Skip to main content

Götaverken Miljö och Babcock & Wilcox Vølund levererar till Landskrona Kraft AB

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 15:23 CET

Landskrona Kraft AB ska uppföra en flerbränsleanläggning för avfallsbränsle (PTP - papper, trä, plast) samt biobränsle för att förse staden med el och värme. Babcock & Wilcox Vølund har utsetts som leverantör av förbränningsanläggningen och Götaverken Miljö ska leverera rökgaskondenseringssystemet. Anläggningen kommer att stå klar i oktober 2012. B&W Vølund levererar en komplett anläggning från bränslesilo till skorsten. Förbränningskapaciteten är 33 MW bränsle med en panntemperatur av 430°C och 70 bar(g). Det semitorra rökgasreningssystemet består av ett konditioneringstorn följt av ett slangfilter med dosering av kalk och aktivt kol.

Götaverken Miljö levererar rökgaskondenseringssystemet, som kopplas på efter den semitorra rökgasreningen för att ta tillvara ytterligare energi från rökgasen. Fukten i rökgasen kondenseras ut i en motströmsskrubber där värmen överförs till fjärrvärmenätet via en plattvärmeväxlare. Rökgaskondenseringsskrubbern tillverkas i glasfiberarmerad plast för att minimera risken för korrosion. Skrubberkondensorn är utrustad med fyllkroppar för att öka värmeöverföringsytan mellan rökgasen och den cirkulerande kylkretsen. För att minimera risken för dioxin-memory-effekt är både fyllkroppar och demister tillverkade i ADIOX®-material. Den återvunna energimängden, som tas upp av fjärrvärmenätet varierar beroende på bränsletyp och fjärrvärmereturtemperatur men kommer att vara i storleksordningen 4 MW.

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX® och MercOx för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptionsvärmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera