9.

Artikeln är undertecknad av Hörður Arnarson, vd, Landsvirkjun, Island, Carl Bennet, styrelseordförande, Getinge, Sverige,Henrik Ehrnrooth, styrelseordförande Caverion, Pöyry och YIT, Finland, Anders Eldrup, fd vd, Dong Energy, ordförande, Copenhagen Cleantech, Danmark, Ulrik Federspiel, direktör, Haldor Topsøe, Danmark, Anders Olsson, vice vd, Eon Norden, Sverige tillsammans med Kristina Persson, ordförande, Global utmaning.

Läs eller ladda ner rapporten Nordic Energy Ways in Europe här.

Läs eller ladda ner bakgrundsrapporter från Nordic Action Group här.

Mer om Nordic Action Group on Climate and Energy finns här.


Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

"Obamas dygn i Stockholm illustrerar både att intresset för vad Norden kan tillföra det globala samarbetet är starkt, och att de nordiska länderna uppfattas som föregångsländer i arbetet med att motverka förödande klimatförändringar och bygga hållbara samhällen." Det skriver sju nordiska näringslivsföreträdare från NAG tillsammans med Kristina Persson på Di Debatt den 21/9.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kanslichef
  • lpugjoyqhohan.ggfehassohel@girzqlobamnlutmmibtaning.vxse
  • 0703124318

Om Global Utmaning

Vad är Global Utmaning?

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.