Skip to main content

Turkish Airlines redovisar rekordvinst från huvudverksamheten på mer än 1 miljarder dollar under årets första 9-månader

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2018 15:49 CET

Tack vare den ökade efterfrågan och enhetens intäkter uppvisade Turkish Airlines vinst från huvudverksamheten på 1 miljard 149 miljoner dollar under de första 9 månaderna 2018 trots de ökade bränslepriserna.

Turkish Airlines, som lyckades öka både passagerar- och lastintäkter betydligt, uppnådde en total omsättning på cirka 4 miljarder dollar under tredje kvartalet. Meden sådan anmärkningsvärd prestation ökade försäljningsintäkterna under de första nio månaderna med 20 procent till 9,9 miljarder dollar, jämfört med samma period 2017.

Genom att fortsätta sin oavbrutna lönsamma tillväxt har Turkish Airlines lyckats öka sitt nettoresultat 3 gånger under årets första 9 månader och avslutar denna period med en nettovinst på 755 miljoner dollar.

Under de första nio månaderna 2018 ökade EBITDAR (resultat före ränta, skatter, avskrivningar, amortering och hyror) som används som kassagenererings-indikator med 16 procent till 2,8 miljarder dollar, med en EBITDAR-marginal på 28 procent.

Turkish Airlines styrelseordförande, M. İlker Aycı säger; "Vi är glada och stolta att presentera vårt tredje kvartalsresultat i år, där vi lägger stor vikt vid att stärka och förbättra de infrastrukturförhållanden vi har. Vi vill tacka alla våra passagerare, anställda, affärspartners och intressenter som har bidragit till denna viktiga prestation.

"Trots de olika regionala och sektoriella förhållandena som vi har stött på speciellt under de senaste åren har den uthålliga inställningen vi visat varit källan till vår stadiga ökning. Idag, med våra betydande investeringar, imponerande tillväxt och många framgångar som vi uppnått, fortsätter vi att stärka vår prestigefyllda position inom den globala luftfartsindustrin. Som en av landets främsta stolthet är vi säkra på att denna framgång fortsätter efter att ha flyttat till vårt nya hem, Istanbul Airport.

Turkish Airlines, som har stärkt sin identitet som ett ledande globalt flygbolag med sitt omfattande flygnät, Turkish Airlines flyger till 49 inrikes- och 255 internationella destinationer, totalt 304 destinationer i 122 länder, med nya destinationer som Freetown, Samarkand, Krasnodar och Moroni-rutter som öppnades i år. Flottan av Turkish Airlines, en av de yngsta och modernaste i världen, opererar med totalt 329 flygplan. Investeringar i de mest avancerade och miljövänliga flygplanen från nya generationer, siktar Turkish Airlines till att nå en flotta med 475 flygplan före år 2023.

Tittar man på den totala volymen under årets första nio månader, ökade beläggningsgraden med 3,2 procentenheter till 82 procent. Under samma period ökade det totala antalet transporterade passagerare, kapacitet (tillgängligt säte per kilometer) och krav (intäkt per kilometer) var 12 procent, 6 procent respektive 10,3 procent under samma period föregående år. Turkish Airlines transporterade cirka 58 miljoner passagerare under denna period. Enligt de första nio månaders siffrorna för International Air Transport Association (IATA) uppnådde den globala luftfartssektorn en kapacitetsökning på 6 procent och efterfrågan ökade med 7 procent.

Turkish Cargo, som är världens snabbast växande lufttrafikföretag, sett till lastvolymen, med nya flygdestinationer och lastflygplan som Turkish Airlines adderar till sin flotta kommer vi fortsatt växa och utveckla tjänster till våra kunder i 122 länder, med Turkisk Airlines kvalitet och räckvidd så kommer vi fortsatt öka vår marknads-andel på den globala flygfraktmarknaden. Efter att ha slutfört tredje kvartalet 2018 med stor framgång transporterade Turkish Cargo mer än 1 miljon ton gods med en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år, medan lastintäkterna ökade med 29 procent och uppgick till 1,2 miljarder dollar. Turkish Cargo fortsätter sin verksamhet med målet att vara en av världens största flygbolag.

Öppnandet av Istanbul Airport skedde på 95-årsdagen av Turkiets frigörelse och kommer att vara en av de viktigaste milstolparna i Turkiets flygindustri och Turkish Airlines historia. Tillväxten för Turkish Airlines kommer att accelerera med Istanbul Airport, vilket kommer att ge en ny fart i hela flygbranschen. Med dessa stora investering kommer Turkish Airlines att fortsätta sin tillväxt mot att bli ledande inom den globala luftfartssektorn genom att maximera passagerarupplevelsen.

Globemarketing AB & One Of You are specialist in tourism all over the world and represent several different companies.

www.smultronstallen.se. 45 hotels, castles and Mansions in Sweden. 

Turkish Airlines, best airline in Europe with more than 300 destinations all over the world 

Croatian Tourism, the number one destination in Europe 

www.constancehotels.com; Mauritius, Seychells, Maldives, Madagascar, Zanzibar 

www.inovahospitality.com; 18 Boutique hotel in Greece 

www.atlantisthepalm.com; Atlantis The Palm in Dubai

Bifogade filer

PDF-dokument