Bra resultat 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 15:38 CET

Vi lägger nu 2017, ännu ett lyckat år, till handlingarna. Prognosen för omsättningen är dryga 150 MSEK med ett bra operativt resultat enligt förväntningarna.

Babcock & Wilcox Vølund AB är ett renodlat CleanTech-företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning inom området energi ur avfall och biobränsle. Bolaget har de ledande produkterna ADIOX® och MERCOX™ för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptionsvärmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

2017 blev ännu ett lyckat år.

Läs vidare »

Öresundskraft ökar fjärrkylakapaciteten med absorptionskylmaskin

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 15:33 CET

Öresundskraft levererar fjärrkyla till kunder i centrala Helsingborg. För att möta en ökad efterfrågan på fjärrkyla och förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan för fjärrkyla har Öresundkraft beställt en absorptionskylmaskin på 5 MW från oss.

Lovande resultat med Svavelrecirkulation

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 15:24 CET

Den första permanenta fullskaleinstallationen av Svavelrecirkulation har varit i drift vid MEC (Maabjerg Energy Center) i Danmark sedan oktober 2016. Här återcirkuleras svavel från rökgasreningen tillbaka till pannan, så att miljön blir mindre korrosiv i för överhettarna. På så sätt kan man förlänga överhettarnas livslängd och/eller driva anläggningen med högre ångdata och därmed erhålla en högre elverkningsgrad. Svavelrecirkulationens effekter har studerats av Chalmers Högtemperatur Center (HTC) bland annat med sondförsök och genom att en rad enkla och höglegerade stålprover svetsats in i överhettarna. Resultaten är mycket lovande ̶materialproverna hade med Svavelrecirkulation korroderat 74 % mindre efter ett halvår. Direktmätningar av själva överhettarna visade att korrosionen minskat med mer än 80 %. Både dioxinbildningen i pannan och dioxinemissionerna i skorstenen har minskat med 75 %.

Babcock & Wilcox Vølund AB är ett renodlat CleanTech-företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning inom området energi ur avfall och biobränsle. Bolaget har de ledande produkterna ADIOX® och MERCOX™ för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptionsvärmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

Den första permanenta fullskaleinstallationen av Svavelrecirkulation har varit i drift vid MEC (Maabjerg Energy Center) i Danmark sedan oktober 2016. Här återcirkuleras svavel från rökgasreningen tillbaka till pannan, så att miljön blir mindre korrosiv i för överhettarna.

Läs vidare »

Götaverken Miljö AB är nu Babcock & Wilcox Vølund AB

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 07:59 CET

Första kommersiella installationen av Svavelrecirkulation

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 09:43 CET

Vi har nu installerat vår teknologi för Svavelrecirkulation i en av de två Waste-to-Energy-linjerna vid Maabjerg Energy Center i Danmark i syfte att att minska högtemperaturkorrosionen. Detta är vår första kommersiella installation och den har varit i drift sedan mitten av oktober.

Order på rökgaskondensering från AffaldVarme Aarhus

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 09:42 CET

AffaldVarme Aarhus driver en avfallsförbränningslinje i Lisbjerg, Danmark, och har beslutat att uppgradera anläggningen med rökgaskondensering för att öka den totala energieffektiviteten. Götaverken Miljö har valts som leverantör av utrustningen. Lisbjerg-anläggningen har en kapacitet på 16 ton avfall per timme och producerar elektricitet och värme. AffaldVarme Aarhus har dessutom beslutat att ta tillvara det utkondenserade vattnet från rökgasen genom att producera spädvatten till panna och fjärrvärmenät.

Götaverken Miljös leverans inkluderar ny rökgasfläkt, nya rökgaskanaler, kondensor, demistrar i ADIOX® dioxinavskiljningsmaterial för att undvika problem med dioxinminneseffekt och ett komplett vattenreningssystem. Vattnet, som kondenseras ut från rökgasen, renas i flera steg för att uppnå en kvalité, som kan användas till fjärrvärmevatten och pannvatten. Vattenreningen består i huvudsak av ultrafiltrering och omvänd osmos följt av ett EDI- (electro deionisation) system.

Rökgaskondenseringsanläggningen kommer att generera ca 7 MW värme till fjärrvärmenätet.
Montaget av anläggningen kommer att starta i juni nästa år och kundens övertagande är planerat i slutet av 2017.

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX® och MERCOX™ för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptions -värmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company

AffaldVarme Aarhus driver en avfallsförbränningslinje i Lisbjerg, Danmark, och har beslutat att uppgradera anläggningen med rökgaskondensering för att öka den totala energieffektiviteten. Götaverken Miljö har valts som leverantör av utrustningen.

Läs vidare »

Rökgaskondensering till Energnist I/S, Danmark

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 16:26 CEST

Energnist I/S, tidigare L90, driver en avfallsförbränningslinje i Esbjerg och har beslutat att uppgradera anläggningen med rökgaskondensering för att öka den totala energieffektiviteten. Götaverken Miljö har valts som leverantör av utrustningen.

BillerudKorsnäs beställer absorptionskylmaskin

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 16:16 CEST

Götaverken Miljö AB har fått en order från BillerudKorsnäs på en ny ångdriven absorptionskylmaskin till sin klordioxidanläggning på Karlsborgsverken.

Zinkåtervinning från avfallsaska

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2015 08:55 CEST

Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning. Zink kan bli en bristvara inom en snar framtid och då är det viktigt att sluta kretsloppen, så att zink, som hamnat i avfallet, kan utvinnas och bli ny zinkråvara igen. En annan positiv effekt av metoden är att askan efter zinkutvinningen kan föras tillbaka till förbränningen igen så att de sista resterna av organiska miljögifter, som t.ex. dioxiner, förstörs och att deponibehovet för denna aska därmed minskar.

Metoden bygger på att flygaska, dvs. den aska som följer med rökgasen från förbränningen och avskiljs i filteranläggningen, tvättas med saltsyra som också avskilts från rökgasen. Tvättvätskan väntas fånga upp till 85 % av zinken i askan och genom att sedan höja pH-värdet på tvättvätskan kan zinken avskiljas i ett filter, tvättas och skickas vidare för upparbetning vid ett zinksmältverk. Den kvarvarande tvättade flygaskan innehåller nu lägre halter av alkali, klorider och tungmetaller vilket gör att den kan återföras till förbränningen.

Pilotprojektet som nu genomförs på Renova bygger på FOU vid Renova AB och Götaverken Miljö AB och är en fortsättning på ett tidigare projekt i labskala med askor från ett flertal svenska anläggningar inom Waste Refinery. Utvecklingsprojektet stöttas delvis med medel från askprogrammet vid Energiforsk.

Christer Lundgren, chef affärsområde Återvinning på Renova, ger sin syn på projektet:

‒ Om pilotprojektet blir lyckat, så kommer det att innebära stora miljömässiga och ekonomiska fördelar för avfallsförbränningsanläggningar. Målet är att installera en fullskaleanläggning inom några år. Götaverken Miljö har huvudansvaret för att designa och utvärdera pilotförsöken som genomförs under hösten 2015.

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX® och MERCOX™ för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptions -värmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company

Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning. Zink kan bli en bristvara inom en snar framtid och då är det viktigt att sluta kretsloppen, så att zink, som hamnat i avfallet, kan utvinnas och bli ny zinkråvara igen.

Läs vidare »

Ytterligare två rökgasreningsanläggningar till Storbritannien

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2015 07:38 CET

Vårt moderbolag, Babcock & Wilcox Vølund A/S, har i konsortium med Interserve Construction tecknat kontrakt att bygga en komplett elproducerande anläggning till Glennmont’s Green Energy biomass project i Margam, Wales. I december 2014 tilldelades samma konsortium ett kontrakt av Viridor avseende en energiåtervinningsan­läggning i Dunbar, Skottland. Götaverken Miljö kommer att leverera komplett rökgasreningsutrustning till båda dessa anläggningar. Konsortiet B&W Vølund/Interserve Construction inklusive Götaverken Miljö uppför för närvarande också en liknande anläggning i Peterborough, England. ”För Götaverken Miljö innebär det att vi levererar tre rökgasreningsanläggningar till Storbritannien inom de närmaste tre åren“, säger Lennart Gustafsson, vd för Götaverken Miljö.

Kontrakten är totalentreprenader, där B&W Vølund kommer att leverera den energiproducerande anläggningen, dvs komplett teknik och utrustning från bränsleinmatning i pannan till rökgas ur skorsten. Interserve Construction kommer att uppföra byggnaden och utföra markarbeten. Anläggningen i Dunbar kommer att använda hushålls- och industriavfall som bränsle och har en kapacitet på 300.000 ton per år. Margam-anläggningen eldas med biobränsle och har möjlighet att i framtiden också använda hushållsavfall. Kapaciteten är 280.000 ton per år. Anläggningarna kommer att generera 33 respektive 40 MW förnyelsebar energi i form av elektricitet.

Götaverken Miljös leveranser omfattar komplett rökgasreningsanläggning inklusive skorsten, doserings­system för absorbenter till reningsprocessen, silos för absorbenter och flygaska, rökgasfläkt och miljömätningssystem. Rökgasreningen baseras på slangfilterteknik där absorbenter injiceras för att rena rökgaserna till nivåer under EU:s gällande gränsvärden.

”Dessa kontrakt bekräftar att kunderna har ett starkt förtroende för B&W Vølund’s teknologi inklusive Götaverken Miljö’s system för rökgasrening”, säger Lennart Gustafsson, vd på Götaverken Miljö.

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX® och MERCOX™ för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptions -värmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company

Vårt moderbolag, Babcock & Wilcox Vølund A/S, kommer tillsammans med Götaverken Miljö AB att leverera ytterligare två elproducerande energiåtervinningsanläggningar till Storbritannien.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Verkställande direktör
  • vd
  • kaffspeherfu.lkpunpldtbnorunp@yvgmqtabqd.sggequ
  • +4530313803
Presskontakt

Om Babcock & Wilcox Vølund AB

Energieffektiva lösningar för minimerad miljöpåverkan

Babcock & Wilcox Vølund AB är ett renodlat CleanTech-företag, som utvecklar, konstruerar och levererar unika och världsledande produkter och anläggningar inom områdena rening av miljöfarliga utsläpp, återvinning av energi samt generering av kyla. Företaget är leverantör till avfallsindustrin och erbjuder de unika och ledande produkterna ADIOX® och MERCOX™ för rening av gaser från dioxin respektive kvicksilver. Bolaget utför också konsult- och serviceuppdrag inom samtliga produktområden.

Adress

  • Babcock & Wilcox Vølund AB
  • Box 8876
  • 402 72 Göteborg
  • Vår hemsida

Länkar